Vad ska man egentligen kalla landet? Officiellt heter det i Sverige ”Vitryssland”, men många av oss som jobbar aktivt med Vitrysslandsfrågor anstränger sig för att istället säga ”Belarus” så ofta som möjligt. Och om man gjorde en enkät riktad till denna kategori och frågade vilket namn som är lämpligast så är jag ganska säker på att Belarus skulle vinna en överlägsen seger.

Sakta men säkert har benämningen Belarus också etablerat sig i det svenska språket, även om den överväldigande majoriteten svensktalande fortfarande säger Vitryssland. Utrikesdepartementet konstaterar i sin senaste version av Utrikes namnbok att Belarus används ”i icke-officiella sammanhang”. Svenska Akademien har noterat att Belarus är på frammarsch. Titt som tätt dyker det upp i svenska massmedier.

I efterordet till den belarusiske författaren Vasil Bykaus kortroman Veteranen redogör översättaren Nils Håkanson för bakgrunden till namnfrågan och motiverar ställningstagandet för just Belarus. Han skriver bland annat:

”Det är inte i vitheten som problemet sitter. Vit är en fullgod översättning av det mångtydiga förledet bel, som ingen riktigt vet vad det betyder i detta sammanhang – vit, klar, fri eller västlig.

Problemet sitter i ordets efterled och sammanblandningen av två historiska och kulturella storheter – Ryssland och Rus. Det förra begreppet avser den statsbildning som växte fram kring Moskva och S:t Petersburg och vars historia idag är vårt samtida Rysslands historia. Det senare avser en äldre och mer kortvarig statsbildning – Kievriket, eller Kievskaja Rus – ett östslaviskt rike med centrum i Kiev, vilket existerade ca 800-1200 e. Kr. och som var en betydande europeisk makt under 900- och 1000-talen. […] Av Kievriket fick det senare Ryssland åtskillligt i arv: den bysantinska kristendomen, den kyrilliska skriften, kupolerna, ikonerna, legenderna, de historiska anekdoterna, ett och annat stränginstrument etc. – i själva verket så mycket att historien om Ryssland med nödvändighet även inbegriper historien om Rus, vilket också speglas i den förvirrande etymologiska likheten mellan de båda orden.

Men samtidigt som den ryska historien inbegriper historien om Rus, finns det också människor som inte är ryssar, men som också förbinder sin historia med detta Rus och ger den en annan fortsättning. Så t.ex. en hel del ukrainare och belarusier, som inleder sin historieskrivning i Rus och därefter fortsätter den, inte så mycket österut, till Moskva, som västerut, till Centraleuropa. I denna historieskrivning utgör Rus inte främst en vagga för det senare ryska imperiet, även om det också gör det. Här är berättelsen om Rus istället en gyllene medeltid i det egna folkets historia, vilken därefter knyts samman – inte omedelbart med berättelsen om det moskovitiska rikets och det ryska imperiets framväxt – utan dessförinnan med berättelsen om den Polsk-litauiska staten, dvs. med polackerna, litauerna, slovakerna, judarna, tyskarna, romerna och allt vad de hette som befolkade det historiska Centraleuropa. I detta sammanhang framträder Ryssland som en granne i öster, ibland ockupant, men ofta kompis och kavaljer. Dock är Ryssland för dessa ukrainare och belarusier något annat än det egna. Egenarten i detta område är just att det varken är helt ryskt eller helt centraleuropeiskt, utan ett mellanting.”

”Vitryssland” är alltså en mindre lyckad och i vissa sammanhang vilseledande benämning. Ibland leder den till förväxling, av slarv eller okunskap. Man får väl förmoda att en internationellt erfaren politiker som Fredrik Reinfeldt egentligen kan sin geografi, även om han vid något tillfälle sagt Ryssland istället för Vitryssland i en riksdagsdebatt. Men annars är det inte ovanligt med hopblandningar i de mest skilda sammanhang, såväl på myndighetsnivå som i mer privata sfärer.

Viktigare är ändå effekten på ett mer undermedvetet plan. Även om man intellektuellt mycket väl förstår att det handlar om två olika länder och kulturer så bidrar benämningen Vitryssland lätt till att information om landet tolkas med utgångspunkt i dess relation till Ryssland och det ryska. Detta kan ibland vara konstruktivt och kunskapsfrämjande. Men vid andra tillfällen kan det leda tankarna åt helt fel håll, eller åtminstone till en ensidig och därmed begränsad förståelse.

Att Ryssland och Vitryssland blandas samman här i Sverige bildar dessutom en oskön parallell till den politiska utvecklingen, och det på två sätt. Dels för att Lukasjenkas kulturpolitik till stor del bygger på en outtalad russifiering av kulturen och ett motarbetande av specifikt belarusiska kulturyttringar. Dels för att detta, i sin tur, avspeglar en i grunden storrysk föreställning om att det inte finns någon specifik belarusisk identitet och att belarusiskan bara skulle vara en rysk dialekt. Denna föreställning vädrades omkring krigsutbrottet i Ukraina 2014 också apropå den ukrainska särarten.

Sammanblandningen av det ryska och det belarusiska här i Sverige går på så vis hand i hand med en medveten eller omedveten strävan hos makthavare och allmänhet i både Belarus och Ryssland att osynliggöra det särpräglat belarusiska. I längden kommer detta – precis som i Ukraina – förmodligen att utgöra det största hotet mot landets självständighet och kulturella särprägel som gränsland mellan Centraleuropa och Östeuropa.

Här har namnformen Belarus en uppenbar – och i mitt tycke avgörande – fördel. För Belarus uppfattas inte som en del av Ryssland och inte heller som ett slags Ryssland. Belarus är något annat. Något eget. Något som förtjänar att uppmärksammas, diskuteras, analyseras och förstås i sin egen rätt, utan att först behöva passera genom en rysk prisma.

Belarus är Belarus.

Jag är således för en officiell övergång i svenska språket, från ”Vitryssland” till ”Belarus”. Men jag tror inte att en sådan kommer till stånd förrän användandet av ”Belarus” blir mer utbrett. Ju fler som aktivt väljer att säga ”Belarus”, desto större anledning blir det också för våra svenska myndigheter att besluta om en ändring av det officiella namnet. Jag försöker dra mitt strå till stacken på denna blogg.

Samtidigt kvarstår faktum: ”Vitryssland” är alltjämt det dominerande namnet och många svenskar som via internet söker information om landet gör det (och kommer att fortsätta göra det länge än) genom att knattra in sökordet ”Vitryssland” på Google och liknande sökmotorer. För att även de ska nå fram till det som jag skriver på bloggen har jag bestämt mig för följande princip: Första gången som ”Belarus”, ”belarusisk” etc. förekommer i ett inlägg följs det av en parentes innehållande ordet ”Vitryssland”, ”vitrysk” etc.

Uppdatering i maj 2015: ”Belarus” är nu så allmänt utbrett att jag inte längre anger ”Vitryssland” inom parentes i mina blogginlägg. Av ovan nämnda skäl taggar jag dock fortfarande inläggen med ”Vitryssland”.

Läs också:

Namnfrågan handlar inte om endonymer eller exonymer
Debatt om Belarus i Språktidningen

44 Responses to “Vitryssland eller Belarus?”


 1. 1 Fredrik 2009/08/16 kl. 14:13

  Säg mig, skulle en kvinnlig medborgare av Vitryssland (vitryska) då bli en belaruska? Är det bara jag som tycker det låter lite nedsättande i en svensk kontext?

  • 2 Martin Uggla 2009/08/16 kl. 14:44

   Jag vet i och för sig inte om jag tycker att ”belaruska” låter nedsättande. Men jag skulle föredra ”belarusiska” eftersom jag tycker att det låter mer idiomatiskt. Jämför portugis och portugisiska, till exempel.

   • 3 Fredrik 2009/08/18 kl. 23:14

    Det beror väl iofs på betoningen. En belaruuska låter ju givetvis bättre än en belarusska. Är det någonstans klarlagt hur adjektiven ska låta, dvs belarusiska eller belaruska?

 2. 4 Martin Uggla 2009/08/18 kl. 23:31

  Huvudfrågan gäller alltjämt själva landets namn. Om det officiellt ändras till Belarus blir det sedan en uppgift för språkvårdande myndigheter (Språkrådet, antar jag) att ge rekommendationer för hur avledningar ska göras. Här finns det inga fasta regler utan det blir till att känna sig fram till en variant som låter bra på svenska och så konsekvent som möjligt i förhållande till andra nationalitetsbeteckningar. Jag tror att ”belarusisk” kommer att vinna adjektivkampen, just eftersom det låter helt okej och naturligt att säga på svenska. Av motsvarande skäl tror jag att vi kommer att säga ”belarusiska” om en kvinna från Belarus. När det gäller män kan man tänka sig både ”belarus” och ”belarusier” i singular, själv föredrar jag nog det senare.

  Att vissa nationalitetsnamn får en att associera till liknande ord med mer eller mindre lustiga/olustiga betydelser är nog inte så mycket att göra något åt (och kanske inte något stort problem heller?). Att det inte är ”lätt att vara balt, men ballt att vara lett”, har man väl hört ett antal gånger…

 3. 5 ВК 2009/08/22 kl. 21:23

  Мне кажется что дискуссия о переименовании Белоруссии – полная глупость от начала и до конца. Как обычно шведы хотят сделать России какую -нибудь гадость, даже захотели ни в чем не повинную Белоруссию переименовать для этого. Но на этот раз все эти попытки тщетны.
  Полная глупость считать что Русь звучит более русофобски чем Россия. Для нас русских всё скорее наоборот! Русь это нечто ассоциирующееся именно с русскими, Россия же это конгломерат народов, включая не только русских но и татар, башкир, якутов и так далее. Переименовывая в шведском языке Белоруссию (Vitryssland) в Беларусь (Belarus) вы отнюдь не отодвигаете ее дальше от России, как это бы вам ни хотелось.

  • 6 Martin Uggla 2009/08/23 kl. 11:35

   Jag har absolut ingenting emot Ryssland och ryssar. Anledningen till att jag förespråkar ett namnbyte tror jag framgår i mitt huvudinlägg. BK skriver att ”för oss ryssar” är Rus mer förknippat med ryssar än vad Rossija är (det vill säga det ryska ordet för Ryssland). Må så vara, men poängen är ju att många belaruser inte upplever det på samma sätt, och det är rimligen deras uppfattning som bör vara vägledande i den här frågan. Jag är inte intresserad av att fjärma Belarus från Ryssland, däremot tycker jag att det är synnerligen olyckligt att landets svenska namn ofta leder till förvirring och till den felaktiga uppfattningen att Belarus är en del av Ryssland.

  • 7 KiteSky (@Kite_IN_Sky) 2012/06/17 kl. 20:38

   Белоруссия была при советском союзе, а сейчас страна называется Республика Беларусь, Беларусь!

 4. 8 ВК 2009/08/23 kl. 13:05

  No kangaroos in Austria!

  Мне кажется что переименовывать страны для того чтобы необразованные граждане перестали их путать – это очень плодотворный подход. Неплохими кандидатами для переименования являются такие пары как
  Австрия – Австралия
  Швеция – Швейцария
  Северная Корея – Южная Корея
  Ирландия – Северная Ирландия

  После этого никто не подумает что часы делают в Швеции, кенгуру водятся в Австрии, а Северная Ирландия это часть Ирландии.

 5. 9 Martin Uggla 2009/08/23 kl. 14:07

  Skillnaden är ju att landet själv faktiskt bytte officiellt namn till ”Respublika Belarus” redan 1991, i samband med självständigheten. Tidigare (medan det var en delrepublik i Sovjetunionen) hette det ”Belorusskaja SSR” (något som till svenska översattes med ”Vitryska SSR” eller vanligen ”Vitryssland”. Det är rimligt att också vi i Sverige respekterar det belarusiska namnbytet, särskilt som många belaruser upplever det som frustrerande att blandas ihop med Ryssland.

  • 10 ВК 2009/08/23 kl. 18:20

   По такой логике вы и Россию должны переименовать из Ryssland в Rossija, если вы так заботитесь о том как страну называют ее жители
   🙂

   • 11 Martin Uggla 2009/08/23 kl. 19:52

    Jag har aldrig hört att svenskans ”Ryssland” ställer till problem för ryssarna, så det är inte särskilt aktuellt.

 6. 12 ВК 2009/08/23 kl. 20:28

  А вот название Vitryssland наверное представляет огромную проблему для белорусов и поэтому переименование чрезвычайно актуально. Представляю себе гневные многотысячные демонстрации у посольства Швеции в Минске с требованием переименования Vitryssland в Belarus.
  🙂

 7. 14 ВК 2009/08/24 kl. 9:55

  Ну и что вы хотите сказать этой ссылкой?
  Что если переименуете Vitryssland в Belarus то Шведские газеты перестанут называть Белоруссию Литвой????
  🙂

 8. 15 JP 2010/07/05 kl. 16:11

  Varför inte ‘Vitrusien’?

  • 16 Martin Uggla 2010/07/07 kl. 16:06

   Jag har inget principiellt emot ”Vitrusien”, men jag tror att Belarus redan har blivit det mest aktuella alternativet. Annars har också ”Belarusien” föreslagits, vilket inte heller är så dumt, faktiskt. Men som sagt, Belarus har kommit en bit på väg, och jag tror inte att det är läge att börja satsa på något nytt.

   • 17 JP 2010/07/07 kl. 16:38

    Belarusien kan jag godta – även om det är synd att insikten om färgen vit gå förlorad – men Belarus passar inte riktigt det svenska mönstret för nationsnamn bl.a. därfö att det samtidigt är namnet på en person från landet. (Formen belarusier – som du föredrar – kräver landnamnet Belarusien.)

    Notera att jag kommenterar här enbart ur språklig synvinkel, jag halkade in genom en artikel i Språktidningen.

 9. 18 Martin Uggla 2010/07/07 kl. 19:51

  Det finns väl inga exakta lagar som säger att ”belarusier” hör ihop med nationsnamnet ”Belarusien”. Vi säger exempelvis inte ”rumänier” eller ”bulgarier”. Däremot iranier och irakier utan att det förutsätter ”Iranien” eller ”Irakien”. Jag har förvisso viss förståelse för synpunkten att namnet Belarusien låter mer ”svenskt” än Belarus, inte minst på grund av att ett avslutande ”s” ställer till en del problem. Å andra sidan finns det andra nationsnamn som är lika bökiga i detta avseende men ändå uppenbarligen fungerar, jämför till exempel Honduras och Laos.

 10. 19 Katja 2010/12/20 kl. 1:44

  Jag tycker inte om att man översätter namn hursomhelst. Belarus må betyda någonting snarlikt Vitryssland men det det finns även teorier om att själva namnet ”Rossia” lär ha härstammat från svenskans ”ros” (eller motsvarande. Det är bara en teori i vilken jag inte har forskat närmare) men inte kallar vi det för Rosland eller Vinland som vikingarna en gång gjorde. Och Ukraina heter tack och lov Ukraina här såväl som i Ukraina. Då kan Belarus få heta Belarus.

 11. 20 aliemiZooda 2011/01/17 kl. 23:57

  Поздравляю вас Старо-Новым годом, желаю вам в новом году успехов и спасибо что вы находите время поддерживать ваш замечательный блог!

 12. 21 flashuac 2011/04/30 kl. 23:45

  Спасибо за интересную статью! 🙂

 13. 22 Logikern 2011/07/09 kl. 20:08

  Det jag har fått lära mig är att vid en direkt översättning så blir landets namn ”Vita Ryssland” på svenska, så Vitryssland är inte så illa, men vid internationella kontakter, så får man lov att använda den engelska översättningen Belarus. Brittiska affärsmän som jobbar internationellt verkar dock förstå att det är Belarus man pratar om, om man säger White Russia av misstag.

 14. 23 Dywik 2012/02/14 kl. 11:10

  Känns som att det finns ganska mycket viktigare frågor att diskutera kring Vitryssland än just vad vi i Sverige kallar landet… Att många människor i Sverige inte har kolla på att att Vitryssland inte tillhör Ryssland är ju mer av ett utbildningspolitiskt problem. Det är ju en stor grupp människor som på samma sätt tror att Ukraina tillhör Ryssland och att Irland tillhör Storbrittanien..Och där beror det ju knappst på namnet;)

 15. 24 Lars 2012/04/23 kl. 21:16

  Som påpekats är Rus (Русь) något annat än Ryssland (Россия). Enkelt uttryckt kan Rus ses som ett historiskt begrepp som är vidare än Ryssland, och därför har olika delar av Rus preciserats med bestämningar, t.ex. på ryska där Kievriket kallas Киевская Русь, eller på polska där Ruś Czerwona (Rödryssland) är en beteckning på Galizien. Ruś Podkarpacka är det polska namnet på den östligaste delen av mellankrigstidens Tjeckoslovakien, och på svenska kallades då det området Karpatorutenien (numera en del av Ukraina under namnet Karpatoukraina).

  I namnet Karpatorutenien lever den medeltida latinska översättningen av Rus kvar, dvs Ruthenia. I medeltida skrifter träffar man på benämningen Alba Ruthenia (Alba=vit) för att beteckna det vitryska området, där färgen vit möjligen kan avse den västliga kristnade delen av Rus i motsats till hedniska områden längre norrut (Черная Русь, Svartryssland). Det existerar alltså ett begreppspar på svenska som motsvarar de slaviska språkens distinktion Русь/Россия och det är Rutenien/Ryssland.

  När Vitryssland nu återtagit begreppet Rus i sitt namn genom ändringen från Sovjettidens Belorussija till Belarus kan svenskan följa med genom att använda namnet Vitrutenien.

  Att använda namnet Belarus på svenska strider mot principen att vi inte använder landsbeteckningar på landets eget språk när det finns svenska namn. Vi säger inte Deutschland utan Tyskland, inte Eesti utan Estland, inte Shqipëria utan Albanien. Rutenien är visserligen en ålderdomlig beteckning på Rus men den lever alltså kvar i namnet Karpatorutenien. Översättningen Vitrutenien följer såväl historisk tradition som svenska språkregler och iakttar därtill skillnaden mellan Rus och Rossija.

 16. 25 Johan 2012/05/07 kl. 15:38

  Elfenbenskusten då? De gick i oktober 1985 ut och krävde att få kallas Côte d’Ivoire på alla språk, men i Sverige har det inte slagit igenom.

 17. 26 jesteric 2013/11/07 kl. 8:25

  Jag förstår signaturen BK: Diskussionen är någorlunda meningslöst, eftersom det är en ren översättningsfråga. Innan utgick man ifrån det ryska ordet Belorussija. Idag borde man utgå ifrån det vitryska irdet Belarus eftersom landet benämnde sig själv på vitryska 1991. Man vad är egentligen skillnaden i översättningen av Belorussija och Belarus? Båda betyder jo Vitryssland på svenska. Eller gör de inte det?

  • 27 jesteric 2013/11/07 kl. 8:29

   Om jag förstår Jonas rätt borde landet på svenska heta Vitrutenien, något som i alla fall inte rubbar språkflödet som Belarus gör och som Cote d’Ivoir gör..

   • 28 Martin Uggla 2013/11/07 kl. 10:00

    Jag har inget principiellt emot vare sig Vitrutenien eller Vitrusien. Belarusien skulle också fungera bra för min del. Men nu är det Belarus som förts fram och kommit en bit på väg. Och observera att det (åtminstone för min del) därmed inte handlar om att det borde heta samma som på originalspråket. Sedan tycker jag att den påstådda otympligheten i namnet Belarus ofta överdrivs. Intonationen är likadan som i staden Nynäshamn. Uttalet (inklusive intonationen och s:et i slutet) är helt analogt med den uppländska orten Örbyhus. Två geografiska namn som går alldeles utmärkt att använda på svenska.

  • 29 Martin Uggla 2013/11/07 kl. 9:54

   Rus har en bredare betydelse än bara Ryssland, som syftar på den del av Rus som kom att kallas Rossija. Därför menar många belarusier att efterledet -ryssland blir missvisande. Man skulle förstås kunna hävda att problemet då snarare ligger i benämningen på nuvarande Ryssland, men att ändra det namnet tror jag inte på…

 18. 30 Fabian Heffermehl 2013/12/08 kl. 11:06

  Hei Martin Uggla,

  først noen paradokser:

  På russisk er ”Belarus” det mest brukte navnet på det landet som har Lukasjenko som president. Noe sjeldnere er ”Belorussija” – men hvorvidt det navnet i større grad refererer til den ene eller andre historiske statsdannelsen lar seg i hvert fall ikke avgjøre av navnet alene. Med andre ord drives det fra russisk side ikke noen forsøk på å bringe Belarus / Hviterussland tilbake i det russiske imperium gjennom navnsetting.

  Er dermed Sverige, Norge og Tyskland (tysk bruker faktisk fremdeles ”Weissrussland” – se Dudens tysk-tyske ordbok) sterkere pådrivere for russisk imperialisme enn det Russland er selv?!

  Forøvrig relaterer også navnet ”Ukraina” seg til Russland, men på en langt mer fatal måte enn ”Belarus”. ”Ukraina” betyr egentlig ”ved kanten” eller ”i utkanten” (у края). Det som menes her er på ingen måte utkanten av den Europeiske Union, men utkanten av en slavisk statsdannelse – hvis sentrum ikke lenger ligger i Kiev, men i Moskva. Likevel kjenner jeg ikke til noen seriøse forsøk blant ukrainske nasjonalister på døpe ”Ukraina” om til noe annet (hva skulle det bli? ”Centraina”??).

  Når vi i Skandinavia snakker om ”Hviterussland” er det nok mest av alt fordi dette navnet fonetisk klinger bedre i våre ører enn ”Belarus”. En som kaller seg selv ”deutsch” må i italia finne seg i å bli kalt ”tedesco”, i Skandinavia ”tysker”, i England ”German”, og i Russland ”nemets”. Det russiske etnonymet er faktisk en fornærmelse som betyr ”en som er stum” (немой). ”Tyskere” synes ikke å protestere mot det, selv om halve befolkningen i ”Tyskland” består av ”protestanter”.

  Navn er som kunstverk – de gir uendelige assosiasjonsrekker. Spørsmålet blir heller om konflikter i Belarus/Hviterussland angår svenske språkbrukere. Er det mulig, og ønskelig, å sensurere navn, bare fordi enkelte politiske grupper håper at vi skal tenke annerledes? ”Vladimir Iljitsj Uljanov” ga på dette siste spørsmålet et bekreftende svar og endret alt fra stedsnavn til personnavn – tilogmed sitt eget navn som ble til ”Lenin”. Er det et eksempel til etterfølgelse for oss?

  Vennlig hilsen
  Fabian Heffermehl – UCRS.

 19. 31 Andrejs Visockis 2014/12/17 kl. 23:47

  Ska man då börja kalla Tyskland för Dojtjland istället? Eller Ungern för Madjarien? Belarus är INTE landets namn på svenska och längre är den inte.

 20. 33 Sergey 2015/10/09 kl. 18:20

  Jag är inte säker på att Belarus skulle vinna en överlägsen seger men jag skulle vilja.
  Det är inte bara majoriteten svensktalande fortfarande säger Vitryssland, tyvärr majoriteten rysktalande fortfarande säger Vitryssland på ryska också.

 21. 34 Gunnar Holmsteinn (Island) 2016/01/19 kl. 0:39

  Jag har läst att namnet kommer från ”de vita” som kom från väster (Svenskar=Ruotsi, från tex Roslagen). Är det fel alltså? Vet ingen varifrån namnet kommer egentligen, eller har det många meningar som
  kan användas efter behag?

  • 35 Martin Uggla 2016/01/19 kl. 11:02

   Hej Gunnar! Det finns några olika teorier om namnets etymologiska ursprung, och forskarna har inte kunnat enas om vilken som är den korrekta. Klart är dock att efterledet ”Rus” inte syftar på den statsbildning som växte fram kring Moskva och sedermera även Sankt Petersburg.

 22. 36 Stenkvist 2016/10/01 kl. 22:33

  Jag fortsätter använder benämningen ”Vitryssland” om det är OK? Om det inte är ok fortsätter jag i alla fall.


 1. 1 Östgruppens Martin Uggla bloggar om Vitryssland « Lindrig huliganism Trackback vid 2009/04/14 kl. 12:26
 2. 2 Belarus, du finns « Lindrig huliganism Trackback vid 2009/08/16 kl. 9:18
 3. 3 Bildts onormala språkbruk « Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2009/08/18 kl. 22:08
 4. 4 Et tu, Sida? « Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2010/01/26 kl. 10:07
 5. 5 Belarus vinner mark « Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2012/08/20 kl. 8:33
 6. 6 Sveriges ambassad i Minsk föredrar Belarus framför Vitryssland | Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2013/12/06 kl. 10:25
 7. 7 Svenska Akademien föredrar ”Belarus” framför ”Vitryssland”! | Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2015/10/08 kl. 19:52
 8. 8 DN väljer Belarus istället för Vitryssland! | Belarusbloggen om Vitryssland Trackback vid 2015/11/24 kl. 8:36

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

%d bloggare gillar detta: