Posts Tagged 'Östgruppen'

”Bravo, EU!”, sa Lukasjenka

luka eu

Befriad från EU-sanktioner

På måndagen hävde EU som väntat sina sanktioner mot Aljaksandr Lukasjenka och 169 andra högt uppsatta belarusiska människorättsbrottslingar. Enligt EU:s utrikeschef Federica Mogherini hade beslutet inget med geopolitik att göra utan var helt och hållet ett svar på den belarusiska regimens ”signifikanta framsteg” på människorättsområdet.

Var hon hittat dessa signifikanta framsteg är en gåta. FN:s specialrapportör för Belarus, Miklós Haraszti, konstaterade i ett uttalande nyligen att inga förbättringar gjorts vad gäller de mänskliga rättigheterna under perioden sedan de aktuella sanktionerna frystes i oktober 2015, situationen har snarare blivit sämre. Och på svenska UD har man uppenbarligen samma bild som Haraszti. Kabinettsekreterare Annika Söder meddelade några dagar före EU-beslutet att Sverige verkade för att sanktionerna skulle behållas ”eftersom det inte har skett några förbättringar när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i Vitryssland det senaste halvåret”.

Det svenska agerandet måste betraktas som ett fall framåt. Inför oktoberbeslutet mörkade utrikesminister Margot Wallström den svenska linjen och ljög sedan i riksdagen om motiven till att sanktionerna frysts. Vi i Östgruppen kritiserade den svenska undfallenheten och inte minst oviljan att öppet stå upp för de mänskliga rättigheterna i diskussionerna på EU-nivå. Den här gången redovisade man åtminstone sin hållning offentligt och beklagade att den inte vunnit stöd hos de andra EU-staterna. Därmed agerade man onekligen mer rakryggat.

Hur Wallström kan se beslutet som en ”okej kompromiss” är förvisso märkligt. Ett föga betydelsefullt vapenembargo kvarstår och dessutom finns fyra personer alltjämt kvar på sanktionslistan, nämligen de som anses delaktiga i mordet på fyra framstående regimkritiker runt millennieskiftet. Men dessa personer har varit föremål för sanktioner ända sedan 2004, då de konkreta misstankarna mot dem lyftes fram i en rapport som initierats av Europarådet, och de har alltid setts som ett specialfall inom sanktionspolitiken, utan direkt koppling till det nu pågående förtrycket i Belarus.

”Bravo, EU!” kommenterade Lukasjenka själv beslutet. Och hans glädje är begriplig. EU har nu dragit ett streck över alla de övergrepp som begåtts på senare år, inte minst i efterspelet till det brutala presidentvalet i december 2010. Den tragiska ironin i sammanhanget är att många av dem som drabbades av repressionen då fortfarande inte har fått upprättelse. De politiska fångar som släppts av Lukasjenka har inte kompenserats för att de suttit frihetsberövade i strid med internationell rätt, många av dem är dessutom fortfarande belagda med restriktioner. Och den förre presidentkandidaten Ales Michalevitj fick så sent som idag besked om att den uppenbart politiskt motiverade rättsprocess där han misstänks för våldsamt upplopp i samband med valet 2010 alltjämt inte avslutats.

I sitt beslut bedyrar EU som så många gånger förr att man är fortsatt engagerad för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus: ”Vi uppmanar den belarusiska regimen att följa upp FN:s rekommendationer på människorättsområdet…”, ”Vi ser fram emot en ökad involvering av civilsamhället…”, ”Vi upprepar vårt krav på respekt för medborgerliga och politiska rättigheter…” och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men när EU nu frånhänt sig det påtryckningsmedel som sanktionspolitiken utgjorde finns det förstås inget incitament för Lukasjenka att bry sig om ovan nämnda uppmaningar och krav.

Margot Wallström tänker sig att detta ska kompenseras på annat sätt: ”I övrigt ska vi engagera oss i ett utbyte med Vitryssland där vi kan trycka på för en rörelse i riktning mot respekt för demokrati och mänskliga rättigheter”, säger hon till TT.

Det återstår förstås att se hur detta ska gå till i praktiken. Men en förutsättning för att lyckas med denna ambition torde vara att Sveriges regering återigen börjar tala klarspråk med Lukasjenkaregimen om människorättsbrotten istället för att stillatigande iaktta det fortgående förtrycket.

Sveriges röst för mänskliga rättigheter pinsamt tyst

”Sveriges regering ser tigande på medan EU förbättrar relationen med Belarus diktator Aljaksandr Lukasjenka”, skriver jag bland annat i en debattartikel i Dagens Arena idag. Bakgrunden är förstås uppgifterna om att EU tänker lindra sina sanktioner mot den belarusiska regimen, trots att inga substantiella framsteg gjorts på människorättsområde. Tvärtom har situationen snarast försämrats på senare år, något som det senaste fuskvalet är ännu ett exempel på. Men Sverige håller alltså tyst. Min artikel avslutar jag så här:

Medan företrädare för flera andra EU-medlemsstater efter förra helgens val uttalat sig offentligt till förmån för lindrade sanktioner gentemot Belarus – troligen av geopolitiska skäl snarare än av omsorg om demokrati – har Sveriges regering hittills hållit en låg profil i frågan. Margot Wallström har inte ens kritiserat valfusket offentligt. Det rimmar illa med det internationella demokratiengagemang som regeringen i andra sammanhang säger sig stå för.

I sin senaste utrikesdeklaration konstaterade Wallström att Sverige skulle vara en stark röst i världen för demokrati och mänskliga rättigheter. Den rösten behöver höras nu.

Hela debattartikeln kan läsas här:

Östgruppen: Kräv fortsatta EU-sanktioner mot Belarus, Margot Wallström!

Svartlistad rocklegend gav improviserad konsert i gångtunnel

belarusdagarna8

Ljavon Volski på Östgruppens Belarusdagar 2013

Den belarusiske rocklegenden Ljavon Volski (som för övrigt gästade Östgruppens Belarusdagar härom året) ville bjuda på en konsert i samband med att han fyllde 50 på måndagen. Men de offentliga konsertlokalerna i Belarus har han inte tillträde till, eftersom han inte är lojal med Lukasjenkaregimen. Så han ställde sig helt enkelt och spelade i en gångtunnel i centrala Minsk istället. Det blev en improviserad konsert som filmades av Mikita Nedaverkau och som nu har publicerats på Youtube, till glädje för alla dem som inte var där själva:

 

Mönsterambassadör och monsterambassadör

mora och eriksson

Maira Mora och Stefan Eriksson (i zombieversion)

Innan Maira Mora lämnade Belarus efter fullgjort uppdrag som EU-ambassadör i Minsk bjöds hon häromdagen in till ett personligt möte med president Lukasjenka, där han hyllade hennes agerande för att förbättra relationen mellan EU och Belarus. Han betonade också att det är långt ifrån alla ambassadörer som han träffar på detta sätt, inför deras avresa, och förärade henne dessutom epitetet ”mönsterambassadör”.

– En ambassadör ska arbeta för att foga samman och förena, inte riva sönder och separera, sade Lukasjenka.

Det senare var för övrigt en av de saker som Sveriges tidigare ambassadör Stefan Eriksson anklagades för när han blev utkastad ur Belarus sommaren 2012. ”Han gjorde allt för att förstöra en positiv relation mellan Belarus och Sverige”, löd Lukasjenkas omdöme då. Bakgrunden var förstås att den svenska Belaruspolitik som Eriksson representerade tog tydlig ställning för demokrati och mänskliga rättigheter, och därmed misshagade den belarusiska regimen.

stefan eriksson

Stefan Eriksson, utan zombiedrag

Desto mer populär var Stefan Eriksson hos Belarus oberoende kretsar. Han utsågs bland annat i en webb-omröstning till landets mest önskade middagssällskap, i konkurrens med flera kända belarusier. Och när multimediatidskriften 34mag skapade tänkbara zombieversioner av Belarus celebriteter tog den svenske ambassadören plats på tio-i-topp-listan. Så han kan åtminstone kalla sig ”monsterambassadör”.

mora lukasjenka

Hjärtligt avsked

För oss som följt Maira Moras gärning i Belarus kommer inte berömmet från Lukasjenka som någon överraskning. Gång på gång har hon trampat i klaveret och sagt saker som främjat diktaturregimen, vilket till slut föranledde oss i Östgruppen att kräva hennes avgång. Nu har alltså Moras uppdragsperiod hur som helst löpt ut, och förhoppningsvis kommer hennes efterträdare på posten – Andrea Wiktorin – att göra ett bättre jobb.

EU:s dubbelmoral i tydlig dager

majra-mora

Maira Mora

Efter att EU:s chef i Belarus – Maira Mora – härom dagen än en gång utmärkt sig genom att agera i strid med EU:s grundläggande värderingar och officiella politik, gick vi i Östgruppen ut med ett krav på att Mora skulle entledigas från sitt uppdrag. Vi uppmanade därvid Sveriges regering att lyfta frågan internt inom EU.

Vårt krav uppmärksammades stort i oberoende belarusiska massmedier, och responsen från landets demokratirörelse var överväldigande. Nyheten spreds också flitigt via sociala medier, ackompanjerad av positiva tillrop.

montage 7 maj 2015

Stort intresse i belarusiska massmedier

Uppenbarligen satte vi fingret på ett fenomen som verkligen upprör de krafter som kämpar för demokrati i Belarus, nämligen den allt tydligare dubbelmoral som EU:s företrädare i landet ger uttryck för.

Eftersom Maira Mora är EU:s ansikte utåt i Belarus innebär hennes agerande att hela EU:s renommé lider stor skada. EU:s skarpa reaktion mot Lukasjenka efter presidentvalet 2010, när regimen slog till brutalt mot landets oliktänkande och i praktiken fängslade hela det oppositionella ledarskapet, välkomnades varmt av demokratirörelsen. Men lika stor är förstås dess besvikelse när EU:s Belaruspolitik nu utvecklas i en helt annan riktning, och där Lukasjenka sakta men säkert håller på att bjudas in i den diplomatiska värmen.

På onsdagskvällen kommenterade så en representant från EU-delegationen i Minsk vår kritik mot Maira Mora så här:

EU och dess representation i Belarus har vid många tillfällen uppmärksammat de hinder (inklusive frågan om politiska fångar) som finns på vägen mot en förbättrad relation mellan EU och Belarus, och det kommer vi att fortsätta göra, så länge dessa hinder existerar.

Och visst har EU gjort det. Problemet är bara att unionens företrädare inte är konsekventa och entydiga i sina uttalanden och göromål.

När de talar med människorättsförsvarare och demokratiska oppositionspolitiker ger de dessa en klapp på axeln och säger att de stödjer deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

När de talar med oberoende massmedier förmedlar de i byråkratiskt inlindade formuleringar att EU:s engagemang för demokrati står fast och att politiken därvidlag inte har förändrats.

När de talar med regimen bakom stängda dörrar lyfter de förmodligen frågan på ett inte alltför konfrontativt sätt, så att de sedan kan bocka av den på sin obligatoriska att göra-lista.

När de talar med statliga massmedier – med eller utan regimföreträdare närvarande – så säger de, precis som Maira Mora härom dagen i en pratshow i stats-tv, just det som regimen vill höra.

Inkonsekvensen i hur de kommunicerar är illa nog. Men ännu värre är den förändring som är på gång i den praktiskt genomförda politiken, där den bristande respekten för mänskliga rättigheter faktiskt inte längre blir något effektivt hinder för samarbete på andra områden. Tidigare har ett utvidgat samarbete villkorats just med att regimen åtgärdar människorättsproblemen. Nu vill EU istället öppna parallella vägar för samarbete, och då kan Lukasjenka utan konsekvenser strunta helt i kritiken mot kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.

Förhoppningsvis leder vår kritik till att man på svenska UD och i Bryssel ser problematiken i att EU:s företrädare på plats i Minsk inte omsätter unionens officiella demokratiengagemang i praktisk handling. Eller är det månne så illa att Maira Mora faktiskt agerar så som Sveriges regering och EU:s beslutsfattare önskar? I så fall vore det rimligt att ansvariga politiker står för detta, och erkänner att människorättsfrågorna de facto prioriteras ner i EU:s Belaruspolitik just nu. Så kan vi sedan föra en politisk diskussion med ärliga argument där de medverkande menar vad de säger.

Zmitser Vajtsiusjkevitj i Göteborg

Grattis Göteborg! Tisdagen den 5 maj uppträder en av Belarus främsta artister – Zmitser Vajtsiusjkevitj på kvartersscenen 2Lång, på inbjudan av Östgruppen.

todar gbg

Här är ett smakprov ur Todars repertoar:

Saxat ur Östgruppens inbjudan:

Missa inte den unike Zmitser Vajtsiusjkevitj, alias ”Todar”, som gör ett stopp i Göteborg under sin solidaritetsturné genom Skandinavien! Den 5 maj tar han sin musik till 2Lång och mellan låtarna kommer han att på olika sätt ge oss en inblick i situationen i sitt hemland, Belarus (Vitryssland).

Zmitser är en av de mest populära artisterna på den alternativa scenen i Belarus, men han tillhör sedan länge landets svartlistade musiker. En svartlistning innebär i detta fall att man varken spelas i radio och tv, eller ges tillträde till landets livescener. Det som återstår för de drabbade är att möta sin publik utanför landets gränser. Den svarta listan är inofficiell, och inget myndigheterna vill kännas vid, men i Zmitsers fall är det utan tvekan hans engagemang för demokrati och det vitryska språket som gjort att han hamnat där.

Ta tillfället att njuta av Zmitsers omisskännliga röst och lär dig samtidigt mer om situationen i Belarus – kultur och kunskap i skön förening. Människorättsförsvararen Alena Tankatjova, som nyligen utvisades från Belarus efter en rättsprocess med politiska förtecken, är vår speciella hedersgäst i Göteborg.

Arrangör är Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, i samarbete med Zmitser Vajtsiusjkevitj.

Tid: 5 maj kl 19-22, insläpp från kl 18.
Plats: 2Lång (http://2lang.se/), Andra Långgatan 30, Göteborg
Språk: engelska och tolkning till engelska eller svenska från ryska och belarusiska (vitryska).
Fri entré!

2Lång har kök och bar.

UD:s och EU:s önsketänkande stärker Lukasjenkas förtryck

Östgruppens Belarusdagar gick i år av stapeln 24-26 mars och blev en stor succé vad gäller antalet besökare vid seminarier och andra evenemang. Under den huvudsakliga seminariedagen på Myntkabinettet i Stockholm diskuterade en lång rad inbjudna gäster aktuella frågor med koppling till människorättssituationen i Belarus.

Den belarusiske statsvetaren Valer Karbalevitj redogjorde bland annat för orsakerna till Lukasjenkas ansträngningar att normalisera relationerna med EU. En huvudförklaring är förstås utvecklingen i Ukraina, som tvingat Lukasjenka att fundera över sin geopolitiska position. Karbalevitj konstaterade därvid att några substantiella demokratiseringsreformer inte är att vänta i Belarus så länge Lukasjenka innehar makten, eftersom sådana i praktiken skulle leda till att han förlorar densamma. En uppfattning som för övrigt delas av så gott som hela den belarusiska demokratirörelsen.

Vjalitjka Gullgren

Ulad Vjalitjka, Eurobelarus och Stefan Gullgren, Sveriges UD, medverkade vid Östgruppens Belarusdagar 2015. Foto: Anders Mattsson

Likväl är det just detta som åtminstone det svenska utrikesdepartementet hoppas på, enligt chefen för UD:s Östeuropaenhet Stefan Gullgren, som presenterade Sveriges och EU:s hållning tillsammans med Belarushandläggaren vid EU:s European External Action Service, Egidijus Navikas.

Logiken i den aktuella Belaruspolitiken går ut på att EU via ökad dialog med Lukasjenka på den geopolitiska arenan också ska kunna påverka de inre förhållandena i landet i demokratisk riktning. Man vill alltså försöka förmå Lukasjenka att inleda reformer som omöjliggör hans eget fortsatta maktinnehav.

Under frågestunden efter presentationerna frågade jag Stefan Gullgren – med hänvisning till vad Karbalevitj tidigare sagt – vilka demokratiska förändringar man då i själva verket hoppas uppnå genom sin dialog med Lukasjenka. Något konkret svar fick jag inte. Gullgren uteslöt inte heller risken att ansträngningarna skulle visa sig vara fruktlösa, men menade samtidigt, som han uttryckte det, att ”det vore oacceptabelt att på förhand bestämma sig för att det är hopplöst att få en förändring till stånd”.

Problemet med UD:s optimism är att den i det aktuella fallet grundas på önsketänkande i stället för sunt förnuft. Dessutom har ju samma taktik prövats och misslyckats tidigare, och det finns inget som talar för att det kommer att sluta på något annat sätt den här gången.

Vad man dessutom inte tycks inse inom svenska UD (och EU) är att Lukasjenka kan dra stor fördel av situationen under tiden som detta fåfänga försök pågår. Dialogen innebär i sig själv att Lukasjenka får oförtjänt internationell legitimitet och acceptans, något som han är smart nog att använda i sin propaganda gentemot den inhemska befolkningen. I praktiken bidrar EU därmed också till att stärka det förtryck som Lukasjenka står för, även om själva dialogen i slutänden inte skulle resultera i påtagligt förbättrade relationer mellan EU och den belarusiska regimen.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 28 andra följare

%d bloggare gillar detta: