Posts Tagged 'Lukasjenko'

Amerikanskt uttalande på årsdag

I samband med årsdagen av presidentvalet i Belarus (Vitryssland) den 19 december 2010 och det brutala angrepp mot landets demokratirörelse som Lukasjenka då inledde, uppmanar USA:s utrikesdepartement i ett uttalande den belarusiska regimen att släppa samtliga politiska fångar fria. För tillfället handlar det om sex personer.

We remember those who remain wrongly imprisoned and call for the immediate and unconditional release of all Belarusian political prisoners.”

Läge för EU att göra samma sak!

Gröna män nu också i Minsk

För en vecka sedan noterade invånare i den belarusiska (vitryska) staden Homel en grupp uniformerade soldater utan nations- och gradbeteckningar, som vid förfrågan svarade att de kom från Ryssland. Uppgiften väckte naturligtvis associationer till de så kallade gröna män som dök upp på den ukrainska halvön Krim strax före Rysslands annektering av densamma.

gröna män i Minsk

Ryska soldater på järnvägsstationen i Minsk

Nu har en ny grupp soldater observerats, fast denna gång på järnvägsstationen i huvudstaden Minsk. Till skillnad från sina föregångare i Homel, var dessa soldater inte intresserade av att kommunicera med omgivningen och de vägrade således svara på frågor om varifrån de kom. Å andra sidan behövdes det knappast eftersom deras uniformer var tydligt märkta med ryska beteckningar.

Det råder ingen tvekan om att det nya fenomenet med uniformerade ryska soldater som till synes obehindrat rör sig inne i Belarus väcker oro hos många belarusier, och särskilt då hos dem som hör till landets demokratirörelse. Det finns en påtaglig rädsla för att Krimscenariot ska upprepas i Belarus, och att det i så fall skulle vara en enkel sak för Putin att ta över kontrollen över landet.

En diskussion på Radio Svabodas webb-tv härförleden var väldigt illustrativ i detta avseende. Utgångspunkten för diskussionen var just ett tänkt scenario där Ryssland inleder ett hybridkrig i Belarus och programledarens huvudfråga löd: ”På vems sida kommer de belarusiska militära styrkorna att strida?” Varvid samtliga inbjudna experter samfällt svarade ”på den ryska sidan”.

Egentligen är det inte så konstigt. Stora delar av officerskåren inom den belarusiska försvarsmakten har fått sin utbildning i Ryssland. De äldre – och högst uppsatta officerarna – är fostrade inom det sovjetiska systemet. Och även sedan Belarus blev självständigt har landets försvarsmakt i praktiken haft som främsta uppgift att utgöra Rysslands utpost mot den potentiella fienden i Väst.

Det finns således ingen anledning att tro att dagens upplaga av Belarus väpnade styrkor kommer att ställa upp till Aljaksandr Lukasjenkas försvar ifall Vladimir Putin skulle få för sig att vilja jaga bort honom. Och med tanke på att de belarusier som utgör Lukasjenkas kärnväljare är minst lika positivt inställda till Putin, så finns det knappast heller några förutsättningar för omfattande folkliga protester vid ett sådant scenario.

Insikten att Belarus lätt skulle kunna införlivas med Ryssland, och de oklara konsekvenser som detta skulle få för Lukasjenka personligen, är sannolikt den främsta anledningen till att denne under det senaste året försökt distansera sig en aning från Ryssland och det ryska, för att i stället i viss mån bejaka den belarusiska särart som han under sina tidigare tjugo år vid makten konsekvent har förtrampat.

Kanske var det också därför som han tidigare i höstas sparkade sin försvarsminister Jury Zjadobin. Utnämningen av efterträdaren Andrej Raukou väckte viss förvåning och det just på grund av att denne är belarusier, till skillnad från Zjadobin och de flesta andra ur de så kallade kraftministeriernas ledarskap, vilka istället är ryssar eller ukrainare! Ett uppenbart brott mot traditionen alltså, och kanske samtidigt ett försök att inleda en förändringsprocess med målet att ledarskiktet i den belarusiska försvarsmakten ska känna större lojalitet med sitt eget land än med Ryssland.

Hela programmet på Radio Svaboda kan ses här (på belarusiska):

 

Lukasjenkas barnbarn vann igen!

darja och nastassia lukasjenka

Darja och Nastassia Lukasjenka

Ännu en gång har president Lukasjenkas barnbarn, Darja och Nastassia, vunnit en prestigefull talangtävling! Förra gången var det en författartävling, nu har de istället kammat hem segern i statliga radions tävling för instrumentalmusik. Systrarna framträdde med fyrhändigt pianospel.

Arrangörerna avvisar alla spekulationer om att systrarna Lukasjenka fått någon fördel i poängsättningen på grund av sitt släktskap med presidenten. Det må vara hur det vill med den saken, själv konstaterar jag bara att de uppenbarligen är mer musikaliska än sin farfar

 

Nej, Lukasjenka är inte neutral i Ukrainakonflikten

lukasjenka putin

Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin övervakar en gemensam militärövning utanför Kaliningrad, 2013

I det färska numret av tidskriften Vårt försvar skriver jag om den säkerhetspolitiska relationen mellan Belarus (Vitryssland) och Ryssland, mot bakgrund av det pågående kriget i Ukraina.

Rubriken för min artikel är ”Lojalitet under neutralitetens täckmantel”, och den tes som jag för fram är att Lukasjenkas påstådda neutralitet i Ukrainakonflikten är en skenbild. Ett kort utdrag ur texten:

Belarus är i själva verket helt beroende av Ryssland i flera avseenden, inte minst ekonomiskt och militärt. Den belarusiska ekonomin skulle till exempel kollapsa om det inte vore för de omfattande ryska subventionerna av olja och gas.

På det militära området är beroendet lika påtagligt. De båda länderna har ett gemensamt luftförsvar. Man håller regelbundet gemensamma försvarsövningar med utgångspunkt i ryska säkerhetspolitiska intressen. På senare tid har också Rysslands militära närvaro i Belarus utökats genom inrättandet av en flygbas i staden Baranavitjy. Ytterligare en kommer att placeras i Babrujsk under 2015.

Det starka och ojämlika beroendeförhållandet gör att Ryssland i ett skarpt läge kan räkna med fullständig lojalitet från Lukasjenka. Att Lukasjenka ändå försöker framstå som neutral och självständig har i första hand två orsaker: Dels hoppas han kunna förbättra relationen med Väst och på så sätt öka möjligheterna till ekonomiskt stöd därifrån i framtiden. Dels inser han att det budskap om ökad integration med Ryssland som han själv har förespråkat konsekvent under sina tjugo år vid makten nu kan komma att slå tillbaka mot honom själv. Belarus riskerar på sikt att drabbas av samma öde som Krim, något som förstås skulle äventyra Lukasjenkas egen maktposition. För att minska den risken försöker han i viss mån framhäva värdet av belarusisk självständighet inför den växande del av befolkningen som skulle välkomna att Belarus i praktiken blev en del av Ryssland.

Hela artikeln kan läsas på sidorna 36-37 i tidskriften Vårt försvars PDF-version:
Vårt försvar, nr. 4/14

Tänker IKEA använda sig av tvångsarbete i Belarus?

ikea

IKEA kommer snart att kunna köpa varor gjorda av tvångsarbetande belarusier. Men vill man det?

Nyligen grundades ett polsk-belarusiskt samföretag i möbelbranschen, Sinjavka, med bas i det belarusiska Kletsk-distriktet. Ett av företagets huvudsyften är att förse svenska IKEA med produkter. Den polska affärsparten – Polikat – levererar idag 75% av sin produktion till IKEA, och genom att förlägga delar av produktionen till Belarus (Vitryssland) kan man effektivisera sin verksamhet. Möbler som ska till IKEA:s ryska marknad kommer exempelvis i framtiden att kunna levereras utan kostsamma tullavgifter.

Intressant i sammanhanget är dock att den belarusiska sidan representeras av företaget Barysaudreu, som lyder under president Lukasjenkas ökända 9:e dekret från december 2012. Dekretet kom till inom ramen för den belarusiska regimens särskilda satsning på en modernisering av landets träförädlingsindustri. Det kallas i folkmun för ”livegenskapsdekretet”, eftersom det bland annat innebär att anställda inte har rätt att avsluta sin anställning om inte företagsledningen går med på det. Det var för övrigt i samband med att Lukasjenka gjort ett besök just på företaget Barysaudreu, och blivit missnöjd med vad han där fick uppleva, som idén om det aktuella dekretet lanserades.

 

Frågorna som inställer sig är förstås: Känner IKEA till dessa förhållanden? Och är man beredd att ha affärsförbindelser med underleverantörer som använder sig av tvångsarbete?

Om IKEA vill följa sin egen uppförandekod IWAY så torde svaret vara enkelt. Där finns nämligen ganska tydliga föreskrifter kring dessa frågor. I ett särskilt avsnitt om tvångsarbete står bland annat följande att läsa:

1.2 Forced and bonded labour

The IKEA supplier shall not make use of forced, prison, bonded or involuntary labour.

Clarifications:

  • Forced labour is understood as all work or service that a person is compelled to carry out under any threat of punishment or confiscation of any personal belongings, such as ID card, passport etc., and for which work the person has not offered him/herself voluntarily.
  • Bonded labour is understood as labour not only physically bonded, but also bonded by financial debts, loans or deposits.
  • If guest workers or temporary labour are employed on a contractual basis, such workers shall never be required to remain employed against their own will for any period beyond the agreed time of the contract. The IKEA supplier shall pay all commission s and other fees to the recruitment agency in connection with their employment.

Så hur kommer IKEA nu att agera? Väljer man att blunda för problemet eller stoppar man det planerade leverantörsupplägget med hänvisning till sin uppförandekod?

Lukasjenkas recept mot knarkhandeln: ”Outhärdliga fängelsevillkor”

spice141204

Användningen av Spice har ökat också i Belarus på senare tid.

Användningen av den livsfarliga drogen Spice har ökat kraftigt också i Belarus (Vitryssland) på senare tid. Flera unga människor har dött, ytterligare många har fått svåra skador till följd av narkotikaanvändning.

I ett specialsammankallat möte meddelade president Lukasjenka igår att han nu vill se kraftfulla åtgärder, särskilt mot dem som står för handeln med narkotika. De ska sättas på en särskild anstalt eller fängelseavdelning och där ”utsättas för så outhärdliga förhållanden att de ber om att få dö”, anser Lukasjenka.

 

Stalltips: Alexander Rybak representerar Belarus i Eurovision Song Contest 2015

milki_2_

Alexander Rybak med sin belarusiska tjejgrupp Milki

Just nu pågår den belarusiska uttagningen till nästa års Eurovision Song Contest. Ett stort antal bidrag kämpar om att bli utvalda till den final som kommer att hållas den 26 december.

Utan att ha hört något av de andra bidragen vågar jag mig härmed på en kvalificerad(?) gissning: Det blir den förre Eurovision-vinnaren – tillika norskbelarusiern – Alexander Rybak som får representera Belarus vid vårens tävling i österrikiska Wien. Den här gången står han dock inte på scenen själv.

När Rybak i april besökte Minsk framkom att han ämnade ta fram en vinnarlåt till den populära musiktävlingen nästa år. Under hösten lät han sedan genomföra provsjungningar i flera belarusiska städer,  i syfte att hitta en lämplig sångerska som kunde framföra en av hans låtar i tävlingen. Sedermera visade det sig att han lyckats sätta ihop en hel grupp med namnet Milki, bestående av fem unga kvinnor.

Och idag fick alltså de belarusiska tv-tittarna stifta bekantskap med slutresultatet: en låt med titeln Accent:

Min kompetens inom schlagerområdet är förvisso tämligen begränsad. Men känslan är ändå att Rybaks bidrag kommer att vara storfavorit till segern i den belarusiska uttagningen. Förutom den allmänna popularitet som hans tidigare seger 2009 skänkt honom så är han också väl sedd av den belarusiska regimen, som brukar ha ett antal fingrar med i spelet när vinnaren ska utses. Sett ur regimens perspektiv är Rybak just i kraft av sin internationella status guld värd som nyttig idiot, en roll som han bland annat brukar spela genom att medverka i Lukasjenkas årliga propagandafest Slavjanskij Bazar.

rybak-170414-1

Rybak tillsammans med Belarus kulturminister Barys Svjatlou, april 2014

Det är ju dessutom egentligen den regimstyrda statstelevisionen som i kraft av sitt medlemskap i EBU (Europeiska tv- och radiounionen) deltar i Eurovision Song Contest, och därmed också ansvarar för uttagningen av det belarusiska bidraget. Och när Rybaks planer på medverkan i tävlingen 2015 i våras offentliggjordes, så var det för övrigt i samband med ett möte mellan honom och Belarus kulturminister…

rybak och lukasjenka

Rybak gör tummen upp för Lukasjenka, oktober 2009

Rybak väckte rubriker när han under sin internationella segerturné 2009 lät sig utnyttjas av Lukasjenkas propagandaapparat. Som lök på laxen publicerade han senare samma år en bild på sig själv och presidenten, jämte en hyllning av den senare.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: