Archive for the 'Politik och samhälle' Category

Amerikanskt uttalande på årsdag

I samband med årsdagen av presidentvalet i Belarus (Vitryssland) den 19 december 2010 och det brutala angrepp mot landets demokratirörelse som Lukasjenka då inledde, uppmanar USA:s utrikesdepartement i ett uttalande den belarusiska regimen att släppa samtliga politiska fångar fria. För tillfället handlar det om sex personer.

We remember those who remain wrongly imprisoned and call for the immediate and unconditional release of all Belarusian political prisoners.”

Läge för EU att göra samma sak!

Gröna män nu också i Minsk

För en vecka sedan noterade invånare i den belarusiska (vitryska) staden Homel en grupp uniformerade soldater utan nations- och gradbeteckningar, som vid förfrågan svarade att de kom från Ryssland. Uppgiften väckte naturligtvis associationer till de så kallade gröna män som dök upp på den ukrainska halvön Krim strax före Rysslands annektering av densamma.

gröna män i Minsk

Ryska soldater på järnvägsstationen i Minsk

Nu har en ny grupp soldater observerats, fast denna gång på järnvägsstationen i huvudstaden Minsk. Till skillnad från sina föregångare i Homel, var dessa soldater inte intresserade av att kommunicera med omgivningen och de vägrade således svara på frågor om varifrån de kom. Å andra sidan behövdes det knappast eftersom deras uniformer var tydligt märkta med ryska beteckningar.

Det råder ingen tvekan om att det nya fenomenet med uniformerade ryska soldater som till synes obehindrat rör sig inne i Belarus väcker oro hos många belarusier, och särskilt då hos dem som hör till landets demokratirörelse. Det finns en påtaglig rädsla för att Krimscenariot ska upprepas i Belarus, och att det i så fall skulle vara en enkel sak för Putin att ta över kontrollen över landet.

En diskussion på Radio Svabodas webb-tv härförleden var väldigt illustrativ i detta avseende. Utgångspunkten för diskussionen var just ett tänkt scenario där Ryssland inleder ett hybridkrig i Belarus och programledarens huvudfråga löd: ”På vems sida kommer de belarusiska militära styrkorna att strida?” Varvid samtliga inbjudna experter samfällt svarade ”på den ryska sidan”.

Egentligen är det inte så konstigt. Stora delar av officerskåren inom den belarusiska försvarsmakten har fått sin utbildning i Ryssland. De äldre – och högst uppsatta officerarna – är fostrade inom det sovjetiska systemet. Och även sedan Belarus blev självständigt har landets försvarsmakt i praktiken haft som främsta uppgift att utgöra Rysslands utpost mot den potentiella fienden i Väst.

Det finns således ingen anledning att tro att dagens upplaga av Belarus väpnade styrkor kommer att ställa upp till Aljaksandr Lukasjenkas försvar ifall Vladimir Putin skulle få för sig att vilja jaga bort honom. Och med tanke på att de belarusier som utgör Lukasjenkas kärnväljare är minst lika positivt inställda till Putin, så finns det knappast heller några förutsättningar för omfattande folkliga protester vid ett sådant scenario.

Insikten att Belarus lätt skulle kunna införlivas med Ryssland, och de oklara konsekvenser som detta skulle få för Lukasjenka personligen, är sannolikt den främsta anledningen till att denne under det senaste året försökt distansera sig en aning från Ryssland och det ryska, för att i stället i viss mån bejaka den belarusiska särart som han under sina tidigare tjugo år vid makten konsekvent har förtrampat.

Kanske var det också därför som han tidigare i höstas sparkade sin försvarsminister Jury Zjadobin. Utnämningen av efterträdaren Andrej Raukou väckte viss förvåning och det just på grund av att denne är belarusier, till skillnad från Zjadobin och de flesta andra ur de så kallade kraftministeriernas ledarskap, vilka istället är ryssar eller ukrainare! Ett uppenbart brott mot traditionen alltså, och kanske samtidigt ett försök att inleda en förändringsprocess med målet att ledarskiktet i den belarusiska försvarsmakten ska känna större lojalitet med sitt eget land än med Ryssland.

Hela programmet på Radio Svaboda kan ses här (på belarusiska):

 

Fjellner vill se långsiktig Belaruspolitik från EU

Christofer Fjellner. Foto: Peter Knutson

Christofer Fjellner. Foto: Peter Knutson

Den svenske EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M), som ingår i EU-parlamentets delegation för relationer med Belarus (Vitryssland) – skriver i grunden bra om EU:s Belaruspolitik i Baltic Rim Economies.

Fjellner efterlyser en långsiktig EU-strategi gentemot Belarus, inte minst i ljuset av Rysslands agerande på den geopolitiska arenan under det senaste året. Han skriver bland annat:

Our relations with Belarus must be based on long term strategic considerations. The long term objective must be to get Belarus to subscribe to the core European Neighbourhood principles. To this end, the EU must continue to send clear messages to those feeding the current regimes, and continue reviewing and amending the visa blacklists for supporters of the regime, and for individuals who violate fundamental human rights.

Fjellner vill också göra det lättare för vanliga belarusier att resa till EU, i syfte att undvika en isolering av det belarusiska folket, samt underlätta möjligheterna för landets studenter att genomföra delar av sina studier vid universitet i EU:s medlemsstater.

Han lyfter dessutom fram näringslivskontakter som ett sätt att motverka isolering och främja en demokratisk utveckling. Problemet här är emellertid att detta förutsätter att handeln sker med företag som inte är knutna till regimen, något som i praktiken är svårt, eftersom det i första hand är just regimlojala företag som ges möjlighet att verka på den internationella marknaden.

En aspekt som jag saknar i Fjellners text är vikten av att fortsätta ställa respekt för de mänskliga rättigheterna som villkor och kompromisslöst krav för samarbete med regimen på andra områden. Det är en högst aktuell fråga, där EU för närvarande tyvärr ser ut att vilja backa från sin tidigare principfasta hållning och istället öppna för exempelvis ekonomiska samarbeten trots de fortsatta människorättsövergreppen. Om EU fullföljer denna beklagliga linje försvåras förutsättningarna att förmå den belarusiska regimen till ett närmande till de demokratiska grundprinciper som nämns i citatet ovan. Jag hoppas därför att Fjellner är beredd att använda sin politiska plattform till att försöka hålla emot och fortsätta värna en värdebaserad Belaruspolitik från EU:s sida.

Förbjudet att ta gruppfoto utan tillstånd i Belarus

I början av november tog några journalister i Vitsebsk ett gruppfoto framför en graffitiprydd husfasad i staden. Fasadbilden utgörs av en bildserie där en fågel av tidningspapper flyr ut ur en bur. Och de poserande journalisterna skapade med sina egna kroppar en motsvarande bild framför kameran:

graffiti 3

Graffitiverk i Vitsebsk

 

graffiti 4

Mänsklig graffiti-imitation

 

Den kreativa fotograferingen uppskattades dock inte av de lokala myndigheterna, som några veckor senare kallade in de medverkande till förhör. Sedermera dömdes flera av dem till böter och en förbipasserande man som anslöt sig till fotosessionen fick till och med sitta tre dagar i fängelse. Brottsrubricering? Genomförande av massevenemang utan demonstrationstillstånd.

levinau

Pavel Levinau

Människorättsförsvararen Pavel Levinau, som också deltog vid fotograferingen, kontrade genom att lämna in en skrivelse till det lokala myndighetskontoret. I sitt brev skrev han att han tillsammans med några vänner hade för avsikt att några dagar senare ånyo fotografera sig inne i staden – på samma ställe som den tidigare fotograferingen ägde rum – och att de i samband med detta eventuellt kommer att göra vissa gester och poser inom ramen för vad han beskrev som en konstnärlig performance. Han betonade också att det inte handlade om någon politisk manifestation utan bara en fotosession, och att därför inga politiska slagord eller paroller skulle användas i samband med aktiviteten, och heller inga plakat med budskap på. Följaktligen kunde det heller inte betraktas som någon demonstration.

Det besked som Levinau fick var dock föga uppmuntrande: Eftersom han inte uppfyllt villkoren för att arrangera ett offentligt massevenemang så förbjöds han att genomföra den planerade fotograferingen…

Levinau konstaterar att varenda turist som vill ta ett kort på flera personer inne i staden nu potentiellt riskerar att lagföras, i enlighet med de lokala myndigheternas tolkning av lagen.

Igår dömdes för övrigt även Levinau till böter för sitt eget deltagande i den ursprungliga fotosessionen.

Michalok gör tillfälligt avsteg från IKEA-poetiken

brutto

BRUTTO uppmanar till mod i sin nya låt.

Siarhej Michalok – frontfigur i kultbandet Ljapis Trubetskoj, som splittrades för ett tag sedan – fortsätter att spotta ur sig låtar inom ramen för sitt nya projekt, BRUTTO.

När BRUTTO skapades i september presenterade Michalok det nya bandets stil med orden ”ett musikaliskt Nike och ett poetiskt IKEA” (hur man nu ska tolka det…).

I den nyutgivna låten ”Будзь смелым!” (”Var modig!”) är det dock hursomhelst inte Ingvar Kamprad som stått för inspirationen till texten. Denna är istället skriven av den belarusiske skalden Janka Kupala (1882-1942).

 

Min bok recenserad i Amnesty Press

I Amnesty Press recenserar Andrea Bodekull min bok Bruksanvisning för diktatorer. Ett par citat ur texten:

Boken är en fascinerande men också skrämmande beskrivning av det som brukas kallas Europas sista diktatur. Den visar en hel provkarta på de metoder som landets president använt sig av för att ta makten och sedan behålla den.

 

Och till sist – Belarus eller Vitryssland? Jag har själv hittills sagt Vitryssland men efter att ha läst efterordet i boken i vilket Martin Uggla förklarar varför vi bör använda Belarus har han övertygat mig.

Hela recensionen hittar du här:

Amnesty Press: Fascinerande beskrivning av Europas sista diktatur

Lukasjenkas barnbarn vann igen!

darja och nastassia lukasjenka

Darja och Nastassia Lukasjenka

Ännu en gång har president Lukasjenkas barnbarn, Darja och Nastassia, vunnit en prestigefull talangtävling! Förra gången var det en författartävling, nu har de istället kammat hem segern i statliga radions tävling för instrumentalmusik. Systrarna framträdde med fyrhändigt pianospel.

Arrangörerna avvisar alla spekulationer om att systrarna Lukasjenka fått någon fördel i poängsättningen på grund av sitt släktskap med presidenten. Det må vara hur det vill med den saken, själv konstaterar jag bara att de uppenbarligen är mer musikaliska än sin farfar

 


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

RSS Tystade röster

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: