Posts Tagged 'Vitryssland'

Belarus öppnar sin ambassad i Stockholm igen

belarus sverige flaggorDen belarusiska regimen har för avsikt att åter öppna sin ambassad i Stockholm. Det meddelade landets vice utrikesminister Alena Kuptjyna vid en pressträff på fredagen. Hon konstaterade därvid att detta var en logisk följd av att Sveriges ambassad i Minsk återupprättats.

”Ömsesidighet är en av de viktigaste principerna inom diplomatin. Därför undersöker vi nu möjligheten att återuppta vår ambassads arbete i Sverige under nästa år”, sade Kuptjyna bland annat till de närvarande journalisterna.

Både Sveriges och Belarus ambassad stängdes som bekant i samband med diplomatbråket sommaren 2012, när först Sveriges ambassadör Stefan Eriksson kastades ut ur Belarus, varpå flera ambassadtjänstemän från båda länder förklarades icke önskvärda på respektive beskickning.

Tiden efter konflikten präglades från svensk sida av passivitet. Efter att tidigare ha varit en av Lukasjenkaregimens tydligaste kritiker inom EU-kretsen övergick Sveriges regering till en betydligt försiktigare linje. Belöningen för detta kom ett drygt år senare när man fick möjlighet att åter öppna sin ambassad i Minsk. Och i våras kunde ytterligare ett steg tas, i och med att Sveriges dåvarande chargé d’affaires Martin Åberg uppgraderades till ambassadör

makei_sweden_27_09_15

Margot Wallström och hennes belarusiske utrikesministerkollega Uladzimir Makej.

Det senaste året har så en märkbart förbättrad relation mellan Sveriges regering och Lukasjenkaregimen kunnat iakttas. Ovan nämnda Alena Kuptjyna besökte nyligen Stockholm för att diskutera möjliga samarbeten på det ekonomiska och politiska området. Och i samband med det stora FN-mötet i New York häromdagen träffades ländernas båda utrikesministrar Margot Wallström och Uladzimir Makej för överläggningar. UD:s önskan att hålla sig på god fot med Minsk är uppenbarligen starkare än på mycket länge.

Nu återstår det förstås att se om jag blir bjuden på återinflyttningsfesten, i så fall kanske jag ska ta med mig en nallebjörn som present…

_DSC5803

Snart blir det åter möjligt att demonstrera utanför Belarus ambassad i Stockholm!

Med tanke på att människorättssituationen i Belarus inte förbättrats så lär det hur som helst finnas anledning att uppsöka ambassaden när den väl är i bruk igen, för att protestera mot regimens övergrepp och visa solidaritet med landets demokratirörelse.

Regeringens Belaruspolitik tas upp i riksdagen

Holm Barenfeld Wallström

Christian Holm Barenfeld och Margot Wallström ska diskutera Sveriges Belaruspolitik i riksdagen

Utrikesdepartementet fortsätter att ge vaga svar om Sveriges Belaruspolitik. Men nu tvingas åtminstone utrikesminister Margot Wallström (S) förklara den svenska inställningen till Lukasjenkaregimen i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Nyligen vände jag mig till UD med ett antal frågor rörande Sveriges Belaruspolitik. Bakgrunden var nyhetsbyrån Reuters rapporter om att man inom EU planerar att upphäva eller frysa sina sanktioner mot många av de belarusiska statstjänstemän som bär ansvar för grova människorättsbrott, inklusive Aljaksandr Lukasjenka. Om planerna blir verklighet innebär det inte bara ett moraliskt svek mot landets demokratirörelse, det kommer också att stärka den repressiva regimens maktposition.

Jag frågade UD om den svenska regeringens inställning till sanktionspolitiken, och bad om konkreta besked när det gäller sanktionerna mot bland annat Lukasjenka, den notoriskt fuskande valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna och de personer som misstänks för inblandning i morden på fyra regimkritiker 1999-2000.

Några konkreta svar fick jag nu inte på mina frågor, utan bara en vagt formulerad redogörelse för den svenska regeringens inriktning i de förhandlingar som inom kort kommer att hållas i EU. Och där sägs huvudsakligen följande:

Beslutet avseende de restriktiva åtgärderna (EU-byråkratspråk för ”sanktioner”, min anm.) bör kalibreras så att det utgör ett adekvat svar på det positiva och betydelsefulla steg som Vitryssland tagit genom frigivandet av återstående politiska fångar den 22 augusti. Vidare bör EU:s beslut utformas så att det kommer befolkningen till del och vara konstruerat så att det understryker EU:s fortsatta förväntningar på Vitryssland, utöver frisläppandet av de politiska fångarna.

Ur svaret kan man utläsa att Sveriges regering uppenbarligen är beredd att ge något slags belöning till Lukasjenka för benådningen av de sex politiska fångarna i augusti. Frisläppandet kallas för ett ”betydelsefullt steg”, trots att det inte förändrar någonting i det repressiva system som råder i Belarus, och trots att de aktuella fångarna inte fått upprättelse utan alltså bara benådats. Lukasjenka har med andra ord inte gjort något för att korrigera de övergrepp som begåtts, än mindre för att förhindra nya diton. Att då tala om ett betydelsefullt steg blir i sammanhanget lätt absurt. Och hur ett EU-beslut som innehåller lindrade sanktioner ska utformas för att ”komma befolkningen till del” och ”understryka EU:s fortsatta förväntningar på Belarus” är för övrigt svårt att föreställa sig.

Kanske kan vi dock få tydligare besked i den interpellationsdebatt som riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) nu tagit initiativ till. I sin interpellation till utrikesminister Margot Wallström konstaterar han precis som jag att människorättssituationen i Belarus inte har förbättrats och att det således ”inte finns några rimliga anledningar att luckra upp sanktioner och visa en mer välkomnande attityd från EU:s sida”.

Nu tvingas alltså Wallström diskutera frågan i riksdagen, och det är bra. Förhoppningsvis får vi då också veta om de vackra ord om demokrati och mänskliga rättigheter som brukar pryda regeringens utrikesdeklarationer och andra styrdokument också tillåts påverka den praktiskt förda politiken.

FN-chefen sviker repressionens offer i Belarus

Lukasjenka Ban Ki moon

Aljaksandr Lukasjenka och Ban Ki-moon

Så har han gjort det igen, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: Bidragit till den belarusiska regimens propagandaarbete. Förra året hyllade han Lukasjenkas behandling av det civila samhället vid ett möte med Belarus dåvarande premiärminister. Den här gången fick Lukasjenka ta emot beröm personligen.

I samband med det stora mötet i FN:s generalförsamling för några dagar sedan bjöd Ban Ki-moon in Lukasjenka till ett möte, och uttryckte där bland annat sin tacksamhet för Belarus ”starka stöd till FN”. FN-chefens positiva omdöme spreds naturligtvis raskt av de statligt styrda massmedierna i Belarus.

Att Belarus konsekvent vägrar verkställa de beslut som FN:s människorättskommitté fattar, och inte ens låter FN:s specialrapportör för Belarus resa in i landet, sades det dock ingenting om på mötet, åtminstone inte om man får tro på informationen från FN:s egen presstjänst.

Lukasjenka själv skrädde å sin sida inte orden när han vid ett annat möte samma dag – med FN:s människorättskommissarie Zeid Ra’ad Al Hussein – slog fast att Belarus ”aldrig kommer att acceptera att bli påtvingade de så kallade mänskliga rättigheterna”.

Genom sitt ryggradslösa agerande tar Ban Ki-moon inte bara på sig rollen som nyttig idiot, beredd att skänka internationell legitimitet till den belarusiske diktatorn. Han sviker också alla dem som drabbats av förtrycket i Belarus. Det är bedrövligt, milt uttryckt.

Belarus svar på Fimpen

fimpen och kolja 3

Bilder ur filmen Fimpen jämte ett aktuellt fotografi från FN:s generalförsamling, där Belarus delegation bland annat utgjordes av landets utrikesminister och Lukasjenkas 11-årige son Kolja.

Ni minns väl Fimpen, Bo Widerbergs fantastiska filmsaga om lillgrabben som fick vara med i svenska fotbollslandslaget?

I Belarus kan man notera något slags motsvarighet – fast då är det inte en fantasi, utan på riktigt – på den internationella politikens område. President Lukasjenka låter nämligen sin 11-årige son Kolja regelbundet medverka i landets officiella delegation, nu senast vid en session i FN:s generalförsamling.

Många belarusier tycker det är plågsamt och pinsamt att se fotografierna från de officiella sammanhang där Kolja representerar Belarus. Men allra mest synd är det väl egentligen om honom själv…

Kikare förbjudna i belarusiska vallokaler!

kikare förbjudna

Kikare får inte användas i belarusiska vallokaler

Den oberoende belarusiska organisationen ”För frihet” har mobiliserat 200 personer som ska verka som valobservatörer under det stundande presidentvalet. I ett brev till centrala valkommissionen har man nu frågat om det är tillåtet för observatörerna att använda kikare. Svaret från ordföranden i nämnda valkommission, Lidzija Jarmosjyna, är tydligt och bestämt: Optisk utrustning av den typen är förbjuden i vallokalerna!

”Men vad sjutton skulle de ha kikaren till?”, kanske någon undrar.

Jo, rösträkningen i Belarus går nämligen till på ett lite speciellt sätt: Valfunktionärerna stjälper ut alla avlämnade valsedlar på ett bord och börjar sedan räkna, stående eller sittande i en ring runt detta bord. Var och en räknar sin egen hög i tysthet, och meddelar sedan resultatet skriftligt till vallokalschefen, som därefter sammanställer siffrorna och skickar dem vidare uppåt i hierarkin. Därmed har inte ens valfunktionärerna själva koll på det samlade resultatet i den vallokal där de är verksamma. Förutsättningarna för manipulation är alltså synnerligen goda.

Hugade valobservatörer anvisas därvid ofta en plats så långt bort från rösträkningsbordet som möjligt. Fotografiet nedan är taget av just en valobservatör, i samband med lokalvalen 2010, och visar alltså vilka förutsättningar denna hade att granska rösträkningsprocessen, det vill säga inga alls.

rösträkning 2010

Rösträkning pågår. Inte helt lätt att se namnen på valsedlarna, eller hur?

Nu kan man ju fråga sig om det hade hjälpt med en kikare, som väl egentligen bara hade förstorat upp rösträknarnas ryggar. Kanske vore ett avancerat periskop mer lämpligt? Fast det omfattas förmodligen också av centrala valkommissionens ovan nämnda förbud…

Är Wallström beredd att släppa in Lukasjenka i värmen?

wallström luka eu

Var står utrikesminister Margot Wallström i frågan om EU:s sanktionspolitik gentemot Belarus?

Med hänvisning till anonyma EU-källor meddelar Reuters att man inom EU planerar att upphäva eller frysa sina sanktioner mot många av de belarusiska statstjänstemän som bär ansvar för grova människorättsbrott, inklusive Aljaksandr Lukasjenka. Därutöver kommer flera belarusiska företag att befrias från de restriktioner som de nu är belagda med. Detta som ett svar på Lukasjenkas benådning av sex politiska fångar i slutet av augusti. Beslutet kan komma att fattas redan nästa vecka, meddelar Reuters vidare.

Att de politiska fångarna släpptes var ju positivt, men innebär inte någon förändring i grunden. De mänskliga rättigheterna kränks alltjämt systematiskt och i oförminskad skala i Belarus. Det repressiva systemet finns kvar och regimen kan när som helst låta fängsla oliktänkande igen.

Det som nu sker i relationen mellan EU och Belarus påminner därmed starkt om händelseutvecklingen inför det förra presidentvalet, då Lukasjenkaregimen också släppte politiska fångar i utbyte mot lindrade EU-sanktioner och ekonomiskt stöd. Sedan slog man till hårt mot landets demokratirörelse i samband med själva valet.

EU borde onekligen ha dragit lärdom av detta, så att man inte går på samma trick en gång till. Och då borde den enda rimliga slutsatsen bli att sanktionerna ska behållas oförändrade tills den belarusiska regimen genomför genomgående reformer som innebär ett stopp för människorättsbrotten. Yttrande-, mötes- och föreningsfriheten måste respekteras. Fria politiska val måste genomföras, och de som suttit fängslade på uppenbart politiska grunder måste få upprättelse. Sedan kan man börja snacka om lindrade sanktioner.

Det vore förstås intressant att veta vad Sveriges regering har för inställning till sanktionspolitiken. För att ta reda på det har jag idag vänt mig till utrikesdepartementet med följande frågor:

  • Är Sveriges regering överhuvudtaget positiv till att upphäva eller frysa de aktuella sanktionerna?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot Aljaksandr Lukasjenka?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot de fyra personer (Viktar Sjejman, Dzmitry Paulitjenka, Uladzimir Navumau och Jury Sivakou) som misstänks för inblandning i morden på fyra framstående regimkritiker 1999-2000?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna?
  • Är Sveriges regering positiv eller negativ till att upphäva eller frysa sanktionerna mot några av de företag som idag är belagda med restriktioner? Vilka i så fall?

Nu väntar jag med spänning på UD:s svar!

Svenska sportjournalister vill motverka beklaglig trend

aips minsk

Internationella sportjournalistförbundet samlat för Europakongress i Minsk

Häromdagen skrev jag om hur skidskytten Helena Ekholm medverkat i ett av den belarusiska regimens PR-jippon. Och det är som bekant inte första gången som temat idrott och politik behandlas här på bloggen, ofta med utgångspunkt i svenska idrottsaktörers mer eller mindre aningslösa agerande.

Men nu finns det glädjande nog också ett positivt exempel att rapportera. Det svenska sportjournalistförbundet (SSF) har nämligen tillsammans med sina nordiska systerförbund reagerat aktivt mot att det internationella sportjournalistförbundet (AIPS) allt som oftast förlägger sina världskongresser till odemokratiska stater, vars regimer sedan utnyttjar kongresserna i propagandasyfte. Helt i linje med den trend som gäller för stora internationella idrottsevenemang, alltså.

I ett gemensamt brev till AIPS skriver de nordiska sportjournalistförbunden bland annat följande:

Many of our latest congresses have been held in countries with no, or limited freedom of the media. It is really embarrassing to be discussing working conditions for sports journalists, when being in a country, where NO journalists can work freely.

Bland de senaste värdländerna för AIPS kongresser återfinns Qatar, Azerbajdzjan, Turkiet och Ryssland, samtliga exempel på länder där pressfriheten är allvarligt inskränkt. Och nu finns det även på förslag att Turkmenistan – som innehar plats 178 av 180 på Reportrar utan gränsers index över pressfrihet i världen – ska få stå värd för en kommande kongress.

SSF sätter också fingret på en av de centrala förklaringarna till varför just auktoritära stater allt oftare kan sno åt sig värdskapet för de internationella idrottsevenemangen, nämligen de stora kostnader som dessa brukar föra med sig. Odemokratiska regimer ser detta som en trots allt lönsam investering i sitt propagandaarbete, och tillskjuter därför de resurser som krävs för att kunna erbjuda lyxiga faciliteter och därmed konkurrera ut de motkandidater som inte kan räkna med motsvarande uppbackning.

Brevet överlämnades i samband med AIPS:s Europakongress, som för några dagar sedan gick av stapeln i Minsk. Ett faktum som SSF helt riktigt ser som ytterligare ett tecken på den beklagliga trend som man nu vill uppmärksamma och motverka.

Man kunde förstås ha önskat att SSF och de andra nordiska förbunden också föreslagit ett införande av pressfrihets- och demokratikriterier vid beslut om värdskap för AIPS:s kongresser. Men kanske kan det bli nästa steg? De visar i alla fall en tydlig medvetenhet om problemet och presenterar konkreta förslag för att åtgärda detsamma.

Bra agerande av det svenska sportjournalistförbundet, alltså! Förhoppningsvis kan det även inspirera andra svenska aktörer i idrottsvärlden, som till exempel det svenska ishockeyförbundet och Sveriges olympiska kommitté


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: