Svenskt näringsliv flirtar med Lukasjenka

Den 17 november 2009 konstaterade EU:s utrikesministrar i ett rådsbeslut att Belarus (Vitryssland) inte gjort några demokratiska framsteg under det senaste halvåret och att rådande sanktioner därför skulle gälla i ytterligare i ett år.

Två dagar senare träffade en av svenskt näringslivs främsta företrädare Erik Belfrage personligen president Lukasjenka för att diskutera affärssamarbeten mellan Sverige och Belarus. Inför statstelevisionens kameror sade han det som Lukasjenka helst av allt ville höra: ”Vi lägger oss inte i politik, utan bedriver handel”.

Belfrage besökte Belarus i egenskap av ordförande för Näringslivets internationella råd, NIR, en organisation som via Svenskt Näringsliv representerar 50 000 svenska företag, något som också underströks i tv-reportaget.

Erik Belfrages möte med Lukasjenka fick stor uppmärksamhet i belarusisk press, men noterades inte alls i svenska massmedier. Här finns ett textat inslag från en av de belarusiska nyhetssändningarna:

Mötet väcker onekligen vissa frågor: På vems initiativ arrangerades det? Vad var syftet? I vilken mån känner sig Svenskt Näringslivs 50 000 medlemmar tillfreds med att NIR diskuterar affärsrelationer direkt med diktatorn Lukasjenka? Och i vilken mån är Belfrages inställning – att blunda för människorättsövergreppen till förmån för ekonomisk vinning – representativ för aktörer inom det svenska näringslivet, det vill säga dem han säger sig företräda?

Östgruppen ifrågasätter starkt Belfrages agerande i ett pressmeddelande.

4 Responses to “Svenskt näringsliv flirtar med Lukasjenka”


 1. 1 Erica Molin 2012/05/30 kl. 16:33

  Näringslivets Internationella Råd (NIR) arbetar med att på olika sätt stötta svenska företags långsiktiga internationella intressen. Vi är sedan flera år verksamma i Vitryssland där vi samarbetar med lokala privatsektororganisationer för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap om det privata näringslivets roll som drivkraft för positiv förändring och utveckling.

  2009 träffade NIR:s ordförande Vitrysslands president för att bland annat förmedla svenska företags syn på situationen i Vitryssland. Bland dessa budskap drev vi tanken på att Vitryssland borde söka direkt medlemskap i WTO och därmed öppna sig för det internationella ekonomiska regelverket. Vid tillfället hade EU nyligen förlängt suspensionen av viseringsförbudet mot bakgrund av den då förbättrade situationen, och EU drev en tydlig linje för engagemang och dialog. Vid den tiden hade också den svenska ambassaden nyligen uppgraderat sin representation, varvid främjandet av bland annat ekonomiska och kulturella kontakter mellan Sverige och Vitryssland angavs som ett tydligt fokusområde.

  NIR:s arbete för hållbara ekonomiska reformer i Vitryssland är inget NIR är ensam om. Vi har under lång tid haft kontakt med representanter för olika organisationer, både svenska, vitryska och internationella. Vårt projekt genomförs i samarbete med IFC – en del av Världsbanksgruppen som länge arbetat med ekonomiska reformer i Vitryssland.

  Vårt arbete handlar om att skapa förutsättningar för näringslivet att bidra till ekonomisk utveckling. Det ger tillväxt, utveckling, skapar arbeten och gynnar Vitrysslands befolkning. Ökade ekonomiska kontakter med omvärlden leder också otvivelaktigt till ett öppnare samhälle och skapar förutsättningar för positiva förändringar.

  Erica Molin, VD NIR

  • 2 Martin Uggla 2012/05/30 kl. 18:26

   Hej Erica, tack för din kommentar!

   Men nej, det var inte mot bakgrund av någon förbättrad situation som EU förlängde suspensionen av viseringsförbudet. Tvärtom uttryckte utrikesministrarna i rådsbeslutet från november 2009 sin besvikelse över att det INTE skett några påtagliga förbättringar sedan EU ett år tidigare beslutat att tillfälligt frysa sina sanktioner i form av bland annat viseringsförbud.

   Vi i Östgruppen presenterade inför EU-mötet tillsammans med den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna informationsmaterialet ”Belarusiska röster”, där experter på olika områden i var sitt filmklipp konstaterade att den belarusiska regimen inte gjort något för att uppfylla EU:s krav på demokratiseringsreformer. Titta gärna på filmklippen här: https://vitryssland.wordpress.com/belarusiska-roster/

   Trots de uteblivna framstegen valde EU att låta frysningen kvarstå ”in order to encourage progress”. Hela EU:s rådsbeslut från den 17 november finns för övrigt tillgängligt här: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/111243.pdf

   Att NIR:s ordförande träffade president Lukasjenka för att förmedla svenska företags syn på situationen i Vitryssland framstår som särskilt anmärkningsvärt med tanke på det budskap som han framförde i samband med mötet, nämligen: ”Vi lägger oss inte i politik, utan bedriver handel.”

   I den officiella svenska strategin för utvecklingssamarbete med Belarus som gällde vid tiden för mötet står att läsa att ”direkt samarbete med vitryska myndigheter bör ske med restriktivitet” och ”kontakter med det vitryska samhället bör i första hand ske i form av samverkansinsatser med vitryska enskilda organisationer och privata företag”. NIR valde istället att träffa den högste ansvarige för förtrycket, president Lukasjenka själv.

   Att ökade ekonomiska kontakter med omvärlden otvivelaktigt och per automatik leder till ett öppnare samhälle är ett påstående som kan ifrågasättas, inte minst med tanke på Telia Soneras nyligen uppmärksammade samarbete med den belarusiska säkerhetstjänsten.

   Aljaksandr Lukasjenka är för övrigt inte intresserad av att skapa ett öppnare samhälle, eftersom det skulle innebära ett direkt hot mot hans egen maktposition. Det är ett faktum som var lika uppenbart i november 2009 som det är nu.


 1. 1 Svenska företag talar tyst om sina Belarusaffärer | Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2014/05/19 kl. 16:43
 2. 2 Pengar luktar inte | Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2015/02/06 kl. 12:29

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

%d bloggare gillar detta: