Posts Tagged 'Vitryssland'

Observatör utan rätt att observera

jarmosjyna

Centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna

Dagligen strömmar nya farsartade historier om fusk och manipulation in från de inhemska observatörer som försöker bevaka det belarusiska presidentvalets genomförande. Just nu pågår kontrollen av de minst 100 000 namnunderskrifter som kandidaterna måste lämna in till centrala valkommissionen för att godkännas och fortsätta sitt kampanjarbete. Det är ett intressant moment, vars genomförande ofta har ifrågasatts av företrädare för demokratirörelsen.

Nu finns det förvisso vissa möjligheter att bli registrerad som valobservatör också för oberoende medborgare. Men vad en sådan observatör i praktiken ges för förutsättningar att verkligen övervaka valprocessen är en helt annan sak, något som 55 representanter för initiativet ”Människorättsförsvarare för fria val” fått erfara.

När de bett om att få närvara vid den aktuella kontrollen av namnunderskrifter har de nämligen av respektive lokal valkommission samtliga fått nobben, och det med samma standardförklaring som ordföranden för lokala valkommissionen i Vitsebsk, Maryna Navitskaja, gav till den oberoende observatören Valeryj Levaneuski:

Enligt vallagen har du rätt att närvara vid valkommissionens möten, men kontrollen av namnunderskrifter genomför vi utanför själva mötena.

Belarusiska människorättsförsvarare underkänner förstås denna absurda motivering, men Navitskaja och hennes kollegor får föga förvånande stöd av den centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna, som varit högsta ansvarig för alla de fuskval som genomförts sedan Aljaksandr Lukasjenka kom till makten, och som alltid gjort vad hon kunnat för att blockera en oberoende granskning av valprocessen.

 

Intervju med förberett svarsmanus

Den belarusiske frilansfotografen Uladz Hrydzin var alert och lyckades dokumentera hur det går till när medarbetare på den statliga tv-kanalen CTV genomför enkätundersökningar ute på Minsks gator. I det aktuella fallet var det skolelever som intervjuades, och för att uppnå önskat resultat höll reportern helt enkelt upp ett papper som den intervjuade kunde läsa innantill från när han svarade…

ctv opinionsundersökning

Fiffig metod när man vill förvissa sig om ett tillfredsställande intervjusvar…

Det var för övrigt samma kanal som i somras i propagandasyfte gjorde en grov förvanskning av den svenske riksdagsledamoten Kent Härstedts uttalande om det stundande presidentvalet i Belarus.

Mönsterambassadör och monsterambassadör

mora och eriksson

Maira Mora och Stefan Eriksson (i zombieversion)

Innan Maira Mora lämnade Belarus efter fullgjort uppdrag som EU-ambassadör i Minsk bjöds hon häromdagen in till ett personligt möte med president Lukasjenka, där han hyllade hennes agerande för att förbättra relationen mellan EU och Belarus. Han betonade också att det är långt ifrån alla ambassadörer som han träffar på detta sätt, inför deras avresa, och förärade henne dessutom epitetet ”mönsterambassadör”.

– En ambassadör ska arbeta för att foga samman och förena, inte riva sönder och separera, sade Lukasjenka.

Det senare var för övrigt en av de saker som Sveriges tidigare ambassadör Stefan Eriksson anklagades för när han blev utkastad ur Belarus sommaren 2012. ”Han gjorde allt för att förstöra en positiv relation mellan Belarus och Sverige”, löd Lukasjenkas omdöme då. Bakgrunden var förstås att den svenska Belaruspolitik som Eriksson representerade tog tydlig ställning för demokrati och mänskliga rättigheter, och därmed misshagade den belarusiska regimen.

stefan eriksson

Stefan Eriksson, utan zombiedrag

Desto mer populär var Stefan Eriksson hos Belarus oberoende kretsar. Han utsågs bland annat i en webb-omröstning till landets mest önskade middagssällskap, i konkurrens med flera kända belarusier. Och när multimediatidskriften 34mag skapade tänkbara zombieversioner av Belarus celebriteter tog den svenske ambassadören plats på tio-i-topp-listan. Så han kan åtminstone kalla sig ”monsterambassadör”.

mora lukasjenka

Hjärtligt avsked

För oss som följt Maira Moras gärning i Belarus kommer inte berömmet från Lukasjenka som någon överraskning. Gång på gång har hon trampat i klaveret och sagt saker som främjat diktaturregimen, vilket till slut föranledde oss i Östgruppen att kräva hennes avgång. Nu har alltså Moras uppdragsperiod hur som helst löpt ut, och förhoppningsvis kommer hennes efterträdare på posten – Andrea Wiktorin – att göra ett bättre jobb.

Sverige och EU stryker ett streck över belarusiska människorättsbrott

eu pjatkevitj maltsau

Natallja Pjatkevitj och Leanid Maltsau bär ansvar för grova människorättsövergrepp. Men i EU:s ögon är deras brott nu glömda och förlåtna.

Under sommaren bestämde sig EU för att häva sina sanktioner mot ett stort antal belarusiska statstjänstemän med människorättsbrott på sitt samvete, trots att inga allmänna framsteg gjorts vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna i landet, och trots att de konkreta övergrepp som legat till grund för sanktionerna inte utretts och lett till lagföring i Belarus.

Sveriges regering har uppenbarligen inte haft några invändningar mot att lindra sanktionerna, vilket ytterligare förstärker intrycket av en beklaglig svensk kursändring i förhållande till diktaturregimen i Belarus. Man vill väl inte äventyra återetableringen av ambassaden i Minsk, kantänka.

Den 31 juli beslöt alltså Europeiska unionens råd att avföra 24 personer från sanktionslistan, utan att ge någon motivering till sitt beslut. Bland dem som nu fått sina sanktioner hävda återfinns flera höga tjänstemän som spelat en viktig roll i repressionen mot oliktänkande på senare år, och som alltså inte ställts till svars för sina människorättsbrott.

Här är några exempel på vad de nu sanktionsbefriade personerna gjort sig skyldiga till:

Leanid Maltsau – Planerade och gav order om angreppen mot fredliga demonstrationer den 19 december 2010.

Natallja Pjatkevitj – Tidigare biträdande chef för presidentens kansli. Har ett direkt ansvar för anordnandet av valen 2006 och 2010, som präglades av fusk och manipulation.

Uladzimir Palujan – Tidigare minister för skatter och avgifter. Bär övergripande ansvar i samband med rättsprocessen mot människorättsförsvararen Ales Bjaljatski, som 2011 på politiska grunder dömdes till fyra och ett halvt års fängelse för påstått skattebrott.

Aljaksej Vasiljeu – Chef för regionala valkommissionen i Minsks län under det förra presidentvalet 2010, och därmed ansvarig för omfattande valfusk.

I övrigt handlar det bland annat om rektorer som relegerat studenter för dessas regimkritik och ett antal domare som på falska grunder utdömde fängelsestraff mot demonstranter som protesterade mot valfusket 2010.

Det samlade intrycket är att EU är på väg att stryka ett streck över de människorättsbrott som begicks i anslutning till det förra presidentvalet. Det är i så fall ett minst sagt märkligt agerande. De som varit föremål för sanktionerna har som sagt inte ställts till svars, och offren för deras brott har inte fått upprättelse. Det tydligaste exemplet är förstås förre presidentkandidaten Mikola Statkevitj som fortfarande sitter fängslad på politiska grunder.

Därmed fortsätter alltså EU på den inslagna vägen mot en mjukare och mer försonande hållning gentemot den belarusiska diktaturen. Landets demokratirörelse känner sig med rätta sviken och desillusionerad. Särskilt tufft känns det förstås med tanke på det stundande presidentvalet, där ingen räknar med fria och rättvisa förhållanden och där fusket redan är i full gång.

Fel av Sida om Lukasjenkas Ukrainalinje

sida loggaMissuppfattningen att den belarusiska regimen är neutral i den pågående Ukrainakrisen – eller till och med står på Ukrainas sida i vissa avseenden – fortsätter att göra sig påmind i olika sammanhang i Sverige. På den svenska biståndsmyndigheten Sidas hemsida kan man till exempel läsa följande under rubriken ”Relationen till Ryssland”:

Regimen är starkt beroende av Ryssland, även om relationen ofta varit turbulent. I samband med Rysslands annektering av den ukrainska halvön Krim 2014 tog den vitryska regimen ställning för Ukrainas rätt till självbestämmande.

Påståendet om regimens ställningstagande grundar sig förmodligen i allmänna och intet förpliktande uttalanden som företrädare för det belarusiska utrikesdepartementet gjorde vid den aktuella tiden om vikten av att värna Ukrainas territoriella integritet. Men när det ungefär samtidigt i FN hölls en omröstning om en resolution till stöd för Ukrainas territoriella integritet med koppling just till Krim, röstade Belarus istället emot, tillsammans med Armenien, Bolivia, Kuba, Nordkorea, Ryssland, Sudan, Syrien, Venezuela och Zimbabwe.

Hur ska man då förstå detta till synes motsägelsefulla agerande från den belarusiska regimen? Jo, sannolikt på så sätt att Lukasjenka visserligen i princip stödjer Ukrainas territoriella integritet gällande de områden som den ukrainska ledningen själv har kontroll över, men inte ser några problem med att acceptera rysk ockupation när en sådan väl har inletts. Och då blir ju stödet för Ukrainas rätt till självbestämmande i praktiken inte värt någonting alls.

Tre nya politiska fångar i Belarus

grafici_kryminal_1

Graffitiverket som lett till att tre unga belarusier sitter häktade i Minsk

Det belarusiska människorättscentret Vjasna konstaterar i ett uttalande att ytterligare tre personer nu uppfyller kriterierna för att klassas som politiska fångar.

Det rör sig om tre ungdomar som greps för en dryg vecka sedan efter att ha genomfört en graffitiaktion i Minsk. På en mur skrev de ”Belarus bör vara belarusiskt” och kompletterade budskapet med en överkryssad svastika, en likaledes överkryssad bild av den sovjetiska hammaren och skäran samt ett typiskt belarusiskt ornament.

Ungdomarna sitter nu häktade och anklagas för grov huliganism och skadegörelse av egendom.

I sitt uttalande påpekar Vjasna att lagparagrafen om grov huliganism inte är tillämplig på den genomförda aktionen och att det fattade häktningsbeslutet inte står i proportion till den förhållandevis ringa skadegörelse som ungdomarna gjort sig skyldiga till. Man konstaterar också att polisen använt övervåld i samband med gripandet av de misstänkta.

Vjasnas slutsats är att politiska motiv ligger bakom rättsprocessen och att regimen genom att statuera exempel vill skrämma andra aktivister till passivitet under återstoden av presidentvalskampanjen.

Det är bra och viktigt att Vjasna uppmärksammar fallet och därmed också tydliggör att det inte bara är högprofilerade oppositionspolitiker som räknas in i kategorin politiska fångar, något som man från bland annat EU:s sida tidigare tycks ha haft svårt att förstå. Förhoppningsvis reagerar man åtminstone på dessa nya fängslanden, med tydlig kritik och krav på frisläppande av samtliga politiska fångar.

Det totala antalet politiska fångar i Belarus uppgår i dagsläget till nio personer.

Vad sa Kent Härstedt i Minsk?

härstedt i BT

Kent Härstedt i belarusisk stats-tv. Ett uttalande, två tolkningar.

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Kent Härstedt har besökt Minsk i egenskap av vice ordförande i OSSE:s parlamentariska församling. OSSE kommer i vanlig ordning att observera det belarusiska presidentvalet den 11 oktober.

Härstedt gjorde i samband med besöket ett kort uttalande inför de statliga massmediernas representanter. Men vad sa han egentligen? TV-kanalerna CTV  och Belarus 1 gjorde var sitt reportage, med synnerligen olika tolkning. Se själv i de textade utdragen nedan!

Eftersom Härstedts tal dubbas i reportaget är det förstås omöjligt att avgöra exakt hur orden föll. Min personliga gissning är dock att Belarus 1 är närmast sanningen. Där åtföljs nämligen Härstedts i viss mån kritiska uttalande av en replik från det belarusiska parlamentets talman Uladzimir Andrejtjenka, förmodligen avsedd att lugna de tittare som möjligen blivit en aning nervösa av Härstedts ord.

N.B. Jag har själv klippt bort vissa delar ur reportagen och bara sparat de moment som uppenbarligen relaterar till samma utsagor från Härstedt.

***

De ursprungliga reportagen kan ses i sin helhet här (CTV) och här (Belarus 1), dock utan textning.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: