Posts Tagged 'Tala sanning'

Kortfilm: Porträtt av en belarusisk ungdomsaktivist

Павел Вінаградаў

Pavel Vinahradau

Pavel Vinahradau dömdes till fyra års fängelse i det rättsliga efterspelet till presidentvalet i december 2010. Han var en av de ledande aktivisterna i oppositionskandidaten Uladzimir Njakljajeus valstab.

Vinahradau benådades i september 2011 och har sedan dess som ledare för rörelsen Tala sannings ungdomsorganisation fortsatt sitt engagemang för demokrati i Belarus, ofta i form av kreativa protestaktioner med humoristiska inslag. I februari 2012 stod han bakom den första ”gosedjursdemonstrationen”, en aktion som kom till svenska allmänhetens kännedom genom Belarusbloggen, fick många efterföljare och bland annat inspirerade den svenska reklambyrån Studio Total till dess nalleaktion i juli samma år.

Totalt dömdes Pavel Vinahradau till fängelse eller böter tio gånger under 2012, bland annat för ovan nämnda gosedjursaktion.

Hundar krävde frigivning av politiska fångar

Kommer ni ihåg gosedjuren som demonstrerade mot människorättsbrotten i Belarus (Vitryssland)? Nu har stadens hundar också aktiverat sig i kampen. I en aktion krävde de att de politiska fångarna i Belarus släpps fria. Precis som i fallet med gosedjuren handlar det om att – med en skämtsam touch – kringgå de restriktiva lagar som nästan omöjliggör offentliga demonstrationer. Då sattes ändå gosedjurens husse i fängelse, det återstå att se vad som händer den här gången…

Liksom i vintras var det ungdomsförbundet inom oppositionsrörelsen ”Tala sanning” som stod bakom aktionen. På plakaten fanns människorättsförsvararen Ales Bjaljatski, oppositionspolitikern Mikola Statkevitj och ungdomsaktivisten Zmitser Dasjkevitj. Samtliga har på politiska grunder dömts till långa fängelsestraff och sitter alltså fängslade just nu.

Toy Story 2 – Gosedjurens återkomst

Bara ett dygn efter domen mot Pavel Vinahradau och Aljaksandr Artsybasjeu – som fängslats i tio dagar för att ha legat bakom en gosedjursdemonstration i Minsk för ett par veckor sedan – dök nya gosedjur upp till deras försvar på Segertorget i Minsk. Demonstranterna krävde bland annat att de fängslade skulle friges.

Precis som vid den föregående demonstrationen greps samtliga gosedjur, denna gång av Spetsnaz-soldater.

Gosedjur slapp fängelse – men inte deras husse

Häromveckan berättade jag om en gosedjursdemonstration i Minsk, ett humoristiskt sätt att hantera och illustrera den repressiva lagstiftningen i Belarus (Vitryssland). Nu har aktionen fått sitt rättsliga efterspel. I tisdags eftermiddag försvann plötsligt Pavel Vinahradau, aktiv inom oppositionsrörelsen ”Tala sanning”, spårlöst. Hans oroliga hustru ringde förgäves runt till polisstationer och sjukhus för att få fram information om vad som hänt. Under onsdagen framkom det att Vinahradau gripits och förts till Akrestsina-häktet, anklagad för att ha organiserat ovan nämnda demonstration. En kort domstolsförhandling senare var han dömd till tio dagars fängelse för ”brott mot lagen om genomförande av allmänna sammankomster”.

Gosedjursaktionen fick stort genomslag, såväl inom som utanför Belarus, och visar att humor kan vara ett mycket effektivt redskap i kampen mot en förtryckarregim. Men samtidigt som vi ler – eller till och med skrattar högt – åt initiativtagarnas kreativitet och idérikedom bör vi också ägna en tanke åt de risker som ett regimkritiskt engagemang ständigt medför i Belarus. Den absurda fängelsedomen mot Pavel Vinahradau är ett utmärkt exempel på detta, och även ett kort fängelsestraff är i Belarus en svår prövning, särskilt med tanke på den usla standard som råder i landets fängelser.

Interiör från cell i Akrestsina-häktet

Fler bilder från Akrestsina-häktet finns här.

Gosedjur gripna i Minsk

Mötesfriheten är som bekant mycket begränsad i Belarus (Vitryssland). Men ungdomsförbundet inom oppositionsrörelsen ”Tala sanning” hittade på en kreativ lösning och arrangerade en regimkritisk gosedjursdemonstration på Självständighetstorget i Minsk.

Gosedjur demonstrerar i Minsk

Samtliga gosedjur greps efter en stund av polis. Förhoppningsvis kommer de dock inte att ställas inför rätta trots att de uppenbarligen har brutit mot lagen om allmänna sammankomster, meddelar företrädare för ”Tala sanning”.

Kontroll

Kommittén för statskontroll – Belarus (Vitrysslands) motsvarighet till Riksrevisionen – har offentliggjort sin kontrollplan för hösten 2010. Tillsammans med skatteinspektionen ska man bland annat genomföra kontroller av oberoende massmedier och enskilda organisationer i det civila samhället. Dessa kontroller innebär att en omfattande arbetsbörda läggs på dem som kontrolleras, eftersom dessa tvingas sammanställa dokumentation och förse kontrollanterna med förklaringar och svar. De medför också en påtaglig risk, eftersom minsta felaktighet kan få ödesdigra konsekvenser och i värsta fall leda till att verksamheten förbjuds.

Människorättsförsvararen och juristen Hary Pahanjajla från Belarusiska Helsingforskommittén konstaterar att Kommittén för statskontroll överhuvudtaget inte har någon rätt att utföra kontroller på annat än statlig eller statsfinansierad verksamhet. Men nu är ju inte belarusiska myndigheter kända för att bry sig så mycket om rätt och fel…

På listan över dem som ska kontrolleras står bland annat tidningen Narodnaja Volja och det oberoende belarusiska journalistförbundet, BAZj. Dessutom organisationer som inom olika områden varit framträdande på senare tid, till exempel miljöorganisationen Ekadom som leder motståndet mot etableringen av ett kärnkraftverk i Belarus. Föremål för kontroll blir också hjälporganisationen Tjernobyls barn, vars ledare Henadz Hrusjavy samtidigt är en av frontfigurerna i den nystartade och mycket aktiva medborgarrörelsen ”Tala sanning” (läs mer om myndigheternas attack mot denna rörelse här).

Människorättsorganisationen Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski ser de planerade kontrollerna som ett led i förberedelserna inför det kommande presidentvalet i Belarus. Regimen försöker tvinga oberoende tidningar och enskilda organisationer att ägna en massa energi åt interna arbetsuppgifter. På så sätt får dessa alltså mindre möjlighet att engagera sig aktivt i samband med valkampanjen. Dessutom kan de räkna med hårdare granskning och större risk för anmärkningar om de uttrycker tydlig regimkritik inför valet.

Presidentvalskampanjen inledd

Igår drog kampanjen inför det kommande presidentvalet i Belarus (Vitryssland) i gång på allvar. Men inte med att kandidaterna publicerade valmanifest eller höll presskonferenser. Däremot med omfattande polisräder mot en av de oberoende medborgarrörelser som under våren vuxit fram som en potentiell motkraft till regimen. I en lång rad belarusiska städer genomfördes husrannsakningar, varvid datorer och dokument beslagtogs.

Initiativet ”Tala sanning” (Гавары праўду) grundades i februari i år och leds av en av landets främsta författare, Uladzimer Njakljajeu. Bakom rörelsen står också flera kända kulturpersonligheter, däribland poeten och nobelpriskandidaten Ryhor Baradulin och den legendariska teve-stjärnan Zinaida Bandarenka. Syftet sägs vara att göra upp med de lögner som belarusierna tvingats leva med under många år. En av dess första aktioner bestod av ett massutskick av vykort där mottagarna uppmanas just att ta ställning för sanningen.

Även om Njakljajeu har understrukit att ”Tala sanning” är en bred medborgarrörelse snarare än en oppositionell politisk aktör, så har den uppenbarligen väckt stark oro hos de belarusiska myndigheterna. Och kanske är det inte så konstigt. De renodlade oppositionspolitikerna är idag i stor utsträckning marginaliserade och har få möjligheter att nå ut till landets medborgare. Njakljajeu och hans vänner har via sin kulturella auktoritet en ställning som är svår att mäta och bedöma, men nog inte bör underskattas. Han har heller inte uteslutit att han kan komma att ställa upp i det presidentval som enligt planerna ska hållas i början av år 2011.

Njakljajeu greps igår i samband med polisinsatsen mot ”Tala sanning”. Ytterligare flera personer som är aktiva inom rörelsen rönte samma öde. Lite tragikomiskt i sammanhanget är att den brottsrubricering som ligger till grund för gripandena handlar om spridande av lögnaktig information…

Det tycks hursomhelst råda konsensus bland människorättsförsvarare och samhällsanalytiker om hur man ska tolka det inträffade. Alla som uttalar sig sätter räderna i samband med det stundande presidentvalet. Regimen vill rensa upp bland de oberoende krafter som på ett eller annat sätt kan komma att spela en roll inför valet. Man gör det genom att slå till hårt mot dem som aktivt tar ställning och engagerar sig för samhällsförändringar. De trakasserier som nyligen riktats (och alltjämt fortgår) mot flera ledande oberoende journalister passar också in i detta mönster. Nyckelordet är i vanlig ordning kontroll över så stor del som möjligt av samhället, befäst med hjälp av den rädsla som man med avskräckande ingripanden vill skapa hos befolkningen.

Den allmänna prognosen tycks vara att vi kommer att få se mer av samma vara under den närmaste tiden. President Aljaksandr Lukasjenka vill försäkra sig om en ny mandatperiod vid makten, och han skyr inga medel för att uppnå sitt mål. Strategin är uppenbar: En skrämd och därigenom passiviserad befolkning är mindre benägen att protestera mot det fusk som utan tvekan väntar i samband med presidentvalet.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

%d bloggare gillar detta: