Posts Tagged 'Lukasjenko'

Wallström ljög i riksdagen

wallström luka euNyligen hölls en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag angående Sveriges och EU:s Belaruspolitik. Det var Christian Holm Barenfeld (M) som lämnat in en interpellation där han bad utrikesministern redogöra för Sveriges inställning till EU:s sanktioner mot den belarusiska regimen.

I mångt och mycket upprepade Margot Wallström det märkliga resonemang som hon förde i sitt svar på en skriftlig fråga från samme Holm Barenfeld strax efter presidentvalet (men före EU-beslutet att tillfälligt frysa sanktionerna). Sanktionsfrysningen var ett svar på Lukasjenkas frisläppande av politiska fångar, hette det, och åtgärden var nödvändig ”för att bevara trovärdigheten i sanktionspolitiken”, menade Wallström.

I den belarusiska demokratirörelsens ögon har EU i själva verket förlorat all trovärdighet, eftersom dess belöning för de frisläppta fångarna uppenbarligen var helt oproportionerlig. De frigivna har inte fått upprättelse, vilket uttryckligen efterfrågats i EU:s tidigare sanktionsbeslut. Där har EU också noterat bristen på respekt för yttrande-, press-, mötes- och föreningsfrihet samt avsaknaden av fria och rättvisa politiska val, samtliga områden där regimen inte gjort någon som helst förbättring, situationen har snarare förvärrats.

Förutom det logiska (och moraliska) haveri som EU:s sanktionsbeslut är ett bevis på, är det anmärkningsvärt att utrikesminister Wallström faktiskt for med osanning i riksdagsdebatten. Hon sade bland annat följande:

Sanktioner har inget egenvärde. Det viktiga är att vi kan förmå Vitryssland att ta steg i rätt riktning. Det viktiga är inte hur många personer som man har på sanktionslistan. Men vi har strävat efter att se till att sanktionerna blir så åtgärdsinriktade som möjligt. I detta fall var de förstås mycket tydligt kopplade till de politiska fångarna.

Påståendet att sanktionerna var tydligt kopplade till de politiska fångarna är osant. Som framgår ovan var frågan om de politiska fångarna bara en av många. Och de allra flesta personer som var föremål för sanktionerna var det istället för konkreta övergrepp som de gjort sig skyldiga till på andra områden. Centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna och många andra höga valfunktionärer var det på grund av sitt fusk i flera parlaments- och presidentval. Universitetsrektorer för att de relegerat regimkritiska studenter. Informationsministern Lilija Ananitj för den inskränkta pressfriheten. Justitieministern Aleh Slizjeuski för att han tidigare ansvarat för brott mot föreningsfriheten. Och så vidare och så vidare…

Jarmosjyna – som just än en gång ansvarat för omfattande valfusk i samband med det senaste presidentvalet – har alltså trots detta belönats med frysta sanktioner. Och på samma sätt förhåller det sig med många andra människorättsbrottslingar.

För de fyra personer som misstänks för mord på regimkritiker runt millennieskiftet tillämpas emellertid sanktionerna även i fortsättningen. Där gick tydligen skammens gräns för EU:s utrikesministrar. Alltid något.

EU-sanktionerna mot Lukasjenka-regimen frysta

svd 29 okt 2015Nu är EU:s moraliska kollaps i Belaruspolitiken tyvärr ett faktum. Sanktionerna mot de belarusiska statstjänstemän som gjort sig skyldiga till övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, inklusive Aljaksandr Lukasjenka själv, har frusits i fyra månader, som belöning för att regimen frigav de återstående politiska fångarna i augusti. Att det repressiva systemet finns kvar och att Lukasjenka när som helst kan ta nya politiska fångar valde Margot Wallström och de andra EU-medlemsstaternas utrikesministrar att blunda för, liksom för det faktum att det nyligen hållna presidentvalet i Belarus präglades av sedvanligt fusk.

Av EU-beslutet framgår att fyra personer alltjämt är föremål för sanktioner, nämligen de som misstänks för inblandning i politiska mord runt millennieskiftet. Där gick tydligen skammens gräns för Wallström och hennes kollegor.

”Oerhört svek mot demokratirörelsen”

sydsvenskan om visumlindring okt 15Jag intervjuas av TT apropå den förmodade frysningen av EU:s sanktioner mot Lukasjenka-regimen. I intervjun uttrycker jag min djupa besvikelse, och konstaterar att EU gör sig skyldigt till ett oerhört svek mot den belarusiska demokratirörelsen.

Hela artikeln finns att läsa bland annat här.

Wallströms förlorade trovärdighet

wallström luka euDen moderate riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld har nu fått svar på den skriftliga fråga som han nyligen lämnade in till utrikesminister Margot Wallström, angående Sveriges inställning till EU:s sanktionspolitik gentemot Belarus.

Efter att tidigare ha mörkat i frågan, tillstår nu Wallström att regeringen står bakom förslaget att lindra EU:s sanktioner mot Lukasjenkaregimen. I sitt svar redogör Wallström bland annat för sanktionsbeslutens historik och skriver sedan följande:

I samband med dessa sanktionsbeslut har EU tydliggjort för Vitryssland att sanktionslättnader först är möjliga när samtliga politiska fångar har släppts.

Den 22 augusti i år beslutade Vitryssland att släppa återstående politiska fångar. Om vi vill bevara trovärdigheten i vår sanktionspolitik mot Vitryssland måste vi också förmå att svara med sanktionslättnader när steg tas i rätt riktning.

Vad EU i själva verket har tydliggjort i sina återkommande beslut är att sanktionerna kvarstått “as not all political prisoners have been released and no released prisoner has been rehabilitated, and against the background of the lack of improvement as regards the respect for human rights, the rule of law and democratic principles”.

Ett frisläppande av de politiska fångarna var alltså ett av villkoren för hävda sanktioner, men långt ifrån det enda. Ingen av de politiska fångarna har fått upprättelse, den förre presidentkandidaten Mikola Statkevitj är tilldömd allvarliga restriktioner under ytterligare åtta år. I övrigt har människorättssituationen konsekvent försämrats på senare år, med nya repressiva lagar. Det systematiska förtrycket kvarstår alltså, vilket i grunden är mycket viktigare och därför borde väga tyngre vid bedömningen av situationen i Belarus än den dagsaktuella förekomsten av politiska fångar. Särskilt som inget hindrar Lukasjenka från att ta nya politiska fångar när som helst. Och fusket i presidentvalet nyligen innebar faktiskt inte bara ett upprätthållande av status quo, utan utgjorde ett nytt och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

Trots detta belönar man nu Lukasjenka med frysta sanktioner, vilket i praktiken nästan är liktydigt med avskaffade sanktioner. Och Margot Wallström talar om trovärdighet i sanktionspolitiken…

Wallström skriver förvisso också: ”Skulle utvecklingen på MR-området gå bakåt, är regeringen beredd att vidta åtgärder, inklusive på sanktionsområdet.”

Jaha, ja. Men var då så god och följ den aktuella nyhetsrapporteringen från Belarus (här, via den engelskspråkiga versionen av människorättsorganisationen Vjasnas hemsida, till exempel), där det dagligen kommer ny information om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ta till dig den informationen, Margot Wallström, och driv inom EU frågan om en reaktivering av sanktionerna, så kan vi sedan börja snacka trovärdighet.

OSSE underkänner valet – men formulerar sig olyckligt

osse odihrOSSE:s valobservatörer har nu presenterat sin preliminära rapport och slutsatserna vad gäller valets genomförande är glasklara: Valet levde inte upp till OSSE:s kriterier för demokratiska val. Valet får alltså underkänt.

Men djävulen gömmer sig som bekant i detaljerna…

På sin hemsida rubricerar OSSE sin valrapport så här: ”Reforms needed to address substantial shortcomings in Belarus election, international observers say, after peaceful presidential campaign.”

Inom OSSE måste de vara medvetna om att just ”peaceful” är ett nyckelord i den pågående politiska diskussionen angående EU:s Belaruspolitik. De måste också vara medvetna om att just det omdömet är helt meningslöst i beskrivningen av situationen i Belarus, utan en förklaring till varför det är så lugnt och fridfullt, nämligen på grund av att regimen i praktiken förbjuder allt aktivt offentligt motstånd. Gång på gång har ju regimen också visat sig beredd att ta till brutalt våld för att upprätthålla den ordningen. Man skrämmer människor till tystnad, helt enkelt. Att man just under valet avstod från våld och fängslanden för att tillfälligt visa upp en fin fasad är irrelevant i sammanhanget.

Men genom att lyfta fram ordet ”peaceful” ger OSSE dels den belarusiska regimen en oförtjänt möjlighet att pumpa ut något positivt i sin propaganda, dels får de inom EU som (av geopolitiska skäl) vill lindra sanktionerna mot Lukasjenka något att hänvisa till, som lika oförtjänt motvikt till rapporten om fusket.

Det som kunde varit en stark och tydlig rapport till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter riskerar nu att utnyttjas av krafter som har en helt annan agenda, vilket är högst beklagligt.

Favorit i repris, tyvärr!

luka val 2Den här filmen gjordes i samband med ett tidigare politiskt val i Belarus, lika förfuskat som det nu pågående. Tyvärr lär konsekvenserna bli lika dåliga den här gången också, att döma av EU:s planerade lindring av sanktionerna mot Lukasjenkaregimen.


Lukasjenkas gratulation till Svetlana Aleksijevitj

lukasjenka aleksijevitj

Så kom den i alla fall till sist, gratulationen från Lukasjenka. Så här lyder den:

Ditt skapande har berört såväl belarusier som läsare i många andra länder. Jag är uppriktigt glad för din framgång. Jag hoppas verkligen att din utmärkelse blir till nytta för vår stat och för det belarusiska folket.

luka domratjeva

Lukasjenka firar Domratjevas OS-guld 2014

Den som känner till hur Lukasjenkaregimen aktivt motverkat Aleksijevitj och andra oberoende författare ända sedan han kom till makten hyser väl visst tvivel inför den påstådda uppriktiga glädjen. Tonen skiljer sig också markant från de emotionellt laddade gratulationstal som Lukasjenka höll i samband med att han delade ut ett antal statliga utmärkelser vid en ceremoni i Minsk igår. För att inte tala om stämningsläget vid firandet av skidskytten Darja Domratjevas OS-guld i Sotji häromåret.

Ovan nämnda prisceremoni utgjorde också huvudinslag i den statliga televisionens nyhetssändningar på eftermiddagen, med fylliga reportage och intervjuer med de belönade. Nyheten om Aleksijevitjs nobelpris presenterades som ett av de sista inslagen, så här:


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: