Posts Tagged 'Vladimir Putin'

Lukasjenka fick medalj av Putin

luka orden

Nöjd mottagare av Alexander Nevskij-orden

Vid sitt besök i Moskva i förra veckan mottog Aljaksandr Lukasjenka en medalj ur sin ryske kollega Vladimir Putins hand. Han blev därmed den senaste mottagaren av Alexander Nevskij-orden.

Enligt den motivering som anges i Putins presidentukas får Lukasjenka den fina utmärkelsen ”for his great personal contribution to the development of traditional friendly ties between Russia and Belarus, to deepening bilateral cooperation in the political, defence, economic and social spheres”.

nevskijorden

Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin

Ordensutdelningen – och det faktum att den ägde rum just nu – kan förstås väcka funderingar och spekulationer kring relationen mellan Putin och Lukasjenka. Då är det i och för sig värt att notera att beslutet om utmärkelsen fattades redan den 30 augusti 2014, passande nog på Lukasjenkas officiella födelsedag (för några år sedan ändrade han detta datum en aning). Den minnesgode kan å andra sidan erinra sig att denna dag inföll precis inför de samtal som resulterade i det första så kallade Minsk-protokollet i början av september…

Tidpunkten må vara en påverkande faktor i sammanhanget, men motiveringen i sig talar hur som helst sitt tydliga språk och torde bekräfta det som jag regelbundet fört fram i fråga om Lukasjenkas hållning i Ukrainakrisen: Även om han försöker framstå som neutral, så kommer han utan tvekan att stå på Rysslands sida vid ett akut läge. Intressant är för övrigt att motiveringen inte återges i den statliga belarusiska nyhetsbyrån Beltas rapportering, något som annars är legio vid dylika utmärkelser.

Lukasjenka äger Putin – och vice versa

sotji putin luka

Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin

Igår träffades Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin i Sotji. De hade säkert många saker att diskutera, men det som förmedlades ut offentligt rörde planerna på ett möte i Minsk på onsdag inom ramen för det initiativ som Angela Merkel och Francois Hollande tagit för att försöka få till en diplomatisk lösning på Ukrainakrisen.

Såväl ryska som belarusiska (vitryska) statsstyrda massmedier var naturligtvis på plats för att dokumentera de båda presidenternas möte. Lite intressant är det dock att se hur olika slutprodukten blev i respektive reportage, trots att det är samma samtal som utspelar sig framför kamerorna.

I den belarusiska nyhetsbyrån Beltas klipp är det ingen tvekan om att Lukasjenka är situationens kung, hela tiden synlig för tittarna. När Putin talar gör han det utzoomad, på lite avstånd, med vickande fötter och överlag ett kroppsspråk som ger ett nervöst och inställsamt intryck, alltmedan Lukasjenka ser ner på honom med fast och allvarsam blick. När Lukasjenka sedan tar till orda är det i stället med pondus och säkerhet.

I Russia Todays version syns Lukasjenka däremot bara i tolv sekunder (av totalt 2 minuter och 40 sekunder). Där framstår Putin som statsmannamässig och trygg, inzoomad så att man nästan bara ser hans ansikte när han ber sin belarusiske kollega att bistå i förhandlingsprocessen.

Tv-inslagen ger associationer till ett tidigare presidentmöte just i Sotji, fast då på hockeyrinken inför stundande vinter-OS 2014. Då avslöjade belarusisk stats-tv med obarmhärtig tydlighet hur usel Putin är på att spela hockey, särskilt i jämförelse med Lukasjenka. Inte helt förvånande gavs de ryska tittarna även den gången en annan version…

Nej, Lukasjenka är inte neutral i Ukrainakonflikten

lukasjenka putin

Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin övervakar en gemensam militärövning utanför Kaliningrad, 2013

I det färska numret av tidskriften Vårt försvar skriver jag om den säkerhetspolitiska relationen mellan Belarus (Vitryssland) och Ryssland, mot bakgrund av det pågående kriget i Ukraina.

Rubriken för min artikel är ”Lojalitet under neutralitetens täckmantel”, och den tes som jag för fram är att Lukasjenkas påstådda neutralitet i Ukrainakonflikten är en skenbild. Ett kort utdrag ur texten:

Belarus är i själva verket helt beroende av Ryssland i flera avseenden, inte minst ekonomiskt och militärt. Den belarusiska ekonomin skulle till exempel kollapsa om det inte vore för de omfattande ryska subventionerna av olja och gas.

På det militära området är beroendet lika påtagligt. De båda länderna har ett gemensamt luftförsvar. Man håller regelbundet gemensamma försvarsövningar med utgångspunkt i ryska säkerhetspolitiska intressen. På senare tid har också Rysslands militära närvaro i Belarus utökats genom inrättandet av en flygbas i staden Baranavitjy. Ytterligare en kommer att placeras i Babrujsk under 2015.

Det starka och ojämlika beroendeförhållandet gör att Ryssland i ett skarpt läge kan räkna med fullständig lojalitet från Lukasjenka. Att Lukasjenka ändå försöker framstå som neutral och självständig har i första hand två orsaker: Dels hoppas han kunna förbättra relationen med Väst och på så sätt öka möjligheterna till ekonomiskt stöd därifrån i framtiden. Dels inser han att det budskap om ökad integration med Ryssland som han själv har förespråkat konsekvent under sina tjugo år vid makten nu kan komma att slå tillbaka mot honom själv. Belarus riskerar på sikt att drabbas av samma öde som Krim, något som förstås skulle äventyra Lukasjenkas egen maktposition. För att minska den risken försöker han i viss mån framhäva värdet av belarusisk självständighet inför den växande del av befolkningen som skulle välkomna att Belarus i praktiken blev en del av Ryssland.

Hela artikeln kan läsas på sidorna 36-37 i tidskriften Vårt försvars PDF-version:
Vårt försvar, nr. 4/14

Lukasjenka-TV avslöjar Putins hockeybluff

Med obarmhärtig tydlighet avslöjade belarusisk (vitrysk) stats-TV att den ryske presidenten Vladimir Putin är hopplöst dålig på hockey. Men för bilden av Putin i Ryssland är knappast någon skada skedd.

Det talas ibland om att Ryssland följer Belarus i spåren när det gäller att inskränka de mänskliga rättigheterna. Ett annat område där president Putin verkar snegla på sin belarusiske kollega är idrottens värld.

Lukasjenka är vida känd för sitt ishockeyintresse, och nu försöker Putin skapa en liknande image. Problemet är bara att medan Lukasjenka faktiskt kan spela hockey – om än inte jättebra – så utgör Putins framträdanden på isen en minst sagt erbarmlig syn.

Detta är nu inget som visas upp i de ryska TV-kanalerna. Där letar man som regel upp ett par inte alltför avslöjande sekvenser och nöjer sig i övrigt med att berätta om hur framstående Putin blivit inom sporten sedan han började träna för några år sedan.

Det färskaste exemplet kommer från Sotji, där Putin testade OS-arenan häromdagen. Han bjöd också dit Lukasjenka, som kom flygande mitt under sin pågående julturnering på hemmaplan. Förutom presidenterna deltog flera gamla ryska hockeystjärnor i matchen. Putin och Lukasjenka bildade förstafemma i det ena laget, tillsammans med bland annat Vjatjeslav Fetisov och Pavel Bure.

putin och lukasjenka hockey

Hockeypresidenter

Föga förvånande vann presidentlaget. Motståndarna – med bland annat Sergej Makarov i laget – ”kunde inte stå emot trycket från de två presidenterna”, som tidningen Izvestija uttryckte det. Slutresultatet blev 12-3.

Presidenternas match uppmärksammades stort i massmedierna. Det ryska nyhetsprogrammet Vesti sände ett kort reportage från matchen, med fokus på Putin och dennes hockeykvalitéer. Den internationellt inriktade kanalen Russia Today gjorde ett liknande reportage. Nyheten nådde därifrån även Sverige där nyheter24 publicerade en artikel i vilken Putin beskrivs som ”ett ess på hockey”.

Lukasjenka gavs av förklarliga skäl inte så stort utrymme i de ryska sändningarna, men den belarusiska statstelevisionen gjorde förstås ett eget reportage, och publicerade dessutom ett drygt tio minuter långt sammandrag från matchen under rubriken ”höjdpunkter”. Här kan man bland annat se Lukasjenka göra mål, servera några snygga passningar och överhuvudtaget trivas som fisken i vattnet. Samtidigt ser Putin minst sagt bortkommen ut.

Såväl medspelare som motståndare (och domare: offsideregeln gäller uppenbarligen inte för presidenter…) tvingas anstränga sig ordentligt för att hjälpa Putin att göra mål. Särskilt den sista dryga minuten är underhållande i detta avseende, se själva här (Putin med nummer 11 på ryggen, Lukasjenka hade förstås nummer 1!):

Det finns för övrigt flera komiska Putin-situationer även i resten av reportaget, som här kan ses i sin helhet:

Jämför här med reportaget i ryska Vesti (där det alltså inte är slow motion när Putin kommer skrinnande med pucken…):

Med facit i hand kan man undra hur smart det var av Putin att bjuda in Lukasjenka till Sotji. Men å andra sidan är det den inhemska befolkningen som utgör den huvudsakliga målgruppen för Putins propagandamaskineri. Och ryssar i gemen lär inte ta del av det belarusiska sammandraget, så bilden av hockey-Putin blir nog inte alltför skadad i Ryssland i alla fall.

Relationen mellan Ryssland och Belarus

Under många år har den ryska statsledningen utgjort ett viktigt stöd för den belarusiska (vitryska) regimen. Återkommande tvister om gaspriser och tullavgifter har emellanåt skapat fnurror på tråden, men i slutänden har president Lukasjenka ändå alltid kunnat räkna med politisk uppbackning från Kreml.

Är detta förhållande nu på väg att ändras definitivt? Under 2010 har konflikterna varit hetare än på länge, och tonläget mer uppskruvat. Ett nytt gasbråk i juni kunde förvisso läggas till handlingarna sedan Belarus motvilligt accepterat de ryska villkoren för en planerad tullunion, där också Kazakstan ingår. Men strax därpå kom ett riktigt bombnedslag:

Den 4 juli sände den ryska tevekanalen NTV nämligen en halvtimmeslång dokumentär med titeln Gudfarsan («Крестный батька»). I filmen skildras Lukasjenkas regim på ett väldigt negativt sätt. Mycket tid ägnas åt de oppositionella profiler som försvann för drygt tio år sedan, och som på goda grunder befaras ha mördats av regimen. Fängslandet av den förre presidentkandidaten Aljaksandr Kazulin tas upp liksom Lukasjenkas familjeförhållanden (som också skildras kritiskt). Dessutom presenteras uppgifter om det omfattande ekonomiska stöd som Ryssland i många år har gett till Belarus, ”utan att få något tillbaka”.

Gudfarsan har följts upp med Gudfarsan 2 och Gudfarsan 3, huvudsakligen på samma tema och med delvis samma innehåll.

Innehållsmässigt finns det just inget nytt att hämta i filmerna. Men det intressanta är att de överhuvudtaget gjorts och visas i Ryssland, där den statliga kontrollen över tevekanalerna i många avseenden är lika stark som i Belarus. NTV:s agerande är alltså utan tvekan sanktionerat (och med stor sannolikhet initierat) av Kreml. Men om man tidigare från ryskt håll har förhållit sig lojal med Lukasjenka och till exempel inte gett den belarusiska oppositionen något utrymme överhuvudtaget, så får regimkritiker nu plötsligt lägga ut texten och framföra sitt budskap på bästa sändningstid.

Lukasjenka själv försökte framstå som oberörd när han kommenterade filmerna (men de censurerades förstås bort på belarusiskt territorium, där NTV normalt går att se). För någon vecka sedan hämnades sedan den belarusiska tevekanalen ANT en aning genom att göra spe av Vladimir Putins nyligen genomförda PR-resa med bil i ryska Fjärran östern och Sibirien:

Men något har alltså uppenbarligen hänt i det officiella Rysslands attityd till Belarus. Detta framgick också tydligt i medierapporteringen om den belarusiske journalisten Aleh Bjabenins tragiska död (som jag berättade om här på bloggen igår). Medan den statliga belarusiska nyhetsbyrån BELTA endast publicerade en kort notis om Bjabenins död, och konstaterade att journalisten begått självmord, så gav flera ryska tevekanaler i sina nyhetssändningar stort utrymme åt händelsen, och lät många av dem som tvivlar på polisutredningens slutsatser komma till tals.

Vad vill då Kreml med Belarus? Frågan blir förstås särskilt aktuell och intressant med tanke på att det belarusiska presidentvalet närmar sig. Den senaste utvecklingen gör till exempel att det känns något mindre sannolikt att president Medvedev helhjärtat kommer att backa upp Lukasjenka efter ännu ett uppenbart fuskval (vid det senaste presidentvalet 2006 var Vladimir Putin snabb med att gratulera Lukasjenka till en ”rättvis valseger”).

Kommer Ryssland till och med att aktivt stödja någon av Lukasjenkas motkandidater? Eller kommer man bara att inta en neutral position (vilket skulle vara väldigt olikt Rysslands agerande i andra sammanhang)? Oavsett vilket är nog den belarusiska regimen betydligt mer nervös nu än den hade anledning att vara inför valet 2006.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

%d bloggare gillar detta: