Posts Tagged 'Lukasjenko'

Fotbolls-EM i Belarus 2020?

luka fotboll

Är detta vad vi har att vänta vid fotbolls-EM 2020?

Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har utvärderat kandidatländerna till fotbolls-EM 2020, som enligt planerna ska genomföras på ett nytt sätt. Istället för att hela turneringen spelas i ett värdland, så ska matcherna i slutspelet genomföras i 13 olika städer runt om i Europa.

Minsk i Belarus (Vitryssland) är en av kandidaterna, som nu alltså har granskats av representanter från UEFA.

Fast det fanns egentligen inte så mycket att granska. Den arena som man vill använda är ännu inte byggd, utan planeras stå färdig först 2019. Att döma av UEFA:s utlåtande rymmer den belarusiska ansökan inte särskilt mycket information om arenan, men man konstaterar åtminstone att själva fotbollsplanen förväntas få godkända mått…

Huruvida den politiska situationen i landet påverkar UEFA:s ställningstagande är oklart. Men det finns hursomhelst med ett par försiktiga rader om denna i utvärderingen:

The political and economic situation in Belarus is rated relatively low by independent institutions such as the World Bank. The information provided by the bidder is minimal.

luka fotboll 2

Fotbollsspelande president

Mitt tips är nog att det inte blir något fotbolls-EM i Belarus 2020. Om UEFA verkar komma fram till något annat så tänker åtminstone jag påminna dem om de bedrövliga erfarenheterna från hockey-VM i våras. Det sportevenemanget utvecklades ju som väntat till ett PR-jippo för Lukasjenka, kantat av övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

15 år sedan Hantjar och Krasouski försvann

försvunna

Jury Zacharanka, Viktar Hantjar, Zmitser Zavadski och Anatol Krasouski

Idag är det precis 15 år sedan de belarusiska (vitryska) regimkritikerna Viktar Hantjar och Anatol Krasouski försvann och mördades, sannolikt av personer med nära koppling till president Lukasjenka. I flera europeiska städer uppmärksammas detta med manifestationer och minnesstunder.

Viktar Hantjar var den belarusiska oppositionens självklare ledargestalt när han försvann. Hans gode vän, affärsmannen Anatol Krasouski, bidrog å sin sida med finansiellt stöd till oppositionen.

1999 var ett dramatiskt år i Belarus. Hantjar utmanade Lukasjenka genom att initiera ett alternativt presidentval – i enlighet med den konstitution som han ansåg alltjämt gällde istället för den nya variant som Lukasjenka drivit igenom via en förfuskad folkomröstning några år tidigare.

Det alternativa valet utgjorde inget reellt hot mot Lukasjenka, men det fungerade som en omfattande politisk manifestation som ifrågasatte presidentens legitimitet. Och Hantjar visade en remarkabel förmåga att mobilisera människor, något som gjorde Lukasjenka mycket orolig.

I mitten av september 1999 nådde Hantjars ansträngningar så sin kulmen. Bland annat planerades en viktig session i det skuggparlament som Hantjar lyckats aktivera, och där frågan om Lukasjenkas legitimitet återigen skulle resas. Tre dagar före sessionen försvann Hantjar och Krasouski, på väg ut från ett badhus i Minsk.

Den officiella brottsutredningen har inte kommit någon vart. Oberoende utredningar, däribland en som initierats av Europarådet, visar emellertid att personer i Lukasjenkas närmaste krets med största sannolikhet varit delaktiga i morden på Hantjar och Krasouski, jämte ytterligare två politiska mord, på förre inrikesministern Jury Zacharanka och journalisten Zmitser Zavadski.

Hela historien om dessa politiska mord kan du läsa i min nyskrivna bok Bruksanvisning för diktatorer, som kommer ut på Ruin förlag om en dryg vecka, den 24 september!

Snart dags för bokmässan!

Nästa vecka äger den årliga bokmässan rum i Göteborg, denna gång rymmer seminarieprogrammet också en presentation av min nyskrivna bok Bruksanvisning för diktatorer, som släpps den 24 september.

Saxat ur programmet:

Östgruppens scenprogram:

Torsdag 25 september

16.00–16.25 Internationella torget (H-hallen), Lilla scenen:

Belarus: Europas första moderna diktatur?


Aljaksandr Lukasjenka har varit president i Belarus i tjugo år. Det politiska system som han inrättat kan te sig absurt vid en första anblick men har visat sig ohyggligt effektivt som medel att behålla makten. Flera andra auktoritära ledare har låtit sig inspireras. ”Europas sista diktatur” kan mycket väl visa sig vara Europas första diktatur, i modern mening. Belaruskännaren Martin Uggla (Östgruppen) presenterar sin nya bok ”Bruksanvisning för diktatorer”.

Samtalsledare Kristina Henschen (LO-TCO Biståndsnämnd)

Bruksanvisning för diktatorer - En berättelse om Belarus och Europas första moderna diktator

Bruksanvisning för diktatorer – En berättelse om Belarus och Europas första moderna diktator

Politiska fångar som inte alltid räknas

Pavel Vinahradau

Pavel Vinahradau

Om man frågar belarusiska (vitryska) människorättsförsvarare hur många de politiska fångarna i landet är blir svaret för närvarande sju. Men det är egentligen en sanning med modifikation.

Just sju personer sitter idag fängslade på förhållandevis lång tid, dömda på uppenbart politiska grunder. Men utöver dem döms regimkritiker kontinuerligt till kortvariga fängelsestraff, för alltifrån svordom på allmän plats och ohörsamhet mot ordningsmakten till genomförande av otillåtna demonstrationer. I samband med enstaka dramatiska händelser, särskilt i anslutning till de två senaste presidentvalen, har antalet uppgått till flera hundra personer.

På senare år har regimen dessutom allt oftare fängslat regimkritiker i förebyggande syfte. Polisen griper helt enkelt de mest kända aktivisterna utan att de gjort någonting alls, ofta inför särskilda evenemang eller internationella besök då risken för protestaktioner anses större. Så gott som alltid handlar det om rena skådeprocesser, där de ingripande poliserna avger vittnesmål inför domstolen medan de tilltalade saknar möjlighet att kalla in egna vittnen till sitt försvar.

Det här handlar alltså också om politiska fångar, och deras fall dokumenteras omsorgsfullt av människorättsrörelsen, även om de av praktiska skäl inte alltid räknas in i statistiken.

En av de mest drabbade i detta avseende är ungdomsaktivisten Pavel Vinahradau, som dömts till kortare fängelsestraff 16 gånger under de senaste två åren. I fredags var det dags igen: 15 dagars fängelse, formellt för att ha svurit.

Vinahradau själv brukar visa upp en skämtsam attityd till de absurda anklagelser som återkommande riktas mot honom och leder till att han fängslas. Hans publicerade redogörelser för polisens agerande i samband med gripanden, husrannsakningar och förhör utvecklas ibland till mycket underhållande, rent litterära texter.

Men bortom det humoristiska finns naturligtvis en betydligt allvarligare kontext, som lätt glöms bort i sammanhanget. Med denna form av repression ser regimen till att kväva protestyttringar i deras linda, i vissa fall till och med innan de ens är påtänkta, än mindre planerade. Den fyller en viktig passiviserande funktion i det systematiska förtryck som Lukasjenka utövar mot oliktänkande, därför bör den också uppmärksammas mer av omvärlden.

Lukasjenka delar ut ordnar för hockey-VM

lukasjenka

Nöjd med hockey-VM

Ishockey-VM i våras blev precis det propagandajippo som president Lukasjenka hade hoppats på och vi i Östgruppen varnat för. Nu har Lukasjenka belönat några av de ansvariga för evenemanget. En av de lyckliga är Internationella ishockeyförbundets ordförande René Fasel.

Minsks borgmästare Mikalaj Ladutska föräras Fosterlandsorden av tredje graden. Ladutska såg bland annat till att hockeyarenorna blev klara i tid, detta genom att tvinga studenter att lämna sina studier för att istället hjälpa till gratis på byggarbetsplatserna.

Polischefen och generalmajoren Aljaksandr Barsukou tilldelas en förtjänstorden. Barsukou var en av de ansvariga för de polisinsatser som ledde till att dussintals ungdomsaktivister före och under VM fängslades på falska grunder och därmed inte kunde genomföra några protestaktioner.

Samma utmärkelse får också chefen för landets gränspolis, generalmajor Ihar Butkevitj. Det var han som såg till att jag och ytterligare ett par kritiskt stämda utlänningar inte släpptes in i landet, trots att vi uppfyllde de kriterier som skulle gälla för inresa i landet under mästerskapet.

fasel luka

René Fasel och Aljaksandr Lukasjenka

Och så får alltså även Internationella ishockeyförbundets ordförande René Fasel en belöning för att han möjliggjort Lukasjenkas PR-succé. Före VM reste han till Minsk och kramade Lukasjenka framför tv-kamerorna. Och medan turneringen pågick hyllade han Lukasjenkas praktiska lösning att skapa en särskild fan zone genom att kasta ut belarusiska studenter från deras bostäder. Folkens vänskap är namnet på den orden som Fasel nu stolt kan visa upp för sin omgivning.

Försvinnanden med koppling till Lukasjenka-regimen

försvunna

Jury Zacharanka, Viktar Hantjar, Zmitser Zavadski och Anatol Krasouski

På lördagen inföll den av FN initierade Internationella dagen för offren för påtvingade försvinnanden. Bakgrunden är den konvention mot just påtvingade försvinnanden som FN antog 2006.

I Belarus (Vitryssland) har konventionen särskild relevans mot bakgrund av att fyra framträdande regimkritiker försvann och sannolikt mördades under åren 1999-2000: Oppositionspolitikerna Viktar Hantjar och Jury Zacharanka, affärsmannen Anatol Krasouski och fotografen Zmitser Zavadski.

De officiella brottsutredningarna har präglats av hemlighetsmakeri och ineffektivitet. Oberoende utredningar pekar dock på att personer i president Aljaksandr Lukasjenkas närmaste krets varit direkt inblandade i försvinnandena.

BruksanvisningForDiktatorer-300x300

Bruksanvisning för diktatorer. Släpps i mitten av september på Ruin förlag.

Ett av kapitlen i min bok Bruksanvisning för diktatorer som kommer ut om ett par veckor handlar just om dessa försvinnanden och regimens koppling till dem. Läs mer om boken här!

Häromåret - i samband med årsdagen av Hantjars och Krasouskis försvinnande – skrev poeten och förre presidentkandidaten Uladzimir Njakljajeu dikten ”Till minne av de försvunna”. Nedan finns den i min tolkning:

 

Till minne av de försvunna

Bland levande och döda finns ni ej.

Ni levde inte ända fram till döden.

För era nära, och de andra, som blev kvar,

Försvann ni bara, likt en vind försvinner.

Vi lever vidare, det måste vi,

För att förstå hur dyrt vi får betala

För allt och vad som är mest värt av allt:

En grav, som man kan gå till för att gråta.

Hur etiskt hållbar är IKEA:s produktion i Belarus?

Den tyska tv-kanalen ARD har granskat IKEA inom ramen för sin programserie Markencheck. En av aspekterna som tas upp är IKEA:s anspråk på att stå för ”demokratisk design” och etiskt hållbar näringsverksamhet.

brimnes

Delarna till byrån Brimnes görs i Belarus

Utgångspunkten för denna del av granskningen är IKEA:s produktion i Belarus (Vitryssland), där bland annat delar till byrån Brimnes görs. Reportageteamet besöker den litauiskägda fabriken VMG utanför Mahiljou och talar med anställda som vittnar om hårda arbetsvillkor – exempelvis tolv timmars arbetsdag – och lägre löner än vad IKEA uppger officiellt. Samtalen äger rum i hemlighet, utanför fabriken, eftersom de som klagar på förhållandena är rädda för repressalier från företagsledningen.

I reportaget nämns också den främsta förklaringen till att den litauiska IKEA-leverantören valt att förlägga sin produktion till Belarus: råvarupriserna är betydligt lägre där än i Litauen.

Intressant i det sammanhanget är att den arbetsrättsliga situationen i Belarus är som värst just inom träindustrin, till följd av ett dekret som president Lukasjenka utfärdade häromåret. IKEA hävdar att man utför såväl annonserade som oannonserade kontroller hos sina leverantörer för att säkerställa att arbetsförhållandena är godtagbara. Men gäller det även hos underleverantörerna i föregående led?

Programmet i ARD kan ses i sin helhet här (på tyska):

Der IKEA-check


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

RSS Tystade röster

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggers like this: