Posts Tagged 'Vitryssland'

Släng dig i väggen, Potemkin!

Xi Jinping

Kinesisk president på besök i Minsk

Vad gör man när enda vägen till Hotell Peking – där den gästande kinesiske presidenten Xi Jinping naturligtvis måste bo under sitt besök i Minsk – kantas av en nedlagd fabrik som förfallit till ett veritabelt ruckel? Jo, man fixar förstås till fasaden, åtminstone på den sida som vetter mot den aktuella vägen.

Sagt och gjort. Massor av grå färg tycks ha gått åt till att måla över fönsterrutorna. Resterande kamouflage genomfördes med hjälp av några färgglada plakat och banderoller. Fabriksbyggnadens interiör och baksida lät man dock vara, dessa skulle ju ändå inte synas från bilfönstret.

Och så här fint blev det (fler bilder finns på Radio Svaboda):

potemkin minsk 1

potemkin 2

potemkin 3

potemkin 4

Potemkin 5

Potemkin 6

Potemkin 7 Potemkin 8

Potemkin 9

Vad ska vi ha ambassaden till?

makei_oberg_26.01.2015

Sveriges nyutnämnde ambassadör i samspråk med Belarus utrikesminister Uladzimir Makej.

Sedan ett par veckor tillbaka har Sverige åter en ambassadör på plats i Belarus. Det är Martin Åberg, som under en tid fungerat som chargé d’affaires i Minsk, som nu fått sin status höjd.

Utnämningen av Åberg är en följd av att den officiella relationen mellan Sverige och Belarus har förbättrats på senare tid, något som enligt svenska UD åstadkommits efter ”ömsesidiga ansträngningar”. Vad de svenska ansträngningarna i sammanhanget bestått i är uppenbart: Sedan förre ambassadören Stefan Eriksson slängdes ut ur landet på grund av sitt demokratiengagemang har Sveriges röst för mänskliga rättigheter i Belarus i praktiken tystnat helt.

Den svenska försiktigheten märks på många områden: kritik mot de fortgående människorättsbrotten uttrycks inte längre offentligt, i den senaste utrikesdeklarationen nämndes inte Belarus överhuvudtaget och vid den nyligen genomförda granskningen av Belarus människorättssituation inom ramen för FN:s Universal Periodic Review avstod Sveriges representant från att lyfta känsliga frågor rörande exempelvis landets politiska fångar.

Sverige tycks alltså ha fått tillbaka sin ambassadör på villkor att man inte kritiserar Lukasjenkaregimen offentligt. Var det ett rimligt pris att betala? Uppenbarligen tycker svenska UD det. Personligen är jag av en annan åsikt. Och när jag läser en intervju med den nyutnämnde ambassadören – publicerad av den oberoende nyhetsbyrån Belapan – så stärks jag i min uppfattning. Ett utdrag:

Martin Åberg säger att han hoppas på ”goda arbetsrelationer” med sin belarusiska motpart. ”Vi för en god dialog. I vissa avseenden sammanfaller våra åsikter, i andra har vi kanske olika syn på situationen”, sade diplomaten.

Därmed anpassar sig ambassadör Åberg helt och hållet till det slags umgänge som Lukasjenka-regimen eftersträvar. De omfattande och grova människorättsbrott som borde ge upphov till skarp och offentlig kritik reduceras till en fråga om skilda åsikter, medan det demokratiengagemang som tidigare utmärkte Sveriges representation i Belarus fortsatt lyser med sin frånvaro. Istället verkar Åberg mest intresserad av att utveckla handelsrelationen länderna emellan.

Är det alltså en sådan funktion som den svenska ambassaden är tänkt att fylla även framöver? I så fall lär dess renommé fortsätta att försämras i den belarusiska demokratirörelsens ögon. Och då kan det vara värt att notera att nivån på detta renommé inte heller i dagsläget är så särdeles hög.

Belarus deklarerar öppet att man trotsar FN

fn belarus

Belarus förbehåller sig rätten att välja bort det som man inte gillar med FN

För några dagar sedan var det Belarus tur att stå till svars för hur de mänskliga rättigheterna i landet respekteras, inom ramen för FN-mekanismen Universal Periodic Review (UPR). I samband med granskningssessionen – som ägde rum i Geneve – uppmanades den belarusiska regimen bland annat att underlätta arbetet för FN:s specialrapportörer, genom att ge dem möjlighet att besöka Belarus.

Hittills har Lukasjenkaregimen vägrat släppa in flera av specialrapportörerna: dels de som är tematiskt inriktade på skydd av människorättsförsvarare respektive föreningsfrihet, dels Miklos Haraszti, vars mandat uteslutande handlar om att bevaka människorättssituationen i just Belarus.

Trots att Belarus enligt FN:s regelverk är skyldigt att samarbeta med de aktuella specialrapportörerna, väljer man istället att så långt det är möjligt förhindra dessas arbete. Och man deklarerade till och med detta helt öppet under mötet i Geneve. Den belarusiska delegationens representanter meddelade att regimen ”inte accepterar” Miklos Harasztis mandat, och aldrig kommer att göra det. Dessutom anser man sig ha rätt att stoppa rapportörer ”som inte för en konstruktiv dialog med regimen”.

stefanovitj

Valjantsin Stefanovitj

Människorättsorganisationen Vjasnas vice ordförande Valjantsin Stefanovitj, som närvarade vid FN-sessionen, kommenterar den belarusiska delegationens uttalanden så här:

Det är första gången som vi bevittnar hur regimen offentligt erkänner sin selektiva attityd till samarbetet med FN. Jag har aldrig hört något annat land deklarera något liknande offentligt. Som människorättsförsvarare finner jag det oacceptabelt. Belarus – som är medlem i FN och har ratificerat de flesta människorättskonventionerna och dessas fakultativa tilläggsprotokoll och därmed åtagit sig att följa dem – meddelar nu inför hela världen att man i praktiken avböjer ett fullvärdigt samarbete med FN:s kontrollmekanismer.

Det är lätt att instämma i Stefanovitjs upprördhet. Och det är viktigt att Lukasjenkaregimens öppna trots mot FN också får konsekvenser, åtminstone i form av tydlig, skarp och offentlig kritik från Sverige och andra demokratiskt sinnade länder.

EU:s dubbelmoral i tydlig dager

majra-mora

Maira Mora

Efter att EU:s chef i Belarus – Maira Mora – härom dagen än en gång utmärkt sig genom att agera i strid med EU:s grundläggande värderingar och officiella politik, gick vi i Östgruppen ut med ett krav på att Mora skulle entledigas från sitt uppdrag. Vi uppmanade därvid Sveriges regering att lyfta frågan internt inom EU.

Vårt krav uppmärksammades stort i oberoende belarusiska massmedier, och responsen från landets demokratirörelse var överväldigande. Nyheten spreds också flitigt via sociala medier, ackompanjerad av positiva tillrop.

montage 7 maj 2015

Stort intresse i belarusiska massmedier

Uppenbarligen satte vi fingret på ett fenomen som verkligen upprör de krafter som kämpar för demokrati i Belarus, nämligen den allt tydligare dubbelmoral som EU:s företrädare i landet ger uttryck för.

Eftersom Maira Mora är EU:s ansikte utåt i Belarus innebär hennes agerande att hela EU:s renommé lider stor skada. EU:s skarpa reaktion mot Lukasjenka efter presidentvalet 2010, när regimen slog till brutalt mot landets oliktänkande och i praktiken fängslade hela det oppositionella ledarskapet, välkomnades varmt av demokratirörelsen. Men lika stor är förstås dess besvikelse när EU:s Belaruspolitik nu utvecklas i en helt annan riktning, och där Lukasjenka sakta men säkert håller på att bjudas in i den diplomatiska värmen.

På onsdagskvällen kommenterade så en representant från EU-delegationen i Minsk vår kritik mot Maira Mora så här:

EU och dess representation i Belarus har vid många tillfällen uppmärksammat de hinder (inklusive frågan om politiska fångar) som finns på vägen mot en förbättrad relation mellan EU och Belarus, och det kommer vi att fortsätta göra, så länge dessa hinder existerar.

Och visst har EU gjort det. Problemet är bara att unionens företrädare inte är konsekventa och entydiga i sina uttalanden och göromål.

När de talar med människorättsförsvarare och demokratiska oppositionspolitiker ger de dessa en klapp på axeln och säger att de stödjer deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

När de talar med oberoende massmedier förmedlar de i byråkratiskt inlindade formuleringar att EU:s engagemang för demokrati står fast och att politiken därvidlag inte har förändrats.

När de talar med regimen bakom stängda dörrar lyfter de förmodligen frågan på ett inte alltför konfrontativt sätt, så att de sedan kan bocka av den på sin obligatoriska att göra-lista.

När de talar med statliga massmedier – med eller utan regimföreträdare närvarande – så säger de, precis som Maira Mora härom dagen i en pratshow i stats-tv, just det som regimen vill höra.

Inkonsekvensen i hur de kommunicerar är illa nog. Men ännu värre är den förändring som är på gång i den praktiskt genomförda politiken, där den bristande respekten för mänskliga rättigheter faktiskt inte längre blir något effektivt hinder för samarbete på andra områden. Tidigare har ett utvidgat samarbete villkorats just med att regimen åtgärdar människorättsproblemen. Nu vill EU istället öppna parallella vägar för samarbete, och då kan Lukasjenka utan konsekvenser strunta helt i kritiken mot kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.

Förhoppningsvis leder vår kritik till att man på svenska UD och i Bryssel ser problematiken i att EU:s företrädare på plats i Minsk inte omsätter unionens officiella demokratiengagemang i praktisk handling. Eller är det månne så illa att Maira Mora faktiskt agerar så som Sveriges regering och EU:s beslutsfattare önskar? I så fall vore det rimligt att ansvariga politiker står för detta, och erkänner att människorättsfrågorna de facto prioriteras ner i EU:s Belaruspolitik just nu. Så kan vi sedan föra en politisk diskussion med ärliga argument där de medverkande menar vad de säger.

Zmitser Vajtsiusjkevitj i Göteborg

Grattis Göteborg! Tisdagen den 5 maj uppträder en av Belarus främsta artister – Zmitser Vajtsiusjkevitj på kvartersscenen 2Lång, på inbjudan av Östgruppen.

todar gbg

Här är ett smakprov ur Todars repertoar:

Saxat ur Östgruppens inbjudan:

Missa inte den unike Zmitser Vajtsiusjkevitj, alias ”Todar”, som gör ett stopp i Göteborg under sin solidaritetsturné genom Skandinavien! Den 5 maj tar han sin musik till 2Lång och mellan låtarna kommer han att på olika sätt ge oss en inblick i situationen i sitt hemland, Belarus (Vitryssland).

Zmitser är en av de mest populära artisterna på den alternativa scenen i Belarus, men han tillhör sedan länge landets svartlistade musiker. En svartlistning innebär i detta fall att man varken spelas i radio och tv, eller ges tillträde till landets livescener. Det som återstår för de drabbade är att möta sin publik utanför landets gränser. Den svarta listan är inofficiell, och inget myndigheterna vill kännas vid, men i Zmitsers fall är det utan tvekan hans engagemang för demokrati och det vitryska språket som gjort att han hamnat där.

Ta tillfället att njuta av Zmitsers omisskännliga röst och lär dig samtidigt mer om situationen i Belarus – kultur och kunskap i skön förening. Människorättsförsvararen Alena Tankatjova, som nyligen utvisades från Belarus efter en rättsprocess med politiska förtecken, är vår speciella hedersgäst i Göteborg.

Arrangör är Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, i samarbete med Zmitser Vajtsiusjkevitj.

Tid: 5 maj kl 19-22, insläpp från kl 18.
Plats: 2Lång (http://2lang.se/), Andra Långgatan 30, Göteborg
Språk: engelska och tolkning till engelska eller svenska från ryska och belarusiska (vitryska).
Fri entré!

2Lång har kök och bar.

Lukasjenkas uteblivna deltagande i Moskva ingen markering

9 maj 2010 minsk

Bild från Segerdagsfirandet i Minsk den 9 maj 2010, då Lukasjenka inte heller deltog i motsvarande festligheter i Moskva.

TT publicerade igår en nyhetsartikel om det faktum att Belarus (Vitrysslands) president Aljaksandr Lukasjenka inte tänker delta vid 9 maj-firandet i Moskva. ”Därmed ansluter sig även Lukasjenko till den långa rad av europeiska ledare som valt att inte delta i det storslagna ryska segerdagsfirandet i Moskva”, skriver TT.

Många kommentatorer försöker nu tolka Lukasjenkas uteblivna deltagande som en markering mot Putin och ett sätt att visa självständighet gentemot Ryssland. Men det är en synnerligen tveksam tolkning.

För det första brukar Lukasjenka aldrig delta i 9 maj-festligheterna i Moskva, eftersom han har en egen militärparad i Minsk samma dag, där han själv spelar huvudrollen i egenskap av president och överbefälhavare. Han var således inte med i Moskva 2005, och inte 2010 heller, på 60- respektive 65-firandet av segern i andra världskriget.

För det andra har han uttryckligen kritiserat de europeiska ledare som av politiska skäl sagt nej till deltagande i Moskva den 9 maj. Och han kommer själv att besöka Moskva 7-8 maj, för att som han säger ”demonstrera vår enighet med det ryska folket”. Han tänker medverka i en ceremoni vid den okände soldatens grav, och därjämte delta i andra arrangemang inom ramen för samarbetsorganisationer som Belarus och Ryssland ingår i.

Det finns alltså inte någon anledning att likställa Lukasjenkas uteblivna deltagande med de uppenbara markeringar som bland annat Stefan Löfven och de flesta av dennes kollegor inom EU gör genom att stanna hemma från Putins militärparad.

Bo Löfvendahls dubbelfel om Belarus

belarus skärmklipp

Belarus har blivit etablerat som alternativ till Vitryssland

I SvD:s språkspalt kommenterar Bo Löfvendahl det faktum att benämningen Belarus inte inkluderats i den nyutgivna upplagan av Svenska Akademiens ordlista. Han gör det med utgångspunkt i två påståenden som båda är felaktiga.

För det första hävdar Löfvendahl att ”både Språkrådet och nätverket Mediespråksgruppen har avvisat dem”. Men när Språkrådet härom året tog upp frågan om Vitryssland och Belarus inom ramen för sin offentliga rådgivningsverksamhet konstaterade man tvärtom att det finns ”skäl att tro att båda namnformerna kommer att förekomma parallellt i språkbruket”, varpå man gav konkreta råd om hur avledningar till ordet Belarus bör hanteras.

Löfvendahl refererar vidare till de argument som förespråkare av Belarus anfört till stöd för sin sak. Han skriver därvid: ”…argumentet var framför allt att Belarus är det vitryska namnet på landet”. Men här har han fel igen.

Kritiken mot Vitryssland handlar inte om ett principiellt ställningstagande mot så kallade exonymer, det vill säga försvenskade namn på länder och platser som inte överensstämmer med de namn som används på platserna i fråga (endonymer). Problemet här är att just exonymen Vitryssland är olycklig eftersom den är missvisande såväl geografiskt som historiskt, ofta leder till förväxling och dessutom uppfattas som nedsättande av många belarusier i Sverige.

Detta informerade jag för övrigt Bo Löfvendahl om redan för två år sedan, när han i samma språkspalt argumenterade mot Belarus. Desto tråkigare att han medvetet fortsätter sprida denna vanföreställning.

Löfvendahl skriver dessutom att Belarus ”inte slagit igenom annat än hos enstaka skribenter”. Också detta påstående kan på goda grunder ifrågasättas. Självklart är Vitryssland den variant som dominerar, men det råder ingen tvekan om att Belarus också har etablerat sig, vilket alltså även Språkrådet uppmärksammat.

Belarus och Vitryssland förekommer i offentliga sammanhang idag främst inom tre områden: sport, kultur och samhällsdebatt. I sportens värld är Vitryssland alltjämt helt dominerande, men på de övriga områdena är situationen annorlunda, med en tydlig dominans för Belarus bland de personer som själva är aktivt intresserade av landet och därmed också förstår vad namnfrågan handlar om.

Belarus används sålunda aktivt av politiker och organisationer som driver Belarusfrågor, liksom av författare och journalister med kunskap om landet, inklusive Svenska PEN och Författarförbundet. Det används av UD, SIDA och Svenska institutet, och fördes till och med in i den senaste versionen av UD:s Utrikes namnbok.

Också i de stora massmediernas redaktionella texter blir Belarus vanligare, här två exempel från DN respektive Sveriges Radios hemsida.

Det är förstås beklagligt att Svenska Akademien inte noterat denna utveckling, varför den nya upplagan av SAOL i detta avseende är inaktuell redan när den ges ut. Men min gissning är att användningen av Belarus kommer att fortsätta öka i alla fall, och att det ses som självklart att inkludera det i nästa SAOL.

I ett kort efterord till min bok Bruksanvisning för diktatorer, som kom ut i höstas, motiverade jag varför jag föredrar Belarus framför Vitryssland. Hela detta efterord kan läsas här:
Belarusbloggen: Zlatan är Zlatan – Belarus är Belarus


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: