Posts Tagged 'telia sonera'

Telia tänker inte granska sina affärer i Belarus

I en intervju i DN  meddelar Telia Soneras styrelseordförande Marie Ehrling att bolaget ska låta en advokatbyrå utreda avtal och affärsuppgörelser på den eurasiska marknaden, något som också signalerades vid årsstämman härförleden. Telias styrelse har således gett Norton Rose i uppdrag att gå igenom alla sju marknader i Eurasien, med start i Nepal.

Men vänta nu… sju??? Vilka länder handlar det då om?

Jo, enligt Telias hemsida inkluderar Eurasien länderna Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal. Inte Belarus (Vitryssland) alltså. På bolagets engelskspråkiga version av samma sida nämns förvisso också verksamheten i Belarus och Ukraina i detta sammanhang, fast då med den i och för sig korrekta anmärkningen att Telia inte har egen majoritet i de intressebolag som verkar i de aktuella länderna (som om man inte är skyldig att agera ansvarsfullt, då…)

Hursomhelst sorterar Belarus uppenbarligen under samma eurasiska avdelning inom Telia som de andra, ovan nämnda länderna. Och det var ju också med Belarus som skandalerna började, när Uppdrag Granskning förra året avslöjade missförhållanden och etiska tvivelaktigheter i Telias affärsverksamhet i regionen. Att Telia nu inte vill inkludera Belarus i sin genomlysning känns mot denna bakgrund inte direkt förtroendegivande.

Jag har tidigare skrivit om Telias smutsiga inträde på den belarusiska marknaden, bland annat i en debattartikel i SvD.

Firefox kan få Telia Sonera att kollapsa

Nu tornar ett nytt orosmoln upp sig över Telia Sonera. Företaget bakom Firefox – Mozilla – hotar nämligen att utesluta Telia Sonera från sitt register över pålitliga så kallade SSL-certifikat, som intygar att hemsidor är autentiska och säkra och inte kan utnyttjas av någon illvillig utomstående aktör i syfte att avläsa användarens datakommunikation. Bakgrunden är det senaste årets avslöjanden om att Telia Sonera hjälper säkerhetstjänster i auktoritära länder som Belarus (Vitryssland) att få tillgång till kunders kommunikation.

Telia Sonera har en omfattande försäljning av SSL-certifikat, särskilt på den nordiska marknaden. Nu hotas denna del av bolagets verksamhet av total kollaps. Jag är inte tillräckligt bevandrad i teknikens värld för att reda ut alla begrepp (den detaljintresserade kan läsa mer i The Register’s artikel). Men om Mozilla fullföljer sitt hot lär det i praktiken få följande konsekvenser: Den som surfar till en hemsida, vars innehavare köpt Telia Soneras tjänster för att verifiera sin hemsida gentemot datoranvändaren, kommer att mötas av en varningsruta som säger att hemsidan inte genomgått någon pålitlig kontroll och därför kan vara skadlig att besöka. Det säger sig självt att Telias kunder i så fall snabbt kommer att söka sig till andra, registrerade utfärdare av certifikat (CA), särskilt med tanke på att Firefox idag har en marknadsandel på 20 procent av världens internetanvändare.

En av Mozillas programchefer, Kathleen Wilson, skrev härförleden på ett diskussionsforum om datasäkerhet som företaget driver att det tycks finnas bevis för att Telia Sonera förser förtryckarregimer med mjukvara och tjänster som kan möjliggöra avlyssning av privat kommunikation. Hon fortsatte så här:

Perhaps we can add policy that publicly trusted CAs must not supply surveillance equipment to repressive regimes – suggestions on wording and where to begin are welcome. In the meantime, we can still take action.

All software companies (especially CAs) should know by now the risk involved in selling such software. In my opinion, it is very dangerous for any publicly trusted CA to also be in the business of selling software or services that could be used for communications interception and surveillance. It is even more obviously dangerous for a publicly trusted CA to be selling such services to oppressive regimes.

Enligt Telia Sonera förs nu en diskussion mellan bolaget och Mozilla, var den landar återstår att se. Det är dock en intressant utveckling, och kanske kan Mozillas agerande få Telia att ta ett större etiskt ansvar för sin verksamhet framöver, om inte annat så av rent affärsmässiga skäl.

IDG

SVT

SvD

Läs mer om Telia här på Belarusbloggen.

Kommer Telia också att granska sina belarusiska affärer?

Igår gick Telias årsstämma av stapeln i Stockholm. Tillställningen kom att präglas av det senaste årets skandaler kring bolagets verksamhet i Östeuropa och Centralasien. Nätverket Info Belarus var påpassligt på plats och genomförde en aktion med syftet att uppmärksamma stämmans deltagare på problemen kring Telias affärer i Belarus (Vitryssland).

Bild från Info Belarus aktion utanför årsstämman

Telias nya styrelseordförande Marie Ehrling gav under stämman besked om att bolaget inte har för avsikt att  dra sig ur de så kallade högriskmarknaderna, men att hon nu ska ”göra rent bord kring affärerna i de forna sovjetstaterna”:

Vi ska genomföra en grundlig granskning av samtliga parter i affärerna med Eurasien och utvärdera land för land och transaktion för transaktion.

Innebär det att man också tänker titta närmare på hur inträdet på den belarusiska marknaden gick till, när Telias intressebolag Turkcell betalade fyra gånger marknadspriset för ägandet i det då helstatliga belarusiska telekombolaget Best? Och innebär det att man har beredskap att säga upp de avtal som ger den belarusiska säkerhetstjänsten frikort att avlyssna och spåra bolagets kunder på politiska grunder? Eller kommer Telia även fortsättningsvis att gömma sig bakom det faktum att man inte har egen majoritet i Turkcell, och därför inte ser sig nödgade att ta något som helst etiskt ansvar för affärsverksamheten?

Tidigare på Belarusbloggen: Telia Sonera vilse i pannkakan

Vackra ord räcker inte, Telia!

Telia Sonera meddelar idag stolt att man tillsammans med ett antal andra stora telekombolag undertecknat ett principdokument till stöd för yttrandefrihet och integritet. Samtidigt inleds ett samarbete med Global Network Initiative, en sammanslutning av företag, människorättsorganisationer och universitet med yttrandefrihet inom IT- och kommunikationssektorn på agendan. Jag har kommenterat nyheten i en intervju för Dagens Industri.

Å ena sidan är det förstås positivt att Telia Sonera nuförtiden erkänner den problematik som är förknippad med bolagets verksamhet i diktaturer som Belarus (Vitryssland). Tidigare hänvisade man bara till att man följde respektive lands lagar, oavsett kvaliteten på dessa lagar eller hur de tillämpades.

Å andra sidan tror jag inte att det nya initiativet får några positiva konsekvenser i praktiken om inte Telia Sonera grundligt går igenom förutsättningarna för sin närvaro i de aktuella länderna och analyserar huruvida denna närvaro är förenlig med ovan nämnda principer.

Efter den negativa uppmärksamheten i kölvattnet av Uppdrag Gransknings avslöjanden förra våren signalerade Telia Soneras största ägare – svenska staten, representerad av finansmarknadsminister Peter Norman – att man ville se en omstart: De mänskliga rättigheterna skulle tas på allvar på ett helt annat sätt än tidigare.

Men om det ska bli den omstart som Norman efterlyser, måste Telia Sonera sannolikt ompröva mycket av den existerande verksamheten. Det handlar till exempel om att säga upp de avtal som medför risk för delaktighet i människorättsbrott (bland annat sådana som ger den vitryska säkerhetstjänsten fritt tillträde till Telias intressebolags kunduppgifter, och möjlighet att utan bolagets inblandning avlyssna dess kunder). Förmodligen skulle en seriös omprövning också påvisa det omöjliga i att överhuvudtaget driva ett telekombolag tillsammans med den belarusiska regimen (som idag äger 20% av Telia Soneras intressebolag Best).

Smärtsamt, dyrt och riskabelt att börja om från början? Javisst! Men om Telia Soneras etiska riktlinjer – inklusive de nya principer som man antagit tillsammans med sina vänner i branschen – ska ha någon trovärdighet så finns det knappast något annat alternativ.

Det är som sagt bra att Telia Sonera idag visar medvetenhet om människorättsproblemen i Belarus och länder i Centralasien. Men för att vara trovärdiga måste bolagets representanter också kunna svara konkret på följande frågor:

Hur säkerställer ni att era kunder inte avlyssnas eller spåras på politiska grunder? Hur säkerställer ni att regimkritiska hemsidor i fortsättningen inte kommer att blockeras via ert intressebolag i Belarus? Med andra ord, hur agerar ni i praktiken för att inte fortsätta bidra till Lukasjenka-regimens människorättsbrott?

Så länge Telia Sonera inte kan ge ett tillfredsställande svar så kommer belarusiska regimkritikers säkerhet inte att förbättras ett dugg, alla antagna principdokument till trots.

Mer på Belarusbloggen om Telia Sonera finns här.

SvD,

Teliachef med Belaruskoppling mutmisstänkt

Skandalen kring Telia Sonera fortsätter. Nya uppgifter visar att bolaget visste mer än de tidigare erkänt om kopplingarna mellan telekombranschen i Uzbekistan och dottern till landets diktator, Gulnara Karimova. En av dem som dragits in i härvan är Telia Soneras vice VD Tero Kivisaari, som bland annat mottagit e-postmeddelanden om nämnda koppling redan 2007.

Kivisaari valdes också in i Turkcells styrelse 2007. Turkcell är som bekant det bolag som kontrollerar det belarusiska (vitryska) telekombolaget Life:) och ägs till en dryg tredjedel av just Telia Sonera.

Så här skriver SvD Näringsliv om Tero Kivisaari:

Enligt initierade källor till SvD Näringsliv har Tero Kivisaari redan tidigare ett rykte om sig att vara hårdför och öppen för annorlunda förhandlingslösningar när affärer och kontrakt görs upp i öst.

Mot den bakgrunden är inte heller de tvivelaktiga turerna kring Telia Soneras inträde på den belarusiska marknaden – via Turkcell – särskilt förvånande. Också där handlade det för övrigt om förvärvandet av hett eftertraktade 3G-licenser.

Tidigare på Belarusbloggen: Telia Sonera vilse i pannkakan

Expressen, SvD, VA, Resumé, DN

Ekot

SVT

Kortfilm om Natalja Radzina

En kortfilm om Natalja Radzina – som är chefredaktör för webbsajten Chartyja 97 (www.charter97.org) och som gästade Östgruppens Belarusdagar 2012 – har producerats inom ramen för projektet ”Krönika över domens tid”.

Radzina flydde från Belarus (Vitryssland) under det rättsliga efterspelet till presidentvalet i december 2010, där hon formellt anklagades för att ha gjort sig skyldig till våldsamt upplopp. Hon sökte och fick politisk asyl i Litauen, och flyttade senare till Polen, där hon nu är verksam. Webbsajten som hon ansvarar för är för övrigt en av dem som drabbats av Telia Soneras verksamhet i Belarus.

TV-tips: Uppdrag Granskning om Telia Sonera

Onsdagens Uppdrag Granskning i SVT kommer att handla om Telia Sonera. I första hand är det turerna med misstänkt korruption i Uzbekistan som kommer att stå i fokus, men programmet rymmer även en del material med koppling till Belarus (Vitryssland).

Är du intresserad av vad jag tidigare har skrivit på Belarusbloggen om Telia Soneras affärer och verksamhet i Belarus så klicka HÄR! I en debattartikel i SvD skrev jag också i våras om det smutsiga förspelet till Telia Soneras förvärvande av 3G-licens i Belarus (där det onekligen finns vissa likheter med Uzbekistan-historien):

Telia Sonera i Vitryssland – en smutsig historia från början

 

Förresten har Telia Soneras intressebolag i Belarus – Life:) – gjort om sin hemsida, och bland annat inrättat en avdelning där man berättar om sitt sociala ansvarstagande. Fast en av rubrikerna för detta sociala program gör åtminstone mig lite orolig: ”Vi delar med oss av våra kunskaper”. Förhoppningsvis är det inte elever i säkerhetstjänstens utbildningsprogram man har i åtanke…


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

%d bloggare gillar detta: