Posts Tagged 'Lukasjenko'

Ann Linde duckar för frågor om Lukasjenkabelöning

linde-luka-2Nu har EU-minister Ann Linde besvarat de båda skriftliga frågor som Christian Holm Barenfeld (M) och Tina Acketoft (L) lämnat in angående EU-kommissionens förslag att avskaffa importkvoter för textilprodukter från Belarus. I sitt svar ignorerar hon dock helt det som legat till grund för kritiken, nämligen att förslaget (som på tisdagen bifölls enhälligt av EU:s ministerråd) motiveras med påstådda förbättringar på människorättsområdet i Belarus, och att avskaffandet av importkvoterna i praktiken alltså presenteras som en belöning till den belarusiska diktaturregimen för detta. En synnerligen oförtjänt belöning, med tanke på att människorättssituationen inte alls har förbättrats under de senaste åren.

Linde skriver: ”Vi sänder signalen att det finns en möjlighet till närmare relationer med EU, men är samtidigt tydliga med att det är en process som sker stegvis och där takten beror på vad som sker i Belarus.” Men det där stämmer ju inte. I själva verket sänder man en tydlig signal om att EU kommer att fortsätta gå den belarusiska regimen till mötes, oavsett vad som sker i Belarus.

Nu kan Lukasjenka håva hem en ny propagandaseger och konstatera att EU gett honom beröm för hans agerande på människorättsområdet. Och vi tvingas tyvärr konstatera att Sveriges regering stämt in i detta beröm. Annars borde Linde naturligtvis ha motsatt sig de skäl som anfördes i EU-förslaget, och klargjort detta offentligt i samband med att beslutet fattades.

Frågan är varför EU-tjänstemän och Sveriges regering i den offentliga diskussionen inte kan tala uppriktigt om sina ställningstaganden inom Belaruspolitiken. Om man exempelvis vill prioritera geopolitik framför hänsyn till mänskliga rättigheter (för det är ju det som detta egentligen handlar om, precis som beslutet att avskaffa sanktionerna mot Lukasjenkaregimen för ett år sedan) så bör detta meddelas öppet. På så sätt skulle vi också kunna få en vettig diskussion om sakfrågorna. Istället krystar man fram smått obegripliga och vaga formuleringar som vikten av ”kritiskt engagemang” (vilket kan betyda precis vad som helst) och ett välkomnande av ”positiva initiativ […] såsom återupptagandet av människorättsdialogen mellan EU och Belarus” (vilket signalerar framsteg men i praktiken inte innebär ett smack i termer av ökad respekt för de mänskliga rättigheterna).

Säg istället vad ni står för, och stå för det ni säger! Svårare än så borde det inte behöva vara.

Växande kritik i Sverige mot EU-belöning till Lukasjenka

luka euNu växer kritiken mot EU-kommissionens förslag att avskaffa unionens importkvoter för textilprodukter från Belarus, i syfte att förbättra relationerna med landets diktaturregim. Som motiv till förslaget anges ”positiva initiativ” på människorättsområdet, en verklighetsbeskrivning som inte alls finner stöd i belarusiska människorättsorganisationers rapportering.

Det var i början av veckan som vi i Östgruppen kunde avslöja att det aktuella förslaget trots detta godkänts av EU-parlamentet och att EU:s ministerråd inom kort förväntas fatta beslut i frågan. Häpnadsväckande i sammanhanget var att UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien (UD-EC) på en direkt fråga från mig meddelade att man inte kände till ärendet. Med hjälp av regeringskansliets registrator lyckades jag istället spåra detta till finansdepartementet, som knappast kan anses besitta erforderlig kompetens om människorättssituationen i Belarus för att ha en åsikt i ämnet.

En av dem som reagerade på nyheten var riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M), som i en skriftlig fråga till utrikesminister Margot Wallström efterfrågat besked om regeringens ståndpunkt i sakfrågan.

Och igår, torsdag, lämnades ytterligare en skriftlig fråga in, den här gången av Tina Acketoft (L), som frågar EU-minister Ann Linde hur denna kommer att verka för att stoppa förslaget från EU-kommissionen.

Det är mycket bra att Holm Barenfeld och Acketoft agerar aktivt så att den här frågan kommer upp till diskussion, och så att vi därmed kan få reda på var regeringen står. Förhoppningsvis meddelar man nu från regeringskansliet att man självklart kommer att stå upp för de mänskliga rättigheterna och verka för att ministerrådet avvisar EU-kommissionens förslag.

Regeringskansliets hantering av EU-förslaget väcker emellertid också frågor. Efter vårt avslöjande (och efter att Holm Barenfeld lämnat in sin fråga till Margot Wallström) fick jag ett nytt brev från UD-EC där man ville göra en rättelse av tidigare uppgifter till mig och nu meddelade att enheten ”självklart varit med i en gemensam beredning av ärendet”. Jag fick dock fortfarande inget svar om hur regeringen ställde sig till förslaget, men förhoppningsvis kommer svaren på de ovan nämnda riksdagsfrågorna att bringa klarhet i den saken.

Lukasjenka ser sig själv som ombudsman för mänskliga rättigheter

lukasjenka-2

Aljaksandr Lukasjenka

Vid en högtidlig ceremoni i Minsk idag med anledning av att en ny domare utnämnts till Belarus konstitutionsdomstol gav landets president Aljaksandr Lukasjenka sin syn på hur de mänskliga rättigheterna lämpligast värnas. Lukasjenka konstaterade att det förts fram krav om att inrätta en människorättsombudsman i Belarus, men menade att han själv i praktiken redan fungerar som en sådan:

Respekten för de mänskliga rättigheterna – rätten till ett värdigt liv, till arbete och hälsa, till information och pressfrihet, till yttrandefrihet och så vidare – kan bara garanteras om presidenten i egenskap av huvudinspektör ser till att de följs.

Han tillade därvid att han såg det som en uppgift för honom och rättsväsendets högsta företrädare att ”med hjälp av maktens styrka säkerställa att medborgarnas grundläggande rättigheter respekteras”.

Problemet är ju att Lukasjenka själv med hjälp av just maktens styrka utövar ett kontinuerligt förtryck gentemot de belarusiska medborgarna. Och sett i det perspektivet är hans uttalande naturligtvis inte särskilt hoppingivande. Men kanske kan det lura en och annan okunnig och naiv beslutsfattare i EU och leda till ytterligare eftergifter därifrån?

Avskaffa visumtvånget för belarusier!

visa-eu-belarusBelarus president Aljaksandr Lukasjenka utfärdade nyligen ett dekret som gör det möjligt för medborgare från 80 länder – däribland EU:s medlemsstater – att besöka Belarus i upp till fem dagar utan visum. Och det är ju bra om det blir enklare att resa in i landet.

Vi i Östgruppen uppmanar nu EU att fatta motsvarande beslut och avskaffa visumtvånget för belarusier. Det skulle nämligen bidra till att bryta den isolering som en stor del av det belarusiska folket befinner sig. Och vi uppmanar Sveriges utrikesminister Margot Wallström att ta initiativ till ett sådant beslut så snart som möjligt.

Jag har personligen inte släppts in i Belarus på över tio år, utan ständigt under denna period fått avslag på min visumansökan. Förmodligen påverkar inte beslutet min situation. Under ishockey-VM i Minsk 2014 avskaffades ju visumtvånget temporärt, men för min del innebar det likväl att jag stoppades på flygplatsen i Minsk, med hänvisning till att jag fanns på en lista över så kallade persona non grata, och sedan kastades ut ur landet.

Å andra sidan försöker man som bekant från Belarus sida ställa sig in hos EU för tillfället (visumavskaffandet är förstås också ett led i den processen), så kanske gör man då också en revidering av den ”svarta listan”.

Det är hur som helst värt ett försök, som jag konstaterade i en intervju för belarusiska Radio Svaboda i samband med att Lukasjenkas dekret offentliggjordes.

 

Trump eller Lukasjenka – Vem sade egentligen vad?

trump-eller-lukasjenka

Donald Trump och Aljaksandr Lukasjenka är ju båda kända för att göra uppseendeväckande uttalanden då och då. Men vem har egentligen sagt vad? Testa dina kunskaper på citaten här nedan! Klicka på namnet och se om du gissat rätt!

(Originalversionen till denna frågesport finns publicerad på belarusiska på den Nasja Nivas hemsida)

1) ”Så fort presidentens barn börjar syssla med business kan du vänta dig elände. Så fort fruar eller älskarinnor får en krona på huvudet så kan du vänta dig elände.”
Lukasjenka
RÄTT!
Trump
FEL!

2) ”Titta bara på våra gränser, de är som en ost med hål i! Vem som helst kan ta sig in vårt land.”
Lukasjenka
FEL!
Trump
RÄTT!

3) ”President blir man inte, det föds man som. Vissa saker kan man lära sig, men om inte ens mamma och pappa har lagt grunden för det så blir man aldrig president.”
Lukasjenka
RÄTT!
Trump
FEL!

4) ”Man har bokstavligen kritiserat mig för allt jag gjort, men jag låter inte mina kritiker få mig ur balans.”
Lukasjenka
FEL!
Trump
RÄTT!

5) ”Jag är ingen klassisk familjefar: livslång kärlek och ingen kvinna vid sidan om, det är familjefaderns melodi. Men jag är inte sådan.”
Lukasjenka
RÄTT!
Trump
FEL!

6) ”Jag har faktiskt aldrig… jo, kanske en gång har jag smakat pizza eller sådan där japansk rå fisk – sushi. Fruktansvärt!”
Lukasjenka
RÄTT!
Trump
FEL!

7) ”Vårt land har allvarliga problem. Vi vinner inga stora segrar. Tidigare gjorde vi det, men inte nu.”
Trump
RÄTT!
Lukasjenka
FEL!

8) ”Ryssarna är väldigt lika oss. Den enda skillnaden är att vi bor i olika stater.”
Trump
RÄTT!
Lukasjenka
FEL!

9) ”Jag kommer att bli den största presidenten av alla som Gud någonsin skapat.”
Trump
RÄTT!
Lukasjenka
FEL!

10) ”Om jag märker att människor inte accepterar det jag säger, så tvingar jag aldrig på dem min åsikt.”
Lukasjenka
RÄTT!
Trump
FEL!

11) ”Jag går och lägger mig klockan ett på natten, och redan klockan fem vaknar jag. Jag behöver inte någon lång vila.”
Trump
RÄTT!
Lukasjenka
FEL!

12) ”Jag vill att alla ska inse att det är farligt och skadligt att gå i krig mot oss.”
Lukasjenka
RÄTT!
Trump
FEL!

Birgitta Ohlsson avkräver Wallström svar om EU-sanktioner

Birgitta Ohlsson (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Häromdagen uppmanade vi i Östgruppen regeringen att verka för återinförda EU-sanktioner mot den belarusiska regimen, till följd av det omfattande fusket i parlamentsvalet nyligen.

Nu har riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (L) fört detta vidare till riksdagen. I en skriftlig fråga vänder hon sig till utrikesminister Margot Wallström, och frågar hur regeringen kommer att agera.

När sanktionerna mot Lukasjenka-regimen förra året lindrades och sedan i våras hävdes mot nästan alla berörda (inklusive Lukasjenka själv) sade Wallström att dessa kunde återinföras om inte regimen tog steg i demokratisk riktning. Parlamentsvalet är bara ett av många exempel som visar att Lukasjenka inte är ett dugg intresserad av någon demokratisering. Nu är det alltså upp till bevis för regeringen!

Att Birgitta Ohlsson lyfter frågan i riksdagen är förstås mycket bra, eftersom det tvingar regeringen att motivera sin politik. Jag väntar med spänning på utrikesministerns svar. Kommer hon att stå upp för de mänskliga rättigheterna, eller väljer hon att blunda för Lukasjenkas övergrepp?

Läs Ohlssons riksdagsfråga här: Sanktioner mot Belarus efter valfusk

Belarus vill ordna hockey-VM igen

hockeyvm 2014

Belarus ansöker åter om hockey-VM

Det belarusiska ishockeyförbundet meddelade igår att man har lämnat in en ansökan om att få arrangera ishockey-VM 2021. En av huvudkonkurrenterna om värdskapet lär bli Finland (kandidaterna presenteras officiellt under andra veckan i september).

Belarus stod som bekant värd för hockey-VM 2014, ett mästerskap som hölls i en kontext av allvarliga människorättsbrott, och där bland annat arenabyggena uppfördes med hjälp av tvångsarbetande studenter.

martin på flygplatsen  i minsk

I väntan på deportation, maj 2014, Minsks flygplats

För mig personligen blev det också en intressant upplevelse, då jag trots löften om visumfrihet under mästerskapet stoppades på flygplatsen i Minsk och hölls instängd över natten för att sedan deporteras tillbaka till Sverige dagen därpå. Händelsen fick stor massmedial uppmärksamhet och självaste president Lukasjenka tvingades ljuga ihop en historia om att jag varit delaktig i reklambyrån Studio Totals nallebombning av Belarus ett par år tidigare, som motivering till att jag inte släpptes in i landet.

Det aktuella mästerskapet – och den kritik som människorättsförsvarare riktade mot beslutet att förlägga det till Belarus – blev en väckarklocka för de svenska aktörer som är involverade i stora internationella idrottsevenemang, inte minst sponsorer och de olika svenska idrottsförbunden. Förhoppningsvis kommer detta också att få genomslag i hur svenska hockeyförbundet ställer sig till den belarusiska ansökan, när beslut ska fattas i frågan på det internationella förbundets kongress i Köln i maj 2017.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

RSS Tystade röster

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

%d bloggare gillar detta: