Posts Tagged 'Östgruppen'

Växande kritik i Sverige mot EU-belöning till Lukasjenka

luka euNu växer kritiken mot EU-kommissionens förslag att avskaffa unionens importkvoter för textilprodukter från Belarus, i syfte att förbättra relationerna med landets diktaturregim. Som motiv till förslaget anges ”positiva initiativ” på människorättsområdet, en verklighetsbeskrivning som inte alls finner stöd i belarusiska människorättsorganisationers rapportering.

Det var i början av veckan som vi i Östgruppen kunde avslöja att det aktuella förslaget trots detta godkänts av EU-parlamentet och att EU:s ministerråd inom kort förväntas fatta beslut i frågan. Häpnadsväckande i sammanhanget var att UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien (UD-EC) på en direkt fråga från mig meddelade att man inte kände till ärendet. Med hjälp av regeringskansliets registrator lyckades jag istället spåra detta till finansdepartementet, som knappast kan anses besitta erforderlig kompetens om människorättssituationen i Belarus för att ha en åsikt i ämnet.

En av dem som reagerade på nyheten var riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M), som i en skriftlig fråga till utrikesminister Margot Wallström efterfrågat besked om regeringens ståndpunkt i sakfrågan.

Och igår, torsdag, lämnades ytterligare en skriftlig fråga in, den här gången av Tina Acketoft (L), som frågar EU-minister Ann Linde hur denna kommer att verka för att stoppa förslaget från EU-kommissionen.

Det är mycket bra att Holm Barenfeld och Acketoft agerar aktivt så att den här frågan kommer upp till diskussion, och så att vi därmed kan få reda på var regeringen står. Förhoppningsvis meddelar man nu från regeringskansliet att man självklart kommer att stå upp för de mänskliga rättigheterna och verka för att ministerrådet avvisar EU-kommissionens förslag.

Regeringskansliets hantering av EU-förslaget väcker emellertid också frågor. Efter vårt avslöjande (och efter att Holm Barenfeld lämnat in sin fråga till Margot Wallström) fick jag ett nytt brev från UD-EC där man ville göra en rättelse av tidigare uppgifter till mig och nu meddelade att enheten ”självklart varit med i en gemensam beredning av ärendet”. Jag fick dock fortfarande inget svar om hur regeringen ställde sig till förslaget, men förhoppningsvis kommer svaren på de ovan nämnda riksdagsfrågorna att bringa klarhet i den saken.

Avskaffa visumtvånget för belarusier!

visa-eu-belarusBelarus president Aljaksandr Lukasjenka utfärdade nyligen ett dekret som gör det möjligt för medborgare från 80 länder – däribland EU:s medlemsstater – att besöka Belarus i upp till fem dagar utan visum. Och det är ju bra om det blir enklare att resa in i landet.

Vi i Östgruppen uppmanar nu EU att fatta motsvarande beslut och avskaffa visumtvånget för belarusier. Det skulle nämligen bidra till att bryta den isolering som en stor del av det belarusiska folket befinner sig. Och vi uppmanar Sveriges utrikesminister Margot Wallström att ta initiativ till ett sådant beslut så snart som möjligt.

Jag har personligen inte släppts in i Belarus på över tio år, utan ständigt under denna period fått avslag på min visumansökan. Förmodligen påverkar inte beslutet min situation. Under ishockey-VM i Minsk 2014 avskaffades ju visumtvånget temporärt, men för min del innebar det likväl att jag stoppades på flygplatsen i Minsk, med hänvisning till att jag fanns på en lista över så kallade persona non grata, och sedan kastades ut ur landet.

Å andra sidan försöker man som bekant från Belarus sida ställa sig in hos EU för tillfället (visumavskaffandet är förstås också ett led i den processen), så kanske gör man då också en revidering av den ”svarta listan”.

Det är hur som helst värt ett försök, som jag konstaterade i en intervju för belarusiska Radio Svaboda i samband med att Lukasjenkas dekret offentliggjordes.

 

Frukostseminarium om hoten mot det civila samhället

olga-smoljanko

Olga Smoljanko

Nästa vecka arrangerar Östgruppen ett spännande frukostseminarium om det krympande utrymmet för civilsamhällets aktörer i Belarus och Ryssland. En av våra medverkande gästtalare är Olga Smoljanko från den belarusiska människorättsorganisationen Lawtrend, expert på bland annat frågor som rör föreningsfrihet. Läs mer här nedan eller i PDF-versionen av vår seminarieinbjudan. Observera att man måste anmäla sitt deltagande i förväg.

*****

Östgruppen bjuder in till frukostseminarium på temat ”Shrinking Civic Space”:

Hoten mot det civila samhället – en lägesbeskrivning från Ryssland och Belarus

Den globala tendensen är tydlig, och särskilt märkbar i auktoritärt styrda länder: mötes- och föreningsfriheten begränsas alltmer. Civilsamhällets demokratiska krafter trakasseras systematiskt av egna myndigheter. Särskilt utsatta är de som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter.

I Belarus har trycket mot oberoende organisationer länge varit hårt medan situationen i Ryssland har försämrats dramatiskt under de senaste åren. Finansiering stryps och engagemang kriminaliseras genom repressiv lagstiftning. Regimkritik sorteras in under paragrafer om extremism och terrorism.

Positivt i denna dystra utveckling är att civilsamhällets roll och utsatthet i tilltagande grad nu ändå uppmärksammas, både globalt och i Sverige. I regeringens senaste budgetproposition har biståndsmedel exempelvis öronmärkts för att möta dessa specifika problem. Samtidigt riskerar Ryssland att av biståndstekniska skäl falla under radarn.

Tillsammans med experter och människorättsförsvarare från regionen diskuterar vi det aktuella läget och vad som kan göras för att för att vända utvecklingen.

Medverkande:
Olga Smoljanko, Centrum för rättslig omvandling (Lawtrend), Belarus
Jurij Dzjibladze, Centrum för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter, Ryssland
Agneta Gunnarsson, journalist och författare till rapporten ”Krympande utrymme för det civila samhället”
Moderator: Martin Uggla, Östgruppen

Tid: 17 november kl. 09.00-10.30, kaffe/te och smörgås från kl. 8.30
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
OBS! obligatorisk förhandsanmälan till anmalan@ostgruppen.se, uppge om du vill ha kaffe/te och smörgås.

Varmt välkomna!

Birgitta Ohlsson avkräver Wallström svar om EU-sanktioner

Birgitta Ohlsson (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Häromdagen uppmanade vi i Östgruppen regeringen att verka för återinförda EU-sanktioner mot den belarusiska regimen, till följd av det omfattande fusket i parlamentsvalet nyligen.

Nu har riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (L) fört detta vidare till riksdagen. I en skriftlig fråga vänder hon sig till utrikesminister Margot Wallström, och frågar hur regeringen kommer att agera.

När sanktionerna mot Lukasjenka-regimen förra året lindrades och sedan i våras hävdes mot nästan alla berörda (inklusive Lukasjenka själv) sade Wallström att dessa kunde återinföras om inte regimen tog steg i demokratisk riktning. Parlamentsvalet är bara ett av många exempel som visar att Lukasjenka inte är ett dugg intresserad av någon demokratisering. Nu är det alltså upp till bevis för regeringen!

Att Birgitta Ohlsson lyfter frågan i riksdagen är förstås mycket bra, eftersom det tvingar regeringen att motivera sin politik. Jag väntar med spänning på utrikesministerns svar. Kommer hon att stå upp för de mänskliga rättigheterna, eller väljer hon att blunda för Lukasjenkas övergrepp?

Läs Ohlssons riksdagsfråga här: Sanktioner mot Belarus efter valfusk

Ny rapport: Avskaffade EU-sanktioner ledde inte till förbättring i Belarus

100-Days-Belarusian-Rule-of-Law-Report-02-06-2016-632x894Idag är det precis 100 dagar sedan EU hävde sina sanktioner mot Belarus, i hopp om att därmed få landets regim att visa större respekt för de mänskliga rättigheterna. En analys genomförd av den tysk-schweiziska organisationen Libereco och Belarus främsta människorättsorganisation Vjasna visar dock på motsatsen. Visserligen har repressionen i någon mån blivit mindre synlig, men i vissa avseenden har trycket på oliktänkande snarare ökat sedan sanktionerna hävdes, liksom tillämpningen av dödsstraffet. EU gjorde alltså en total felbedömning när man först lindrade och sedan hävde sanktionerna mot de belarusiska människorättsbrottslingarna, och de farhågor som jag och många med mig gav uttryck för då verkar nu ha besannats.

Libereco och Vjasna har sammanställt sin analys i rapporten ”100 Days of Belarusian Rule of Law”. Man har även publicerat en kort sammanfattning av rapporten i form av ett pressmeddelande.

Analysen åskådliggörs också i ett antal så kallade infographics:

1 - 100 Days of Human Rights Violations

2 - Fines - A Source of Income for the Belarusian Authorities

3 - Death Penalty in Belarus since 2014

4 - 100 Days Freedom of Assembly

5 - Personal Integrity

6 - Top Ten Recently Fined People

7 - The Illusion of Liberalisation - Administrative Punishment in 2015 & 2016

 

 

Sveriges regering öppnar för FN-samarbete med den belarusiska diktaturen

fn sverige belarusSverige och Belarus diskuterar för närvarande möjligheten att inleda ett samarbete inom ramen för FN:s verksamhet. Det meddelar det belarusiska utrikesdepartementet efter ett möte mellan Sveriges ambassadör i Belarus, Martin Åberg, och Belarus vice utrikesminister Valjantsin Rybakou.

Vi i Östgruppen är kritiska till planerna, och anser att ett politiskt samarbete med den belarusiska diktaturregimen inom FN bör vara uteslutet, särskilt som Belarus vägrar samarbeta med FN:s människorättsinstitutioner.

Belarus har fällts av FN:s människorättskommitté i omkring hundra fall, men vägrar konsekvent att verkställa FN-organets beslut, trots att man är skyldig att göra detta. Den belarusiska regimen samarbetar inte heller med FN:s utsedde specialrapportör för Belarus, som inte ens tillåts resa in i landet. Istället för att diskutera samarbete med Lukasjenkaregimen bör Sveriges regering därför verka för att Belarus ställs till svars för sina kontinuerliga brott mot FN:s regelverk.

Den plötsligt uppkomna diskussionen om ett FN-samarbete mellan Sverige och Belarus sammanfaller i tid med slutspurten i den svenska regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd, och det ligger förstås nära till hands att misstänka en koppling. I så fall är det ett sorgligt exempel på hur Sveriges regering gör avkall på sitt engagemang för mänskliga rättigheter i syfte att stärka sina chanser i FN-omröstningen.

Läs också: Vågar Sverige anmäla Belarus till FN:s människorättskommitté?

 

Amnesty Press om årets Belarusdagar

Amnesty Press Belarusdagarna 2016Missa inte Vera Häggbloms reportage i Amnesty Press om Östgruppens Belarusdagar som gick av stapeln i Stockholm häromveckan!


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

%d bloggare gillar detta: