Posts Tagged 'Lukasjenko'

Regeringens Belaruspolitik tas upp i riksdagen

Holm Barenfeld Wallström

Christian Holm Barenfeld och Margot Wallström ska diskutera Sveriges Belaruspolitik i riksdagen

Utrikesdepartementet fortsätter att ge vaga svar om Sveriges Belaruspolitik. Men nu tvingas åtminstone utrikesminister Margot Wallström (S) förklara den svenska inställningen till Lukasjenkaregimen i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Nyligen vände jag mig till UD med ett antal frågor rörande Sveriges Belaruspolitik. Bakgrunden var nyhetsbyrån Reuters rapporter om att man inom EU planerar att upphäva eller frysa sina sanktioner mot många av de belarusiska statstjänstemän som bär ansvar för grova människorättsbrott, inklusive Aljaksandr Lukasjenka. Om planerna blir verklighet innebär det inte bara ett moraliskt svek mot landets demokratirörelse, det kommer också att stärka den repressiva regimens maktposition.

Jag frågade UD om den svenska regeringens inställning till sanktionspolitiken, och bad om konkreta besked när det gäller sanktionerna mot bland annat Lukasjenka, den notoriskt fuskande valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna och de personer som misstänks för inblandning i morden på fyra regimkritiker 1999-2000.

Några konkreta svar fick jag nu inte på mina frågor, utan bara en vagt formulerad redogörelse för den svenska regeringens inriktning i de förhandlingar som inom kort kommer att hållas i EU. Och där sägs huvudsakligen följande:

Beslutet avseende de restriktiva åtgärderna (EU-byråkratspråk för ”sanktioner”, min anm.) bör kalibreras så att det utgör ett adekvat svar på det positiva och betydelsefulla steg som Vitryssland tagit genom frigivandet av återstående politiska fångar den 22 augusti. Vidare bör EU:s beslut utformas så att det kommer befolkningen till del och vara konstruerat så att det understryker EU:s fortsatta förväntningar på Vitryssland, utöver frisläppandet av de politiska fångarna.

Ur svaret kan man utläsa att Sveriges regering uppenbarligen är beredd att ge något slags belöning till Lukasjenka för benådningen av de sex politiska fångarna i augusti. Frisläppandet kallas för ett ”betydelsefullt steg”, trots att det inte förändrar någonting i det repressiva system som råder i Belarus, och trots att de aktuella fångarna inte fått upprättelse utan alltså bara benådats. Lukasjenka har med andra ord inte gjort något för att korrigera de övergrepp som begåtts, än mindre för att förhindra nya diton. Att då tala om ett betydelsefullt steg blir i sammanhanget lätt absurt. Och hur ett EU-beslut som innehåller lindrade sanktioner ska utformas för att ”komma befolkningen till del” och ”understryka EU:s fortsatta förväntningar på Belarus” är för övrigt svårt att föreställa sig.

Kanske kan vi dock få tydligare besked i den interpellationsdebatt som riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) nu tagit initiativ till. I sin interpellation till utrikesminister Margot Wallström konstaterar han precis som jag att människorättssituationen i Belarus inte har förbättrats och att det således ”inte finns några rimliga anledningar att luckra upp sanktioner och visa en mer välkomnande attityd från EU:s sida”.

Nu tvingas alltså Wallström diskutera frågan i riksdagen, och det är bra. Förhoppningsvis får vi då också veta om de vackra ord om demokrati och mänskliga rättigheter som brukar pryda regeringens utrikesdeklarationer och andra styrdokument också tillåts påverka den praktiskt förda politiken.

FN-chefen sviker repressionens offer i Belarus

Lukasjenka Ban Ki moon

Aljaksandr Lukasjenka och Ban Ki-moon

Så har han gjort det igen, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: Bidragit till den belarusiska regimens propagandaarbete. Förra året hyllade han Lukasjenkas behandling av det civila samhället vid ett möte med Belarus dåvarande premiärminister. Den här gången fick Lukasjenka ta emot beröm personligen.

I samband med det stora mötet i FN:s generalförsamling för några dagar sedan bjöd Ban Ki-moon in Lukasjenka till ett möte, och uttryckte där bland annat sin tacksamhet för Belarus ”starka stöd till FN”. FN-chefens positiva omdöme spreds naturligtvis raskt av de statligt styrda massmedierna i Belarus.

Att Belarus konsekvent vägrar verkställa de beslut som FN:s människorättskommitté fattar, och inte ens låter FN:s specialrapportör för Belarus resa in i landet, sades det dock ingenting om på mötet, åtminstone inte om man får tro på informationen från FN:s egen presstjänst.

Lukasjenka själv skrädde å sin sida inte orden när han vid ett annat möte samma dag – med FN:s människorättskommissarie Zeid Ra’ad Al Hussein – slog fast att Belarus ”aldrig kommer att acceptera att bli påtvingade de så kallade mänskliga rättigheterna”.

Genom sitt ryggradslösa agerande tar Ban Ki-moon inte bara på sig rollen som nyttig idiot, beredd att skänka internationell legitimitet till den belarusiske diktatorn. Han sviker också alla dem som drabbats av förtrycket i Belarus. Det är bedrövligt, milt uttryckt.

Belarus svar på Fimpen

fimpen och kolja 3

Bilder ur filmen Fimpen jämte ett aktuellt fotografi från FN:s generalförsamling, där Belarus delegation bland annat utgjordes av landets utrikesminister och Lukasjenkas 11-årige son Kolja.

Ni minns väl Fimpen, Bo Widerbergs fantastiska filmsaga om lillgrabben som fick vara med i svenska fotbollslandslaget?

I Belarus kan man notera något slags motsvarighet – fast då är det inte en fantasi, utan på riktigt – på den internationella politikens område. President Lukasjenka låter nämligen sin 11-årige son Kolja regelbundet medverka i landets officiella delegation, nu senast vid en session i FN:s generalförsamling.

Många belarusier tycker det är plågsamt och pinsamt att se fotografierna från de officiella sammanhang där Kolja representerar Belarus. Men allra mest synd är det väl egentligen om honom själv…

Är Wallström beredd att släppa in Lukasjenka i värmen?

wallström luka eu

Var står utrikesminister Margot Wallström i frågan om EU:s sanktionspolitik gentemot Belarus?

Med hänvisning till anonyma EU-källor meddelar Reuters att man inom EU planerar att upphäva eller frysa sina sanktioner mot många av de belarusiska statstjänstemän som bär ansvar för grova människorättsbrott, inklusive Aljaksandr Lukasjenka. Därutöver kommer flera belarusiska företag att befrias från de restriktioner som de nu är belagda med. Detta som ett svar på Lukasjenkas benådning av sex politiska fångar i slutet av augusti. Beslutet kan komma att fattas redan nästa vecka, meddelar Reuters vidare.

Att de politiska fångarna släpptes var ju positivt, men innebär inte någon förändring i grunden. De mänskliga rättigheterna kränks alltjämt systematiskt och i oförminskad skala i Belarus. Det repressiva systemet finns kvar och regimen kan när som helst låta fängsla oliktänkande igen.

Det som nu sker i relationen mellan EU och Belarus påminner därmed starkt om händelseutvecklingen inför det förra presidentvalet, då Lukasjenkaregimen också släppte politiska fångar i utbyte mot lindrade EU-sanktioner och ekonomiskt stöd. Sedan slog man till hårt mot landets demokratirörelse i samband med själva valet.

EU borde onekligen ha dragit lärdom av detta, så att man inte går på samma trick en gång till. Och då borde den enda rimliga slutsatsen bli att sanktionerna ska behållas oförändrade tills den belarusiska regimen genomför genomgående reformer som innebär ett stopp för människorättsbrotten. Yttrande-, mötes- och föreningsfriheten måste respekteras. Fria politiska val måste genomföras, och de som suttit fängslade på uppenbart politiska grunder måste få upprättelse. Sedan kan man börja snacka om lindrade sanktioner.

Det vore förstås intressant att veta vad Sveriges regering har för inställning till sanktionspolitiken. För att ta reda på det har jag idag vänt mig till utrikesdepartementet med följande frågor:

  • Är Sveriges regering överhuvudtaget positiv till att upphäva eller frysa de aktuella sanktionerna?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot Aljaksandr Lukasjenka?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot de fyra personer (Viktar Sjejman, Dzmitry Paulitjenka, Uladzimir Navumau och Jury Sivakou) som misstänks för inblandning i morden på fyra framstående regimkritiker 1999-2000?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot några av de företag som idag är belagda med restriktioner? Vilka i så fall?

Nu väntar jag med spänning på UD:s svar!

Helena Ekholm tog medalj i Lukasjenkaregimens PR-jippo

helena ekholm ctv

Helena Ekholm intervjuad i belarusisk stats-tv.

Så har det hänt igen: En svensk före detta idrottsstjärna har låtit sig utnyttjas av Lukasjenka-regimens propagandaapparat.

För några år sedan var det hockeylegenden Bengt-Åke Gustafsson som hamnade i blickfånget, då han deltog i Lukasjenkas nyårsturnering och i stats-tv sågs krama diktatorn.

Den här gången handlar det istället om skidskytten Helena Ekholm. Härom dagen knep hon en silvermedalj i tävlingen ”Legendernas lopp”, som arrangerades på skidcentret Raubitji utanför Minsk, med den inhemska skidskyttehjältinnan Darja Domratjeva som förgrundsfigur och ansikte utåt.

domratjeva lukasjenka pokal

Domratjeva ger Lukasjenka en kopia av världscupspokalen.

Domratjeva – som vann tre guldmedaljer vid OS i Sotji 2014 – har flera gången utmärkt sig genom sin starka lojalitet med president Lukasjenka. Hon har exempelvis ställt upp vid hans sida i samband med olika propagandaevenemang, och därmed låtit honom ta del av hennes stjärnglans. Så sent som för en vecka sedan kunde belarusiska tv-tittare också se hur hon gav Lukasjenka en kopia av den världscupspokal som hon vann förra säsongen, och samtidigt redogjorde för förberedelserna inför den då stundande tävlingen, som alltså i praktiken arrangerades av regimen.

Det belarusiska skidskytteförbundet är nämligen tätt kopplat till landets säkerhetstjänst KGB, där Darja Domratjeva själv också lär inneha en officerstitel. Sålunda är till exempel KGB-chefen Valery Vakultjyk traditionsenligt även ordförande för skidskytteförbundet.

Utöver detta förbund stod ytterligare tre aktörer bakom arrangemanget: Belarus olympiska kommitté (där president Lukasjenka själv är ordförande), Presidentens sportklubb (som leds av Lukasjenkas son Dmitrij) och landets idrottsdepartement. Och även om det officiella syftet med tävlingen var ädelt – intäkterna från biljettförsäljningen gick till byggandet av ett barnhospice – så handlade det som vanligt lika mycket om att framställa regimen i en positiv dager inför den egna befolkningen. Detta med hjälp av internationella idrottsstjärnor, som bjuds på alla tänkbara bekvämligheter och uppmärksamhet i utbyte mot beröm och hyllningar.

Helena Ekholm var i sin intervju med stats-tv mycket entusiastisk: ”Det är nog det bästa stadion som jag tränat på. Allt är jättebra: banan, skjutvallen, gevären.” Och på motsvarande vis matades tv-tittarna med lovord om tävlingen och arrangören – det vill säga regimen – från hennes vänner och kollegor inom den internationella skidskyttekretsen. Upplägget påminde med andra ord starkt om den ovan nämnda och årligen återkommande nyårsturneringen i ishockey som jag flera gånger uppmärksammat här på bloggen. Och om fjolårets ishockey-VM förstås, som i allt väsentligt likaledes var ett PR-jippo för regimen.

Jag tror naturligtvis inte att Helena Ekholm hade för avsikt att med sitt deltagande stötta Lukasjenkaregimen. Likväl är det så här det funkar i Belarus. Idrotten är sammanvävd med politiken, och utnyttjas regelbundet av regimen i propagandasyfte. Och om man anlitas eller bjuds in till något just på grund av sin idrottsliga stjärnstatus så har man väl också ett ansvar att ta reda på vilket sammanhang man kommer att medverka i och hur man därmed kan komma att utnyttjas, eller?

”Det är det ryska språket, dumbom!”

jarmosjyna

Skyller på språkförbistring.

Sedan Aljaksandr Lukasjenka kom till makten 1994 har inte ett enda politiskt val i Belarus bedömts som demokratiskt av oberoende internationella valobservatörer från OSSE. Chefen för den belarusiska valkommissionen, Lidzija Jarmosjyna, har sin egen förklaring till varför observatörerna aldrig tycks bli nöjda. I en intervju för statliga nyhetsbyrån Belta menar hon att de främsta experterna inom OSSE:s valövervakningsmission har otillräckliga kunskaper i ryska språket, och därför inte alltid till fullo förstår vissa av de rättsliga normer som tillämpas i Belarus:

Vi använder oss av andra lingvistiska strukturer, sådana som skapats och använts i Ryssland och Sovjetunionen. Det innebär att vårt sätt att framställa lagar och rättsliga normer är helt annorlunda än det som är brukligt inom det anglosaxiska system som används i Europa och USA. Jag befarar att även den juridiska logiken därmed skiljer sig åt, och det skapar problem som hindrar förståelsen av det som pågår.

rösträkning i homel

Rösträkning pågår. Fotografiet är taget från valobservatörens plats i lokalen.

En av OSSE:s viktigaste återkommande anmärkningar rör den bristande transparensen i samband med rösträkningen i de belarusiska vallokalerna. Istället för att läsa upp namnet på respektive valsedel så att alla närvarande kan höra står rösträknarna med var sin bunt valsedlar och meddelar därefter skriftligt vallokalschefen vad de kommit fram till. Denna skickar sedan siffrorna vidare uppåt till nästa instans i hierarkin. Därmed har de enskilda valfunktionärerna ingen aning om det samlade resultatet ens i den vallokal där de själva arbetat. Och närvarande valobservatörer har följaktligen inte heller någon möjlighet att granska räkningen. De får vara glada om de lyckas se något annat än rösträknarnas ryggar och rumpor.

Men Jarmosjyna menar alltså att det är språkförbistring som gör att OSSE inte uppfattar rösträkningen i belarusiska vallokaler som transparent. Och samma språkförbistring gör enligt henne att OSSE inte förstår varför deras övriga rekommendationer inte heller uppfattas som nödvändiga att följa av regimen.

Min personliga rekommendation till OSSE:s experter är nog inte i första hand att plugga ryska och belarusiska, även om dessa språk i och för sig är trevliga och kunskaper i dem definitivt kan bidra till ökad förståelse av skeendet i Belarus. Viktigare är nog ändå att de ser till att ha läst George Orwells 1984, så att de kan genomskåda när den belarusiska regimen försöker tala nyspråk med dem:

Krig är fred
Okunnighet är styrka
Frihet är slaveri
Valfusk är transparens

Svartlistad rocklegend gav improviserad konsert i gångtunnel

belarusdagarna8

Ljavon Volski på Östgruppens Belarusdagar 2013

Den belarusiske rocklegenden Ljavon Volski (som för övrigt gästade Östgruppens Belarusdagar härom året) ville bjuda på en konsert i samband med att han fyllde 50 på måndagen. Men de offentliga konsertlokalerna i Belarus har han inte tillträde till, eftersom han inte är lojal med Lukasjenkaregimen. Så han ställde sig helt enkelt och spelade i en gångtunnel i centrala Minsk istället. Det blev en improviserad konsert som filmades av Mikita Nedaverkau och som nu har publicerats på Youtube, till glädje för alla dem som inte var där själva:

 


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: