Posts Tagged 'Chartyja 97'

Studio Total fick årets Chartyja-pris

Den oppositionella nyhetssajten Chartyja 97 har utsett den svenska reklambyrån Studio Total till mottagare av sitt årliga pris i kategorin ”Försvar av de mänskliga rättigheterna”. Det är första gången som priset går till en utlänning sedan det instiftades 1998.

chartyja studio total

Fr.v.: Tomas Mazetti, Natalja Radzina (Chartyja 97), Per Cromwell och Hannah Lina Frey

Bakgrunden är naturligtvis den uppmärksammade nallebombning som reklambyråns medarbetare genomförde sommaren 2012. Aktionen fick stor uppmärksamhet såväl i Belarus som internationellt och välkomnades av de flesta inom den belarusiska demokratirörelsen, även om kritiska röster också hördes. Många roades av att president Lukasjenka framstod som synnerligen löjlig i sin kamp mot de svenska nallarna, och aktionen gav upphov till flera skämtsamma uppföljningsaktiviteter som tog fasta på detta, bland annat i form av små filmer som spreds via nätet. Två exempel på detta:

I Sverige har åsikterna också varit delade. Själv har jag hört till dem som sett positivt på aktionen och försvarat densamma (bland annat här), eftersom den lyckades väcka uppmärksamhet kring situationen i Belarus och dessutom fungerade som ett viktigt moraliskt stöd för många belarusier.

nalle

Min nalle…

Totalt var det 1000 nallebjörnar som gjorde sig beredda för uppgiften att demonstrera för yttrandefrihet i Belarus (Vitryssland). Ungefär 800 hoppade ut ur Studio Totals flygplan över belarusisk mark. Resterande nallar har uppenbarligen fått olika kompletteringsuppdrag som souvenirer till minne av aktionen. En flög till Radio Svabodas redaktion i Prag. En annan landade hos mig 🙂 .

Kortfilm om Natalja Radzina

En kortfilm om Natalja Radzina – som är chefredaktör för webbsajten Chartyja 97 (www.charter97.org) och som gästade Östgruppens Belarusdagar 2012 – har producerats inom ramen för projektet ”Krönika över domens tid”.

Radzina flydde från Belarus (Vitryssland) under det rättsliga efterspelet till presidentvalet i december 2010, där hon formellt anklagades för att ha gjort sig skyldig till våldsamt upplopp. Hon sökte och fick politisk asyl i Litauen, och flyttade senare till Polen, där hon nu är verksam. Webbsajten som hon ansvarar för är för övrigt en av dem som drabbats av Telia Soneras verksamhet i Belarus.

Telia Sonera vilse i pannkakan

Apropå den artikel som Telia Soneras vd Lars Nyberg idag skriver på DN Debatt:

Nej, Telia Sonera, ingen kräver att ni ensamma ska ta på er uppgiften att värna det fria ordet. Det vore förödande med tanke på hur lite ni tycks förstå om den kontext ni verkar inom i länder som Belarus (Vitryssland).

Vad vi kräver är att ni tar er del av ansvaret, och inte bistår den belarusiska regimen i dess förtryck mot oliktänkande. Lars Nyberg yrar om att det är stater som ska ”skydda rätten till det fria ordet” medan företagens uppgift är att ”respektera de mänskliga rättigheterna”. Det vore onekligen intressant att höra vad han då menar med att respektera de mänskliga rättigheterna, och på vilket sätt han anser att Telia Sonera gör det i Belarus.

På ett annat plan kan man också undra hur Lars Nyberg överhuvudtaget får ihop logiken i sitt resonemang, med tanke på att den svenska, finska och den belarusiska staten samtliga är delägare i det telekombolag som hjälper den belarusiska säkerhetstjänsten att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Telia Sonera lyfter i artikeln återigen fram det förvisso positiva initiativ som tagits tillsammans med andra telekombolag, i syfte att komma fram till en gemensam handlingsplan för att kunna hantera situationer som den i Belarus. Arbetet är enligt Nyberg ”ännu i sin linda”. Med tanke på Lars Nybergs passiva inställning lär det tyvärr inte komma så mycket längre om inte något av de andra telekombolagen, eller Telia Soneras ägare, är mer pådrivande.

Turkcells styrelseordförande Mehmet Emin Karamehmet i möte med Lukasjenka i april 2008

Något som emellertid inte är i sin linda är som bekant det belarusiska förtrycket. Det var det inte heller 2008 när Telia Sonera gick in på den belarusiska marknaden via Turkcell. I en artikel på SvD Brännpunkt skriver jag om hur bolagets verksamhet i Vitryssland var en smutsig historia redan från början. Det innebar gemensam drift av ett bolag tillsammans med regimen och med vitrysk regeringsrepresentation i bolagsstyrelsen. Det möjliggjordes genom förhandlingar mellan den skandalomsusade turkiske affärsmannen Mehmet Emin Karamehmet och president Lukasjenka, med misstänkt inslag av korruption. Hur kunde detta anses förenligt med de etiska riktlinjer som Telia Sonera så gärna framhåller?

I ett pressmeddelande uppmanar Östgruppen nu Telia Sonera att redovisa den bedömning som gjordes av förutsättningarna för att bedriva etisk acceptabel verksamhet i Belarus, det vill säga innan man gick in i landet. Förutom att förklara sig kring ovan nämnda omständigheter bör man meddela vilka slutsatser man drog när man studerade de vitryska lagar som man sedan hade för avsikt att följa? Tyckte man alltså att de möjliggjorde en verksamhet till stöd för de mänskliga rättigheterna?

Tisdagen den 24 april kl. 9-11 ordnar Östgruppen seminariet ”Tystade röster i media och på nätet”. En av de frågor som kommer att diskuteras är definitivt Telia Soneras agerande i Belarus. Medverkande är bland annat den belarusiska journalisten Natalja Radzina från nyhetssajten Chartyja 97, som har drabbats direkt av Telia Soneras verksamhet genom att få sin hemsida blockerad för Telias kunder. Läs mer om seminariet och övriga programpunkter i Östgruppens Belarusdagar här!

SRSVT, SvD, DN, SvD2, SVT2

TeliaSonera censurerar Internet åt Lukasjenka

TeliaSonera – där svenska staten är största ägare – hindrar via det belarusiska dotterbolaget Best sina bredbandsabonnenter från tillträde till flera regimkritiska hemsidor, däribland Chartyja 97. Jag skriver mer detaljerat om detta i en debattartikel på SvD.se.

När TeliaSonera tidigare har kritiserats för att man bistått Lukasjenka med bland annat avlyssning av oliktänkande har det hetat att man bara följer landets lagar. Ett sorgligt argument med tanke på att den belarusiska lagstiftningen gällande Internet är synnerligen repressiv. Dessutom kontrollerar ju regimen rättsväsendet helt och hållet och utnyttjar gärna detsamma för sina politiska syften.

Nu går TeliaSonera dock ett steg längre genom att till och med utan laglig grund censurera regimkritik åt Lukasjenka. Samtidigt åker Sveriges utrikesminister Carl Bildt land och rike runt och lanserar Sverige som världens främsta förkämpe för yttrandefrihet på Internet. Så här lät det när han häromdagen konstaterade att censur i form av blockering och filtrering av innehåll på nätet är oacceptabel, och att den demokratiska världen måste förmedla ett tydligt budskap om detta:

Hela Carl Bildts tal (från den internationella konferensen EuroDIG i Belgrad) finns här.

Bildt bör nog ta ett snack om detta med finansmarknadsminister Peter Norman, som ansvarar för statens ägande i TeliaSonera. Förslagsvis kan de tillsammans gå igenom den rapport som FN:s specialrapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet Frank la Rue presenterade häromdagen, särskilt punkterna 29-31 som rör just blockering och filtrering av innehåll på nätet.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

%d bloggare gillar detta: