Lukasjenkas gratulation till Svetlana Aleksijevitj

lukasjenka aleksijevitj

Så kom den i alla fall till sist, gratulationen från Lukasjenka. Så här lyder den:

Ditt skapande har berört såväl belarusier som läsare i många andra länder. Jag är uppriktigt glad för din framgång. Jag hoppas verkligen att din utmärkelse blir till nytta för vår stat och för det belarusiska folket.

luka domratjeva

Lukasjenka firar Domratjevas OS-guld 2014

Den som känner till hur Lukasjenkaregimen aktivt motverkat Aleksijevitj och andra oberoende författare ända sedan han kom till makten hyser väl visst tvivel inför den påstådda uppriktiga glädjen. Tonen skiljer sig också markant från de emotionellt laddade gratulationstal som Lukasjenka höll i samband med att han delade ut ett antal statliga utmärkelser vid en ceremoni i Minsk igår. För att inte tala om stämningsläget vid firandet av skidskytten Darja Domratjevas OS-guld i Sotji häromåret.

Ovan nämnda prisceremoni utgjorde också huvudinslag i den statliga televisionens nyhetssändningar på eftermiddagen, med fylliga reportage och intervjuer med de belönade. Nyheten om Aleksijevitjs nobelpris presenterades som ett av de sista inslagen, så här:

Lukasjenka ljuger om rysk flygbas

luka luras 2

Häromdagen gjorde Belarus president Aljaksandr Lukasjenka ett uttalande som uppmärksammades stort såväl inom som utanför landet, inklusive i Sverige.

Temat var den militärflygbas som Ryssland vill placera i Belarus, och som jag tidigare skrivit om här på bloggen. Och så här sa Lukasjenka:

– Det har aldrig förts några diskussioner om att placera en rysk flygbas på belarusiskt territorium. Jag känner inte till något om det. Vi behöver ingen bas för närvarande.

Hoppsan! Lukasjenka trotsar alltså Putin! Eller?

Njäe, en rimligare analys av uttalandet är: Lukasjenka ljuger. Åtminstone delvis. Det är förvisso sant att Lukasjenka inte tycker sig behöva någon rysk flygbas, han vill hellre ha ryska vapen som hans egen försvarsmakt kan använda.

Men att frågan skulle vara obekant för honom är rent ljug, och man behöver inte gräva särskilt djupt i arkiven för att inse det. Det räcker gott att göra en sökning på den regimkontrollerade belarusiska nyhetsbyrån Beltas hemsida.

Sökträffarna visar bland annat att Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu träffade Lukasjenka i april 2013 och därefter informerade Belta om flygbasplanerna. Vid ett möte med sin belarusiske försvarsministerkollega i oktober samma år meddelade samme Sjojgu för pressen att en överenskommelse om flygbasen nästan var klar.

Och när Vladimir Putin tidigare i höstas uppdrog åt de ryska försvars- och utrikesdepartementen att inleda konkreta samtal om den aktuella flygbasen skedde det för övrigt samma dag som han i Sotji träffade… …ja, just det, Aljaksandr Lukasjenka.

Men frågan är då: Varför ljuger Lukasjenka om den ryska flygbasen?

Jo, för att frågan är känslig på två plan: Dels vill han inför EU och NATO framställa sig som självständig gentemot Ryssland, och neutral i Ukrainakonflikten, en skenbild som är särskilt svår att upprätthålla med en rysk flygbas på landets territorium. Dels är just nämnda självständighet ett av Lukasjenkas slagord i den pågående presidentvalskampanjen, som avslutas på söndag. Genom att vifta bort flygbasfrågan som irrelevant och obekant räknar han med att kunna lugna den del av väljarkåren som är hans huvudsakliga målgrupp: Måttligt politiskt intresserade medborgare som inte tänker lägga ner någon tid och energi på att kontrollera sanningshalten i det som Lukasjenka säger.

I förlängningen har Lukasjenka knappast någon möjlighet att stå emot det ryska önskemålet om en flygbas i Belarus. Men kanske kan han trots allt förhala frågan ytterligare en tid, åtminstone tills EU har fattat beslut om sin fortsatta sanktionspolitik gentemot den belarusiska regimen. En snabb överenskommelse om flygbasen skulle möjligen kunna negativt påverka EU:s nuvarande avsikt att lindra eller till och med upphäva sanktionerna efter valet. En avsikt som främst har geopolitiska motiv, även om det aldrig sägs rakt ut av EU:s företrädare. Om och när sanktionerna väl är upphävda blir flygbasen dock knappast ett tillräckligt skäl för EU att återinföra dem.

Läge att sopa framför egen dörr, Wolodarski?

nallar

Knappast skyldiga till diplomatkonflikt

I söndags publicerade DN en patosfylld ledarartikel av tidningens chefredaktör Peter Wolodarski, om behovet av källkritik och faran med att ge massmedial spridning åt myter och lögner. Bakgrunden var det omfattande ryska propagandakrig som även Sverige just nu är utsatt för.

”Vi måste alla bli mer kritiska internetkonsumenter. Inte minst måste vi som verkar inom traditionella medier vara ännu mer noggranna med kravet på sanning och relevans”, skriver Wolodarski bland annat i sin artikel. Och det har han ju alldeles rätt i.

Men varför sprider då hans egen tidning myten om att den diplomatiska konflikt som utbröt mellan Sverige och Belarus sommaren 2012 berodde på reklambyrån Studio Totals nallebjörnsaktion? ”Sveriges ambassadör Stefan Eriksson sparkades ut ur landet, vilket tolkades som en direkt följd av ’nallebombningen’”, står det i DN, apropå att Belarus nu åter tänker öppna sin ambassad i Stockholm.

Av vem tolkades det som en ”direkt följd av nallebombningen”? Ja, inte av Eriksson själv i alla fall, och inte av så många andra heller, såvitt jag vet. Min egen analys av det hela finns för övrigt att läsa här på bloggen: Nallebjörnar och diplomatiska konflikter.

Kanske gjorde Studio Totals påhittiga aktion att Lukasjenka blev ännu mer avogt inställd till Sverige, men den grundläggande orsaken till utvisningen av Stefan Eriksson var snarare den svenska regeringens på den tiden tydliga, skarpa och offentliga kritik av den belarusiska regimens människorättsbrott samt Sveriges omfattande stöd till landets demokratirörelse. Och så det faktum att Eriksson tack vare sitt agerande blivit så populär hos denna demokratirörelse, förstås.

Men det är klart, nallebjörnsförklaringen var ju mer spektakulär och därför såväl roligare som lättare att sprida, inte minst via sociala medier. Och plötsligt var det en ”sanning” att just reklambyrån och inget annat fått den svenske ambassadören utvisad. En sanning – eller snarare vrångbild, alltså – som nu också DN bidragit till att ytterligare befästa.

Läs mer på samma tema:

När storyn är viktigare än sanningen

Belarus öppnar sin ambassad i Stockholm igen

belarus sverige flaggorDen belarusiska regimen har för avsikt att åter öppna sin ambassad i Stockholm. Det meddelade landets vice utrikesminister Alena Kuptjyna vid en pressträff på fredagen. Hon konstaterade därvid att detta var en logisk följd av att Sveriges ambassad i Minsk återupprättats.

”Ömsesidighet är en av de viktigaste principerna inom diplomatin. Därför undersöker vi nu möjligheten att återuppta vår ambassads arbete i Sverige under nästa år”, sade Kuptjyna bland annat till de närvarande journalisterna.

Både Sveriges och Belarus ambassad stängdes som bekant i samband med diplomatbråket sommaren 2012, när först Sveriges ambassadör Stefan Eriksson kastades ut ur Belarus, varpå flera ambassadtjänstemän från båda länder förklarades icke önskvärda på respektive beskickning.

Tiden efter konflikten präglades från svensk sida av passivitet. Efter att tidigare ha varit en av Lukasjenkaregimens tydligaste kritiker inom EU-kretsen övergick Sveriges regering till en betydligt försiktigare linje. Belöningen för detta kom ett drygt år senare när man fick möjlighet att åter öppna sin ambassad i Minsk. Och i våras kunde ytterligare ett steg tas, i och med att Sveriges dåvarande chargé d’affaires Martin Åberg uppgraderades till ambassadör

makei_sweden_27_09_15

Margot Wallström och hennes belarusiske utrikesministerkollega Uladzimir Makej.

Det senaste året har så en märkbart förbättrad relation mellan Sveriges regering och Lukasjenkaregimen kunnat iakttas. Ovan nämnda Alena Kuptjyna besökte nyligen Stockholm för att diskutera möjliga samarbeten på det ekonomiska och politiska området. Och i samband med det stora FN-mötet i New York häromdagen träffades ländernas båda utrikesministrar Margot Wallström och Uladzimir Makej för överläggningar. UD:s önskan att hålla sig på god fot med Minsk är uppenbarligen starkare än på mycket länge.

Nu återstår det förstås att se om jag blir bjuden på återinflyttningsfesten, i så fall kanske jag ska ta med mig en nallebjörn som present…

_DSC5803

Snart blir det åter möjligt att demonstrera utanför Belarus ambassad i Stockholm!

Med tanke på att människorättssituationen i Belarus inte förbättrats så lär det hur som helst finnas anledning att uppsöka ambassaden när den väl är i bruk igen, för att protestera mot regimens övergrepp och visa solidaritet med landets demokratirörelse.

Regeringens Belaruspolitik tas upp i riksdagen

Holm Barenfeld Wallström

Christian Holm Barenfeld och Margot Wallström ska diskutera Sveriges Belaruspolitik i riksdagen

Utrikesdepartementet fortsätter att ge vaga svar om Sveriges Belaruspolitik. Men nu tvingas åtminstone utrikesminister Margot Wallström (S) förklara den svenska inställningen till Lukasjenkaregimen i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Nyligen vände jag mig till UD med ett antal frågor rörande Sveriges Belaruspolitik. Bakgrunden var nyhetsbyrån Reuters rapporter om att man inom EU planerar att upphäva eller frysa sina sanktioner mot många av de belarusiska statstjänstemän som bär ansvar för grova människorättsbrott, inklusive Aljaksandr Lukasjenka. Om planerna blir verklighet innebär det inte bara ett moraliskt svek mot landets demokratirörelse, det kommer också att stärka den repressiva regimens maktposition.

Jag frågade UD om den svenska regeringens inställning till sanktionspolitiken, och bad om konkreta besked när det gäller sanktionerna mot bland annat Lukasjenka, den notoriskt fuskande valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna och de personer som misstänks för inblandning i morden på fyra regimkritiker 1999-2000.

Några konkreta svar fick jag nu inte på mina frågor, utan bara en vagt formulerad redogörelse för den svenska regeringens inriktning i de förhandlingar som inom kort kommer att hållas i EU. Och där sägs huvudsakligen följande:

Beslutet avseende de restriktiva åtgärderna (EU-byråkratspråk för ”sanktioner”, min anm.) bör kalibreras så att det utgör ett adekvat svar på det positiva och betydelsefulla steg som Vitryssland tagit genom frigivandet av återstående politiska fångar den 22 augusti. Vidare bör EU:s beslut utformas så att det kommer befolkningen till del och vara konstruerat så att det understryker EU:s fortsatta förväntningar på Vitryssland, utöver frisläppandet av de politiska fångarna.

Ur svaret kan man utläsa att Sveriges regering uppenbarligen är beredd att ge något slags belöning till Lukasjenka för benådningen av de sex politiska fångarna i augusti. Frisläppandet kallas för ett ”betydelsefullt steg”, trots att det inte förändrar någonting i det repressiva system som råder i Belarus, och trots att de aktuella fångarna inte fått upprättelse utan alltså bara benådats. Lukasjenka har med andra ord inte gjort något för att korrigera de övergrepp som begåtts, än mindre för att förhindra nya diton. Att då tala om ett betydelsefullt steg blir i sammanhanget lätt absurt. Och hur ett EU-beslut som innehåller lindrade sanktioner ska utformas för att ”komma befolkningen till del” och ”understryka EU:s fortsatta förväntningar på Belarus” är för övrigt svårt att föreställa sig.

Kanske kan vi dock få tydligare besked i den interpellationsdebatt som riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) nu tagit initiativ till. I sin interpellation till utrikesminister Margot Wallström konstaterar han precis som jag att människorättssituationen i Belarus inte har förbättrats och att det således ”inte finns några rimliga anledningar att luckra upp sanktioner och visa en mer välkomnande attityd från EU:s sida”.

Nu tvingas alltså Wallström diskutera frågan i riksdagen, och det är bra. Förhoppningsvis får vi då också veta om de vackra ord om demokrati och mänskliga rättigheter som brukar pryda regeringens utrikesdeklarationer och andra styrdokument också tillåts påverka den praktiskt förda politiken.

FN-chefen sviker repressionens offer i Belarus

Lukasjenka Ban Ki moon

Aljaksandr Lukasjenka och Ban Ki-moon

Så har han gjort det igen, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: Bidragit till den belarusiska regimens propagandaarbete. Förra året hyllade han Lukasjenkas behandling av det civila samhället vid ett möte med Belarus dåvarande premiärminister. Den här gången fick Lukasjenka ta emot beröm personligen.

I samband med det stora mötet i FN:s generalförsamling för några dagar sedan bjöd Ban Ki-moon in Lukasjenka till ett möte, och uttryckte där bland annat sin tacksamhet för Belarus ”starka stöd till FN”. FN-chefens positiva omdöme spreds naturligtvis raskt av de statligt styrda massmedierna i Belarus.

Att Belarus konsekvent vägrar verkställa de beslut som FN:s människorättskommitté fattar, och inte ens låter FN:s specialrapportör för Belarus resa in i landet, sades det dock ingenting om på mötet, åtminstone inte om man får tro på informationen från FN:s egen presstjänst.

Lukasjenka själv skrädde å sin sida inte orden när han vid ett annat möte samma dag – med FN:s människorättskommissarie Zeid Ra’ad Al Hussein – slog fast att Belarus ”aldrig kommer att acceptera att bli påtvingade de så kallade mänskliga rättigheterna”.

Genom sitt ryggradslösa agerande tar Ban Ki-moon inte bara på sig rollen som nyttig idiot, beredd att skänka internationell legitimitet till den belarusiske diktatorn. Han sviker också alla dem som drabbats av förtrycket i Belarus. Det är bedrövligt, milt uttryckt.

Belarus svar på Fimpen

fimpen och kolja 3

Bilder ur filmen Fimpen jämte ett aktuellt fotografi från FN:s generalförsamling, där Belarus delegation bland annat utgjordes av landets utrikesminister och Lukasjenkas 11-årige son Kolja.

Ni minns väl Fimpen, Bo Widerbergs fantastiska filmsaga om lillgrabben som fick vara med i svenska fotbollslandslaget?

I Belarus kan man notera något slags motsvarighet – fast då är det inte en fantasi, utan på riktigt – på den internationella politikens område. President Lukasjenka låter nämligen sin 11-årige son Kolja regelbundet medverka i landets officiella delegation, nu senast vid en session i FN:s generalförsamling.

Många belarusier tycker det är plågsamt och pinsamt att se fotografierna från de officiella sammanhang där Kolja representerar Belarus. Men allra mest synd är det väl egentligen om honom själv…


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: