Posts Tagged 'Lukasjenko'

Nallesumpare blev hockeybas

ratjkouski nallar

En gång sparkad på grund av svenska nallar

General Ihar Ratjkouski fick sparken från sin tjänst som chef för de belarusiska (vitryska) gränstrupperna till följd av Studio Totals nalleaktion sommaren 2012. Avskedet motiverades med att han ”inte på vederbörligt sätt fullgjort sina tjänsteförpliktelser i garanterandet av Belarus nationella säkerhet”.

Visserligen innebar det hela en prestigeförlust för Ratjkouski, men fallet blev ändå inte så tungt, sannolikt beroende på att han samtidigt är god vän till president Lukasjenkas äldste son Viktar. Den försumlige gränstruppschefen utsågs strax därpå till vice ordförande i Belarus olympiska kommitté, som leds av Lukasjenka själv. Nu har han dessutom blivit ordförande för landets ishockeyförbund, varför man får förmoda att presidentens förtroende för honom är helt återupprättat.

Får vi se en mer aktiv svensk Belarus-politik nu?

birgitta ohlsson

Birgitta Ohlsson (FP)

Folkpartiets utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson har lämnat in en skriftlig riksdagsfråga till utrikesminister Margot Wallström. Ämnet är EU:s politik gentemot Belarus (Vitryssland) och Ohlsson frågar Wallström vilka initiativ utrikesministern avser ta i EU-kretsen ”för att stärka EU-arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus”.

Det är bra i sig att Belarus hålls uppe på den politiska agendan. Frågan är också viktig mot bakgrund av den omsvängning i svensk Belaruspolitik som ägt rum under de senaste två åren.

Sverige var tidigare en av de starkaste rösterna för demokrati och mänskliga rättigheter inom EU. Förre utrikesministern Carl Bildt utmärkte sig under flera år med skarpa uttalanden och viktiga symbolhandlingar till stöd för demokratirörelsen. Men efter diplomatbråket sommaren 2012 tystnade han helt. Och sedan dess tycks svenska UD ha varit mer intresserat av att få igång sin ambassad i Minsk än att stötta de demokratiska krafterna i landet. Inom själva demokratirörelsen råder naturligtvis besvikelse över denna utveckling. Det aktiva svenska stöd som man tidigare hela tiden kände har ersatts av något som snarare ger ett intryck av likgiltighet.

Förhoppningsvis markerar utrikesminister Wallström i sitt svar att Sverige nu ska återta sin aktiva roll inom EU i arbetet för att främja en demokratisk utveckling i Belarus. I grunden handlar det om att bli tydligare och kraftfullare inom de båda områden som Birgitta Ohlsson nämner i bakgrundstexten till sin fråga: Trycket mot Lukasjenka-regimen i form av bland annat sanktioner och stödet till de krafter som verkar för demokratisk förändring i landet.

Reagera på repressionen, EU!

tankatjova2

Alena Tankatjova

Representanter för det belarusiska (vitryska) oberoende civilsamhället vänder sig nu till beslutsfattare inom bland annat EU och dess medlemsstater med en uppmaning att agera i människorättsförsvararen Alena Tankatjovas fall. Belarusiska myndigheter beslöt härom veckan att deportera Tankatjova ur landet på grund av att hon anses ha gjort sig skyldig till fortkörning. Tankatjova är rysk medborgare men har bott och verkat i Belarus under de senaste 30 åren.

Hänvisningen till fortkörning är förstås bara ett absurt försök att dölja den egentliga orsaken till att Alena Tankatjova kastas ut ur landet: hennes mångåriga och professionella människorättsarbete. Regimen vill helt enkelt göra sig av med henne för att rensa fältet inför nästa års presidentval, där man siktar på att förlänga Lukasjenkas tid vid makten med hjälp av sedvanligt valfusk.

eu luka

Dags för EU att skärpa politiken mot Lukasjenka-regimen!

Frågan är förstås hur EU nu kommer att agera. Härom veckan förlängde man sina sanktioner mot belarusiska statstjänstemän med ansvar för människorättsbrott. Men man strök samtidigt på oklara grunder 24 namn från sanktionslistan. Uppenbarligen har man återigen gett sig in i ett utsiktslöst förhandlingsspel med Lukasjenka-regimen, där obetydliga eftergifter av den senare belönas med lindrade sanktioner från EU:s sida.

Samtidigt säger talespersoner för EU gång på gång att unionens linje gentemot Belarus ligger fast (under rubriceringen ”kritiskt engagemang”, ett begrepp som i och för sig ingen någonsin lyckats förklara på ett begripligt sätt). Man har också vid upprepade tillfällen konstaterat att sanktionslistan kan förändras i ljuset av utvecklingen i Belarus. Det borde rimligen innebära att inte bara justeringar nedåt kan bli aktuella. Ändå har de senaste årens nya fall av omfattande repression inte lett till att personer lagts till på listan. Inrikesminister Ihar Sjunevitj vore till exempel en passande kandidat, inte minst med tanke på hans ansvar för massfängslandena i samband med hockey-VM i våras.

Sedan det senaste sanktionsbeslutet fattades har Belarus bland annat genomfört ytterligare en avrättning, och alltså nu angripit en av landets främsta människorättsförsvarare.

Menar EU allvar med sitt kritiska engagemang så bör man också visa det i aktiv handling. Dels genom tydliga och offentliga uttalanden, dels genom att låta Lukasjenkas övergrepp leda till kännbara konsekvenser i form av skärpta sanktioner. Sverige – som tidigare gjorde sig känt för att stå upp för de mänskliga rättigheterna i Belarus, men som tystnat totalt sedan diplomatbråket för två år sedan – har nu chansen att återupprätta förtroendet hos den belarusiska demokratirörelsen genom att ta initiativ till en tuffare EU-linje mot Lukasjenka.

Amnesty Press skriver om Ales Bjaljatski

IMG_1038

Ales Bjaljatski på Östgruppens 10-årsjubileum, 23 oktober 2014

Amnesty Press har publicerat en intervju med Ales Bjaljatski från dennes besök i Stockholm härförleden, i samband med Östgruppens 10-årsjubileum. Bjaljatskis oro för de nya tendenserna inom EU att åter börja se mellan fingrarna vad gäller människorättsbrotten i Belarus:

Vi ber EU att inte sänka kraven på regimen – det finns fortfarande politiska fångar och det pågår ständigt brott mot de mänskliga rättigheterna. Man har försökt taktiken att minska på trycket förut, vilket bara har slutat med att så fort aktiviteten i civilsamhället har gått upp så ökar repressionen igen.

Läs hela reportaget, signerat Vera Häggblom, här:
Amnesty Press – Ales Bialiatski: EU får inte sänka kraven på regimen i Vitryssland

Framstående människorättsförsvarare hotas av deportering

tankatjova2

Alena Tankatjova

En av Belarus (Vitrysslands) främsta människorättsförsvarare – Alena Tankatjova – riskerar att bli utslängd ur landet på uppenbart politiska grunder.

Tankatjova, som leder organisationen Lawtrend, är rysk medborgare men har bott i Belarus i trettio år efter att ha flyttat dit som femtonåring. När hon nyligen ansökte om förnyat uppehållstillstånd inleddes istället en myndighetsprocess som nu resulterat i ett beslut om att inte låta henne bo kvar i Belarus. Formellt hänvisar myndigheterna till att Tankatjova gjort sig skyldig till fortkörning vid upprepade tillfällen.

Tankatjovas kollegor inom människorättsorganisationerna Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén konstaterar i ett uttalande att liknande förseelser aldrig tidigare tjänat som grund för att neka utländska medborgare förnyat uppehållstillstånd. De drar därför slutsatsen att beslutet är politiskt motiverat.

Alena Tankatjova och Lawtrend spelade en aktiv och mycket viktig roll i efterspelet till presidentvalet i december 2010. De dokumenterade och granskade bland annat rättsprocesserna mot de oppositionskandidater och andra regimkritiker som i farsartade tillställningar dömdes till fängelse för påstådd delaktighet i våldsamt upplopp. Med hjälp av dokumentationen kunde de påvisa omfattande brister i det belarusiska rättsväsendet, som styrs av regimens önskemål istället för av lagen.

Tankatjova har flera gånger varit i Sverige på inbjudan av oss i Östgruppen, bland annat för att presentera resultaten av ovan nämnda granskning. Nu är alltså risken uppenbar att hon tvingas lämna Belarus som ett led i Lukasjenkas förföljelse av regimkritiker. Förhoppningsvis kan det tjäna som väckarklocka för de beslutsfattare inom EU som sedan en tid tillbaka i allt högre grad tycks se mellan fingrarna när det gäller repressionen i Belarus.

 

Far och son Lukasjenka bakom belarusisk hockeybragd

Luka x 2 hockey

Far och son Lukasjenka på isen

Första (!) inslaget i den belarusiska (vitryska) statstelevisionens nyhetssändning igår handlade om president Lukasjenkas besök i Förenade Arabemiraten. Närmare bestämt om den ishockeymatch som spelades mellan Lukasjenkas veteranlag och den arabiska värdnationens motsvarighet.

Reportagets speaker konstaterade att Förenade Arabemiraten minsann inte är någon dålig hockeynation och att det därför var en riktig prestation av Lukasjenkas lag att vinna med 13-7. Som extra grädde på moset stod Aljaksandr Lukasjenka själv för tre av målen, medan hans 10-årige son Kolja nätade två gånger (hur han lyckades ta plats i ett hockeylag för veteraner förtäljer inte historien). Båda hade för övrigt siffran 1 på sina tröjryggar…

Här några matchbilder från den tuffa bataljen som alltså utgjorde gårdagens toppnyhet i Belarus:

EU berett att svika demokratirörelsen igen?

ales martin svd

SvD Brännpunkt, 21 oktober 2014

Inför den belarusiske (vitryske) människorättsförsvararen Ales Bjaljatskis besök i Sverige i förra veckan publicerade han och jag tillsammans en debattartikel på SvD Brännpunkt under rubriken ”Släpp inte in Lukasjenka i värmen”. Bakgrunden är de oroväckande tendenserna till uppmjukning av EU:s politik gentemot Lukasjenka-regimen. Från flera håll kommer signaler om att EU:s tidigare principfasta hållning kan komma att ersättas av en mer pragmatisk linje, där man är beredd att återuppta officiella kontakter på hög nivå och öppnar för ökat ekonomiskt samarbete, trots fortsatta övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. I artikeln skriver vi bland annat:

Risken är uppenbar att utvecklingen går i riktning mot den beklagliga hanteringen av ett annat land i EU:s östliga grannskap, Azerbajdzjan. Förtrycket i Azerbajdzjan påminner i många avseenden om det som Lukasjenko utövar i Belarus. Ändå är kritiken från EU lågmäld och på andra politiska och ekonomiska områden fortgår samverkan obehindrat mellan EU och landets regim.

Det är just den tydliga kopplingen mellan kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna och potentiellt samarbete på andra områden som utgör styrkan i EU:s Belaruspolitik idag. Lukasjenka vill ha lån, investeringar och ekonomiskt samarbete, men det får han bara på villkor att han genomför demokratiska reformer på systemnivå. Om EU nu istället gör som med Azerbajdzjan så innebär det att Lukasjenka kan strunta helt och hållet i framtida kritik mot människorättsbrotten, eftersom denna kritik inte kommer att hindra det övriga utbytet. Den stora förloraren är demokratirörelsen, som för femtioelfte gången sviks av EU, och i förlängningen förstås hela det belarusiska folket, som fortsatt får sina rättigheter kränkta.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

RSS Tystade röster

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: