Posts Tagged 'Östgruppen'

Mönsterambassadör och monsterambassadör

mora och eriksson

Maira Mora och Stefan Eriksson (i zombieversion)

Innan Maira Mora lämnade Belarus efter fullgjort uppdrag som EU-ambassadör i Minsk bjöds hon häromdagen in till ett personligt möte med president Lukasjenka, där han hyllade hennes agerande för att förbättra relationen mellan EU och Belarus. Han betonade också att det är långt ifrån alla ambassadörer som han träffar på detta sätt, inför deras avresa, och förärade henne dessutom epitetet ”mönsterambassadör”.

– En ambassadör ska arbeta för att foga samman och förena, inte riva sönder och separera, sade Lukasjenka.

Det senare var för övrigt en av de saker som Sveriges tidigare ambassadör Stefan Eriksson anklagades för när han blev utkastad ur Belarus sommaren 2012. ”Han gjorde allt för att förstöra en positiv relation mellan Belarus och Sverige”, löd Lukasjenkas omdöme då. Bakgrunden var förstås att den svenska Belaruspolitik som Eriksson representerade tog tydlig ställning för demokrati och mänskliga rättigheter, och därmed misshagade den belarusiska regimen.

stefan eriksson

Stefan Eriksson, utan zombiedrag

Desto mer populär var Stefan Eriksson hos Belarus oberoende kretsar. Han utsågs bland annat i en webb-omröstning till landets mest önskade middagssällskap, i konkurrens med flera kända belarusier. Och när multimediatidskriften 34mag skapade tänkbara zombieversioner av Belarus celebriteter tog den svenske ambassadören plats på tio-i-topp-listan. Så han kan åtminstone kalla sig ”monsterambassadör”.

mora lukasjenka

Hjärtligt avsked

För oss som följt Maira Moras gärning i Belarus kommer inte berömmet från Lukasjenka som någon överraskning. Gång på gång har hon trampat i klaveret och sagt saker som främjat diktaturregimen, vilket till slut föranledde oss i Östgruppen att kräva hennes avgång. Nu har alltså Moras uppdragsperiod hur som helst löpt ut, och förhoppningsvis kommer hennes efterträdare på posten – Andrea Wiktorin – att göra ett bättre jobb.

EU:s dubbelmoral i tydlig dager

majra-mora

Maira Mora

Efter att EU:s chef i Belarus – Maira Mora – härom dagen än en gång utmärkt sig genom att agera i strid med EU:s grundläggande värderingar och officiella politik, gick vi i Östgruppen ut med ett krav på att Mora skulle entledigas från sitt uppdrag. Vi uppmanade därvid Sveriges regering att lyfta frågan internt inom EU.

Vårt krav uppmärksammades stort i oberoende belarusiska massmedier, och responsen från landets demokratirörelse var överväldigande. Nyheten spreds också flitigt via sociala medier, ackompanjerad av positiva tillrop.

montage 7 maj 2015

Stort intresse i belarusiska massmedier

Uppenbarligen satte vi fingret på ett fenomen som verkligen upprör de krafter som kämpar för demokrati i Belarus, nämligen den allt tydligare dubbelmoral som EU:s företrädare i landet ger uttryck för.

Eftersom Maira Mora är EU:s ansikte utåt i Belarus innebär hennes agerande att hela EU:s renommé lider stor skada. EU:s skarpa reaktion mot Lukasjenka efter presidentvalet 2010, när regimen slog till brutalt mot landets oliktänkande och i praktiken fängslade hela det oppositionella ledarskapet, välkomnades varmt av demokratirörelsen. Men lika stor är förstås dess besvikelse när EU:s Belaruspolitik nu utvecklas i en helt annan riktning, och där Lukasjenka sakta men säkert håller på att bjudas in i den diplomatiska värmen.

På onsdagskvällen kommenterade så en representant från EU-delegationen i Minsk vår kritik mot Maira Mora så här:

EU och dess representation i Belarus har vid många tillfällen uppmärksammat de hinder (inklusive frågan om politiska fångar) som finns på vägen mot en förbättrad relation mellan EU och Belarus, och det kommer vi att fortsätta göra, så länge dessa hinder existerar.

Och visst har EU gjort det. Problemet är bara att unionens företrädare inte är konsekventa och entydiga i sina uttalanden och göromål.

När de talar med människorättsförsvarare och demokratiska oppositionspolitiker ger de dessa en klapp på axeln och säger att de stödjer deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

När de talar med oberoende massmedier förmedlar de i byråkratiskt inlindade formuleringar att EU:s engagemang för demokrati står fast och att politiken därvidlag inte har förändrats.

När de talar med regimen bakom stängda dörrar lyfter de förmodligen frågan på ett inte alltför konfrontativt sätt, så att de sedan kan bocka av den på sin obligatoriska att göra-lista.

När de talar med statliga massmedier – med eller utan regimföreträdare närvarande – så säger de, precis som Maira Mora härom dagen i en pratshow i stats-tv, just det som regimen vill höra.

Inkonsekvensen i hur de kommunicerar är illa nog. Men ännu värre är den förändring som är på gång i den praktiskt genomförda politiken, där den bristande respekten för mänskliga rättigheter faktiskt inte längre blir något effektivt hinder för samarbete på andra områden. Tidigare har ett utvidgat samarbete villkorats just med att regimen åtgärdar människorättsproblemen. Nu vill EU istället öppna parallella vägar för samarbete, och då kan Lukasjenka utan konsekvenser strunta helt i kritiken mot kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.

Förhoppningsvis leder vår kritik till att man på svenska UD och i Bryssel ser problematiken i att EU:s företrädare på plats i Minsk inte omsätter unionens officiella demokratiengagemang i praktisk handling. Eller är det månne så illa att Maira Mora faktiskt agerar så som Sveriges regering och EU:s beslutsfattare önskar? I så fall vore det rimligt att ansvariga politiker står för detta, och erkänner att människorättsfrågorna de facto prioriteras ner i EU:s Belaruspolitik just nu. Så kan vi sedan föra en politisk diskussion med ärliga argument där de medverkande menar vad de säger.

Zmitser Vajtsiusjkevitj i Göteborg

Grattis Göteborg! Tisdagen den 5 maj uppträder en av Belarus främsta artister – Zmitser Vajtsiusjkevitj på kvartersscenen 2Lång, på inbjudan av Östgruppen.

todar gbg

Här är ett smakprov ur Todars repertoar:

Saxat ur Östgruppens inbjudan:

Missa inte den unike Zmitser Vajtsiusjkevitj, alias ”Todar”, som gör ett stopp i Göteborg under sin solidaritetsturné genom Skandinavien! Den 5 maj tar han sin musik till 2Lång och mellan låtarna kommer han att på olika sätt ge oss en inblick i situationen i sitt hemland, Belarus (Vitryssland).

Zmitser är en av de mest populära artisterna på den alternativa scenen i Belarus, men han tillhör sedan länge landets svartlistade musiker. En svartlistning innebär i detta fall att man varken spelas i radio och tv, eller ges tillträde till landets livescener. Det som återstår för de drabbade är att möta sin publik utanför landets gränser. Den svarta listan är inofficiell, och inget myndigheterna vill kännas vid, men i Zmitsers fall är det utan tvekan hans engagemang för demokrati och det vitryska språket som gjort att han hamnat där.

Ta tillfället att njuta av Zmitsers omisskännliga röst och lär dig samtidigt mer om situationen i Belarus – kultur och kunskap i skön förening. Människorättsförsvararen Alena Tankatjova, som nyligen utvisades från Belarus efter en rättsprocess med politiska förtecken, är vår speciella hedersgäst i Göteborg.

Arrangör är Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, i samarbete med Zmitser Vajtsiusjkevitj.

Tid: 5 maj kl 19-22, insläpp från kl 18.
Plats: 2Lång (http://2lang.se/), Andra Långgatan 30, Göteborg
Språk: engelska och tolkning till engelska eller svenska från ryska och belarusiska (vitryska).
Fri entré!

2Lång har kök och bar.

UD:s och EU:s önsketänkande stärker Lukasjenkas förtryck

Östgruppens Belarusdagar gick i år av stapeln 24-26 mars och blev en stor succé vad gäller antalet besökare vid seminarier och andra evenemang. Under den huvudsakliga seminariedagen på Myntkabinettet i Stockholm diskuterade en lång rad inbjudna gäster aktuella frågor med koppling till människorättssituationen i Belarus.

Den belarusiske statsvetaren Valer Karbalevitj redogjorde bland annat för orsakerna till Lukasjenkas ansträngningar att normalisera relationerna med EU. En huvudförklaring är förstås utvecklingen i Ukraina, som tvingat Lukasjenka att fundera över sin geopolitiska position. Karbalevitj konstaterade därvid att några substantiella demokratiseringsreformer inte är att vänta i Belarus så länge Lukasjenka innehar makten, eftersom sådana i praktiken skulle leda till att han förlorar densamma. En uppfattning som för övrigt delas av så gott som hela den belarusiska demokratirörelsen.

Vjalitjka Gullgren

Ulad Vjalitjka, Eurobelarus och Stefan Gullgren, Sveriges UD, medverkade vid Östgruppens Belarusdagar 2015. Foto: Anders Mattsson

Likväl är det just detta som åtminstone det svenska utrikesdepartementet hoppas på, enligt chefen för UD:s Östeuropaenhet Stefan Gullgren, som presenterade Sveriges och EU:s hållning tillsammans med Belarushandläggaren vid EU:s European External Action Service, Egidijus Navikas.

Logiken i den aktuella Belaruspolitiken går ut på att EU via ökad dialog med Lukasjenka på den geopolitiska arenan också ska kunna påverka de inre förhållandena i landet i demokratisk riktning. Man vill alltså försöka förmå Lukasjenka att inleda reformer som omöjliggör hans eget fortsatta maktinnehav.

Under frågestunden efter presentationerna frågade jag Stefan Gullgren – med hänvisning till vad Karbalevitj tidigare sagt – vilka demokratiska förändringar man då i själva verket hoppas uppnå genom sin dialog med Lukasjenka. Något konkret svar fick jag inte. Gullgren uteslöt inte heller risken att ansträngningarna skulle visa sig vara fruktlösa, men menade samtidigt, som han uttryckte det, att ”det vore oacceptabelt att på förhand bestämma sig för att det är hopplöst att få en förändring till stånd”.

Problemet med UD:s optimism är att den i det aktuella fallet grundas på önsketänkande i stället för sunt förnuft. Dessutom har ju samma taktik prövats och misslyckats tidigare, och det finns inget som talar för att det kommer att sluta på något annat sätt den här gången.

Vad man dessutom inte tycks inse inom svenska UD (och EU) är att Lukasjenka kan dra stor fördel av situationen under tiden som detta fåfänga försök pågår. Dialogen innebär i sig själv att Lukasjenka får oförtjänt internationell legitimitet och acceptans, något som han är smart nog att använda i sin propaganda gentemot den inhemska befolkningen. I praktiken bidrar EU därmed också till att stärka det förtryck som Lukasjenka står för, även om själva dialogen i slutänden inte skulle resultera i påtagligt förbättrade relationer mellan EU och den belarusiska regimen.

Människorättsförsvarare kastas ut ur Belarus – vad gör Sveriges regering?

tankatjova2

Lena Tonkatjova

På torsdagen avslogs den belarusiska (vitryska) människorättsförsvararen Lena Tonkatjovas deportationsbeslut i sista instans, vilket innebär att hon måste lämna landet senast den 21 februari.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om Tonkatjovas fall, och om Östgruppens uppmaning till den svenska regeringen att reagera på detta uppenbara övergrepp från den belarusiska regimens sida. Det råder ingen tvekan om att deportationsbeslutet är politiskt motiverat och ingår i regimens strategi att göra sig av med kritiska röster inför höstens presidentval.

Tonkatjova har nu för avsikt att tillfälligt bosätta sig i den litauiska huvudstaden Vilnius, för att därifrån fortsätta sitt människorättsarbete, under de tre år som hon är förhindrad att återvända till Belarus.

Hon kommer också att verka för att de ansvariga för repressionen mot henne sätts upp på EU:s sanktionslista över belarusiska statstjänstemän som gjort sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna. Samma krav har vi i Östgruppen tidigare riktat till EU. Nu har Sveriges utrikesminister Margot Wallström en utmärkt chans att omsätta sitt vackra tal om mänskliga rättigheter i praktisk handling och driva på för en utvidgning av sanktionslistan, och därmed kompensera för den passivitet som hittills präglat Sveriges och EU:s agerande i frågan.

 

Fotnot: Lena Tonkatjova är rysk medborgare men flyttade till Belarus som barn och har bott där i trettio år. När hon nyligen ansökte om förnyat uppehållstillstånd inleddes istället en myndighetsprocess som resulterade i ett beslut om att inte låta henne bo kvar i Belarus. Hon får inte heller resa in i landet under de kommande tre åren. Formellt hänvisar myndigheterna till att hon gjort sig skyldig till fortkörning, något som aldrig tidigare tjänat som grund för att neka utländska medborgare förnyat uppehållstillstånd.

Avslag på Tonkatjovas överklagande

tankatjova2

Lena Tonkatjova

Igår fick den belarusiska människorättsförsvararen Lena Tonkatjova avslag på sitt överklagande av det deportationsbeslut som landets migrationsmyndigheter tidigare fattat mot henne. Domslutet är uppenbart politiskt motiverat och vi i Östgruppen uppmanar nu i ett pressmeddelande EU och Sveriges regering att reagera.

Det är viktigt att Sverige och EU markerar mot den belarusiska regimens repression. Aljaksandr Lukasjenka vill göra sig av med kritiska röster inför höstens presidentval, och deportationen av Tonkatjova är ett tydligt exempel på detta. Utrikesminister Margot Wallström bör nu offentligt kritisera beslutet och även verka för att EU gör ett officiellt kritiskt uttalande.

Lena Tonkatjova och den organisation som hon leder, Lawtrend, spelade en aktiv och mycket viktig roll i efterspelet till presidentvalet i Belarus i december 2010. De dokumenterade och granskade bland annat rättsprocesserna mot oppositionskandidater och andra regimkritiker som i farsartade tillställningar dömdes till fängelse för påstådd delaktighet i våldsamt upplopp. Med hjälp av dokumentationen kunde de påvisa omfattande brister i det belarusiska rättsväsendet.

Tonkatjova är rysk medborgare men flyttade till Belarus som barn och har bott där i trettio år. När hon nyligen ansökte om förnyat uppehållstillstånd inleddes istället en myndighetsprocess som resulterade i ett beslut om att inte låta henne bo kvar i Belarus. Hon får inte heller resa in i landet under de kommande tre åren. Formellt hänvisar myndigheterna till att hon gjort sig skyldig till fortkörning, något som aldrig tidigare tjänat som grund för att neka utländska medborgare förnyat uppehållstillstånd.

Själva domstolsförhandlingen präglades av stora brister, där myndigheterna inte kunde redogöra för de lagliga grunder som deportationsbeslutet baserades på, och inte heller kunde bevisa att det var just Tonkatjova som gjort sig skyldig till de påstådda fortkörningarna. Ändå valde alltså domaren att gå på myndigheternas linje.

Utöver ett officiellt uttalande vill vi i Östgruppen också se konkreta åtgärder från EU:s sida, och föreslår bland annat att de ansvariga för processen mot Lena Tonkatjova, inklusive domaren Natalja Petuch, förs upp på EU:s sanktionslista över belarusiska statstjänstemän som bär ansvar för människorättsbrott. På så sätt kan man från EU:s sida tydligt visa att övergrepp mot de mänskliga rättigheterna får negativa konsekvenser för de skyldiga.

Skicka julkort till politiska fångar i Belarus!

Ett tips inför julen: Skicka ett julkort till de politiska fångarna i Belarus, så att de märker att de inte är bortglömda!

Vi i Östgruppen har anslutit oss till en kampanj på detta tema, initierad av den polska organisationen Belarusiska huset i Warszawa.

Nedan finner du adresser till de sex fångar som just nu sitter fängslade på politiska grunder i Belarus. Med en enkel handling kan du lysa upp deras fängelsetillvaro. Ta vara på den möjligheten!

 

IMG_1164

Julkort på väg till politiska fångar i Belarus

IMG_1170

Flitigt julkortsskrivande hos Östgruppen

 

Adresser till de politiska fångarna i Belarus, på belarusiska, ryska respektive engelska (mer information om fångarna finns här):

Мікалай Статкевіч: 212011 Магілёў, вул. Крупскай, 99а, СТ-4
Николай Статкевич 212011 г. Могилёв, ул. Крупской, 99а, СТ-4
Mikalai Statkevich prison № 4, Krupskaya Street, 99a, Mogiliov, 212011, Belarus

Мікалай Дзядок: 212011 Магілёў, вул. Крупскай, 99а, СТ-4
Николай Дедок 212011 г. Могилёв, ул. Крупской, 99а, СТ-4
Mikalai Dziadok prison № 4, Krupskaya Str., 99a, Mogiliov, 212011, Belarus

Ігар Аліневіч: 211300, Віцебская вобл., Віцебскі р-н, пас. Віцьба, ПК-3
Игорь Олиневич 211300, Витебская обл., Витебский р-н, п. Витьба, ИК № 3
Ihar Alinevich penal colony № 10, Tekhnicheskaya Str., 8, Novopolotsk, 211440,Vitsebsk region, Belarus

Яўген Васьковіч 212013, Магілёў, Слаўгарадская шаша, 183, ПК-15
Евгений Васькович 212013, г. Могилёв, Славгородское шосе, 183, ИК-15
Yauhen Vaskovich penal colony №15, Slavgorodskoe Shosse, 183, Mogiliou, 212013, Belarus

Арцём Пракапенка, 212013, Магілёў, Слаўгарадская шаша, 183, ПК-15
Артём Прокопенко 212013, г. Могилёв, Славгородское шосе, 183, ИК-15
Artsiom Prakapenka penal colony №15, Slavgorodskoe Shosse, 183, Mogiliou, 212013, Belarus

Эдуард Лобаў : 225295, Брэсцкая вобл., г. Івацэвічы, ”Воўчыя норы”, а/с 20, ПК-22
Эдуард Л обов 225295, Брестская обл., г. Ивацевичи, “Волчьи норы”, а/я 20, ИК № 22
Eduard Lobau penal colony № 22 P/O 20 ”Vouchya nory” Ivatsevichy Brest region 225295, Belarus


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: